Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Rozhovory

Prečo chcú odvolať primárku? Neviem, nepovedali mi!

Riaditeľ žilinskej nemocnice pôsobil dva predchádzajúce roky ako ekonomický námestník. Minulý týždeň bol obvinený, že okamžite prepustil lekárov interného oddelenia, ktorí dali výpoveď a beží im výpovedná lehota. Je to skutočne tak? Majú sa pacienti v nemocnici obávať o svoje zdravie? Pýtali sme sa Pavla Drugaja.

10.04.2015 | 08:41

Riaditeľ žilinskej nemocnice pôsobil dva predchádzajúce roky ako ekonomický námestník. Minulý týždeň bol obvinený, že okamžite prepustil lekárov interného oddelenia, ktorí dali výpoveď a beží im výpovedná lehota. Je to skutočne tak? Majú sa pacienti v nemocnici obávať o svoje zdravie? Pýtali sme sa Pavla Drugaja.
 

Pavol Drugaj, riaditeľ žilinskej nemocnice.

 

Ako vnímate posledné udalosti v nemocnici?

Žiaľ, udiali sa veci, ktoré mohli vzbudiť u pacienta pocit, že bola potlačená do úzadia primárna funkcia tohto zdravotníckeho zariadenia, teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Chápem nespokojnosť lekárov a personálu a rešpektujem formu, ktorú si zvolili, ale môže vzbudiť u pacienta pocit, že nemocnica nedokáže poskytovať zdravotnú starostlivosť, že nemáme lekárov, nemáme sestry, a to nie je pravda. Nemocnica je plne funkčná, v plnej miere, bez obmedzenia poskytuje zdravotnú starostlivosť. Okrem lekárov a sestier, ktorí sú vo výpovednej lehote, sú tu všetci ostatní lekári a sestry, ktorí tu chcú pracovať a máme aj nové žiadosti o prijatie do zamestnania.
 

Lekári interného oddelenia oznámili, že ste im na stretnutí v pondelok dali okamžité výpovede. Je to pravda?

Nie, to nie je pravda. V pondelok mi bola doručená výzva ostatných zamestnancov interného oddelenia, v ktorej deklarovali, že oddelenie sa stabilizovalo, že podporujú kroky poverenej primárky oddelenia a dištancujú sa od aktivít lekárov, ktorí dali výpovede. Takéto rozdelenie oddelenia znižuje jeho funkčnosť. To bol dôvod, prečo som lekárom vo výpovednej lehote navrhol možnosť okamžitého rozviazania pracovného pomeru dohodou.
 

Takže sú pre vás už nezaujímaví?

To určite nie. Sú vo výpovednej lehote a zdravotnú starostlivosť naďalej poskytujú, za čo sme im vďační. My však musíme brať túto situáciu mimoriadne vážne. Nemôžeme sa spoliehať na to, že nám 30. apríla oznámia, že berú výpovede späť. Musíme sa správať tak, aby bolo oddelenie aj od 1. mája plne funkčné. Musíme mať 7 dní dopredu rozpísané služby, musíme zabezpečiť funkčnosť nemocnice. Zatiaľ ani jeden z nich nedeklaroval, že chce výpoveď vziať späť. Z uvedeného dôvodu sme oslovili lekárov, ktorí majú záujem pracovať na internom oddelení a my im túto možnosť dáme, pretože lekárov potrebujeme. Potom ale späťvzatie výpovedí niektorých lekárov nebude možné. Predsa nemôžeme niekoho žiadať, aby k nám od 1. mája prišiel pracovať a 30. apríla mu oznámime, že to neplatí. To by bolo neférové.
 

Akí lekári prejavili záujem o prácu na oddelení? Dokázali by plnohodnotne nahradiť lekárov vo výpovednej lehote? Už ste s niektorými podpísali zmluvu?

Nie, zatiaľ nepodpísali, ale sú to lekári, ktorí dokážu odchádzajúcich lekárov nahradiť.
 

Ako lekári prijali skutočnosť, keď ste im oznámili možnosť okamžitého rozviazania pracovného pomeru?

V utorok boli stretnutia dve. Ráno sme ich s touto skutočnosťou oboznámili na oddelení. Následne som si lekárov, ktorí sú vo výpovednej lehote, zavolal, upozornil som ich, že sú stále v pracovnom pomere a majú vykonávať činnosti, ktoré im boli pridelené. Zamestnanci musia dodržiavať pravidlá vyplývajúce z ich pracovných povinností, musíme vyžadovať disciplínu. Majú predsa v rukách ľudské životy. Takto to vnímam ja. Doposiaľ však ani jeden možnosť okamžitého rozviazania pracovného pomeru nevyužil.
 

V piatok 27. 3. vedenie nemocnice uzatvorilo dohodu s predstaviteľmi odborových organizácií pôsobiacich v nemocnici. Bol tu aj minister zdravotníctva Viliam Čislák ako garant tejto dohody. Verejnosť očakávala, že výpovede lekári aj sestry začnú sťahovať. Nezačali. Prekvapilo vás to?

V pondelok 23. 3. prišiel do Žiliny minister a na jednaní s odbormi sme sa dohodli, že do konca týždňa oznámime, aké kroky pre splnenie požiadaviek lekárov a sestier urobíme. Ako som už povedal, v piatok boli tieto kroky predstaviteľom odborových organizácií predstavené. Výsledkom toho bolo podpísanie dohody, ktorú garantoval minister. Bolo tam jasne dohodnuté, ako budeme požiadavky lekárov a sestier riešiť. Predpokladali sme, že lekári aj sestry začnú výpovede sťahovať. Nestalo sa tak. Lekári, ktorí vypovedali pracovný pomer, deklarovali nedôveru primárke interného oddelenia, čo uviedli ako dôvod, prečo výpovede nestiahnu. V pondelok 30. 3. sme zvolali stretnutie sestier. Tam mi boli predložené nové požiadavky, ktoré v pôvodných požiadavkách neboli. Z uvedeného mi vyplynulo, že podpísaná dohoda pre lekárov a sestry, ktorí dali výpoveď, nič neznamená.
 

Ako ste na to zareagovali?

V utorok sme opäť plánovane rokovali s odbormi. Stanovili sme, že do 16. apríla vypracujeme podrobný postup krokov a časový harmonogram plnenia podmienok. Veľmi intenzívne na tom pracujeme. Chcem, aby sa situácia upokojila, pretože v takejto atmosfére sa zle pracuje.
 

Predpokladáte teda, že 16. apríla by výpovede mohli stiahnuť?

My budeme deklarovať spôsob plnenia toho, čo od nás zamestnanci požadujú. Verím, že nami predložené kroky a časový harmonogram bude akceptovaný a situáciu vyriešime.
 

Žilinská nemocnica sa v posledných týždňoch prezentuje vo veľmi zlom svetle. Najmä interné oddelenie. Je naozaj také katastrofálne?

Ja sa domnievam, že aj v rámci tejto nemocnice sú oddelenia, ktoré sú na tom horšie. Áno, sú tam problémy. Ale tie má každé oddelenie v nemocnici. Aj keď to situáciu neospravedlňuje, v podobnom stave je mnoho iných nemocníc na Slovensku.
 

Aké kroky teda urobíte?

Z krátkodobého hľadiska sme dostali peniaze z ministerstva financií, ktoré sú určené na rekonštrukciu práve bloku, v ktorom je umiestnené interné oddelenie. Plánovaná je výmena okien, oprava balkónov, rekonštrukcia sociálnych zariadení.
 

A čo z dlhodobého hľadiska?

Potrebujeme zmodernizovať aj ostatné oddelenia nemocnice. Máme naozaj akútnu potrebu modernizácie operačných sál. Sú zastarané a nevyhovujúce. V porovnaní s inými zariadeniami je situácia zlá. Keďže je žilinská nemocnica zameraná na akútnu starostlivosť, moderné operačné sály nám veľmi chýbajú. Chce to však obrovské peniaze. Ale máme vypracované štúdie, rokujeme s ministerstvom aj poisťovňami, aby sa situácia riešila. Investičné zámery takého rozsahu ale vlastnými silami nezvládneme, aj keď nemalé prostriedky plynú aj z fondov regionálnych podnikateľských subjektov prostredníctvom ich nadácií. Toto si veľmi vážime a veľmi nám to pomáha. Pacient v Žiline si to zaslúži. Máme spádovú oblasť približne 160‑tisíc ľudí, ktorí si zaslúžia zodpovedajúce zdravotnícke zariadenie.
 

Ako je na tom nemocnica z pohľadu hospodárenia?

V roku 2013 sme mali vyrovnané hospodárenie, minulý rok sme mali miernu stratu. V priebehu predchádzajúcich dvoch rokov sa zadlženie nemocnice zvýšilo len mierne. Z predchádzajúcich období sme však prevzali veľký dlh, ktorý pred sebou tlačíme. To nás najmä z hľadiska peňažných tokov veľmi ťaží. Ani tento problém nie sme schopní zvládnuť vlastnými silami.
 

To, čo hovoríte, je alarmujúce. Je na tom Žilina horšie v porovnaní s inými zariadeniami podobného typu? Zanedbali to predchádzajúce vedenia?

Nebudem analyzovať situáciu z minulosti, človeka to oberá o čas aj energiu a nič to na situácii nezmení. Musíme hľadať riešenia. Táto nemocnica dokáže poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť. Práve z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti je pacient v najlepších rukách.
 

Vaším zriaďovateľom je štát. Nemal by sa štát postarať o obnovu vybavenia a techniky?

Nemocnicu nefinancuje ministerstvo zdravotníctva. Nemocnica je financovaná zo zdravotného poistenia. Vrátane údržby, investícií a aj obnovy zdravotnej techniky. Neustále prebiehajú rokovania s poisťovňami. Máme štandardný obchodný vzťah. Je možné, aby sme to zabezpečili z týchto zdrojov, ale je to beh na dlhé trate. Nejde to zo dňa na deň. Som presvedčený, že aj táto nemocnica má potenciál na to, aby dokázala takto fungovať. Príkladom nám môžu byť aj niektoré nemocnice na Slovensku. Pomôcť by nám mohli aj peniaze EÚ. Ideme sa zapojiť do výzvy v rámci OPZ, ktorý je určený na modernizáciu. Verím, že budeme úspešní.
 

Problém na internom podľa lekárov vznikol po zrušení troch iných oddelení. Bol to správny krok? Pomohlo to nemocnici?

Problém roku 2011 z hľadiska interného oddelenia je zrušenie infekčného oddelenia, ale najmä pľúcneho oddelenia. Práve títo pacienti boli presmerovaní na interné oddelenie, čo vyvoláva na toto oddelenie zvýšený tlak. V súčasnosti poverená primárka oddelenia zlepšuje situáciu práve v spôsobe manažovania pacienta, jeho diagnostikovania a nastavenia liečby, čo stabilizuje chod oddelenia najmä v súvislosti s jeho predchádzajúcim preťažovaním. Nehovorím, že je situácia úplne ideálna, chce to určitý čas.
 

Lekári vo výpovediach však majú s primárkou problém. Prečo?

Neviem. Dali si podmienku, že chcú odvolať primárku, ale nikto nepovedal prečo. Primárka bola poverená vedením oddelenia, je zaň zodpovedná. V súčasnosti prebieha riadne výberové konanie na primára interného oddelenia. Nespokojnosť s vedením oddelenia však nebol dôvod, prečo lekári dali výpovede. My sme splnenie požiadaviek lekárov deklarovali v dohode.
 

Čo by ste odkázali pacientom? Majú sa obávať, ak sa ocitnú v žilinskej nemocnici?

Pacient sa nemusí báť prísť dať sa liečiť do žilinskej nemocnice. Ako som už hovoril, v Žiline pracuje kvalitný tím lekárov a sestier a bude mu tu poskytnutá kvalitná zdravotná starostlivosť, aj keď zatiaľ nie v úplne ideálnych podmienkach.
 

Michal Filek
Snímky autor

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
16 °C
17 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod