Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 12°C

Právo a dane

Pozor na fikciu doručenia v elektronickej schránke

Dňa 1. 11. 2017 sa na Slovensku spustilo používanie e-schránok. Povinnosť jej aktivácie mali eseročky, neskôr aj ďalšie obchodné spoločnosti. Výnimku predstavovali fyzické osoby a živnostníci, no kvôli daniam sú od 1. 7. 2018 povinní elektronicky komunikovať s daňovým úradom aj oni.

26.08.2018 | 13:37

Či už ste boli povinní aktivovať si e-schránku, alebo ste tak urobili dobrovoľne, úradné listiny akejkoľvek inštitúcie verejnej správy vám budú doručené elektronicky do e-schránky. Doručovanie písomností v listinnej podobe, prostredníctvom poštového podniku, teda zaniklo. Výhodou e-schránky je flexibilita, rýchlosť doručovania a zníženie zaťaženia životného prostredia produkovaním kôp papiera.

E-schránku po jej aktivácii kontrolujte pravidelne. Ak ste si v nastaveniach schránky aktivovali doručovanie notifikácií o prijatej správe na váš e-mail, kontrolovať schránku vám stačí, až keď vám príde notifikácia.

Rozhodnutia orgánov verejnej moci doručené elektronicky majú rovnaký právny účinok, akoby boli doručené v listinnej forme poštou. Aj pri elektronickom doručovaní sa rozlišuje medzi obyčajným doručením a doručením do vlastných rúk.

Pri obyčajnom doručení sa správa považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni, kedy bola správa uložená v e-schránke adresáta.

Do e-schránky je možné doručovať aj do vlastných rúk. To sa týka všetkých písomností, ktoré sa zo zákona doručujú do vlastných rúk. Pred samotným doručením je potrebné potvrdiť elektronickú doručenku pomocou elektronického občianskeho preukazu. Až po potvrdení doručenky sa vám sprístupní znenie písomnosti.

Od uloženia správy v e-schránke začína plynúť 15-dňová úložná lehota, počas ktorej sa správa považuje za nedoručenú. Po uplynutí tejto lehoty bez prevzatia správy sa uplatňuje fikcia doručenia. Správa sa po uplynutí lehoty považuje za doručenú, hoci ste sa o nej nedozvedeli, pretože ste ju neprevzali. Právny účinok doručenia do vlastných rúk tak nastane okamihom prevzatia správy adresátom alebo uplynutím 15-dňovej lehoty od jej uloženia v e-schránke.

Pokiaľ by ste tvrdili, že ste sa o doručení správy nedozvedeli, neobstojíte. Uplatnením fikcie doručenia sa vystavujete riziku naplnenia viacerých právnych následkov, medzi ne patrí právoplatnosť a vykonateľnosť platobného rozkazu a upovedomenia exekútora o začatí exekúcie na váš majetok. V súdnom konaní sa môžete vystaviť i riziku zmeškania písomných úkonov procesného útoku a obrany a tiež striktnej koncentrácie konania, kedy na neskôr podané dôkazy súd neprihliada.

Nevýhodou e-schránky používanej cez portál verejnej správy môže byť to, že bez eID občianskeho preukazu a čítačky je e-schránka nefunkčná. Najmä pri pracovných cestách alebo ak ste mimo svojho bydliska, musíte mať čítačku, pričom ju dostanete pri vydaní eID občianskeho preukazu zdarma.

Toto obmedzenie vyriešili externé spoločnosti, ktoré poskytujú možnosť prihlásiť sa do e-schránky akéhokoľvek príslušenstva. Ide o niekoľko komerčných služieb, ktoré odstraňujú nedostatky priameho používania e-schránky cez portál verejnej správy. Najznámejšie sú GovBox, Zelená pošta, eGOV Connector a ADMIS. Poskytujú množstvo výhod, napríklad upozornenie na blížiacu sa „fikciu doručenia“. Práve uplatnenie fikcie doručenia po márnom uplynutí prevzatia písomnosti v e-schránke vie narobiť problém, keď o uloženej správe v e-schránke síce viete a chcete si ju prevziať, ale zabudnete na ňu. Aj tieto komerčné služby svoju efektívnosť podmieňujú zaplatením poplatku alebo zakúpením licencie za jej používanie.

Zdroj: Terézia Petrová

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod