Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Horúce kreslo

Privítali sme poslaneckých nováčikov

Minulý týždeň sme v Horúcom kresle Žilinského večerníka privítali novozvolených poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina. Zo šiestich prijali pozvanie piati – Martin Kapitulík, Ľubomír Sečkár, Patrik Groma, Róbert Kašša a Martin Barčík. Zdravotná sestra Monika Kavecká sa ospravedlnila. Hoci by prišla rada, musela sa na oddelení, kde pracuje, venovať pacientom.

21.11.2013 | 09:47

Martin Kapitulík

V súvislosti s hranolmi s červenou kravatou zaujal voličov natoľko, že ho z 12. miesta poslali do zastupiteľstva ŽSK.


Pozornosť ste vzbudili najmä hranolmi s červenou kravatou, ktoré boli súčasťou vašej kampane. Čo ste tým sledovali?

Hranoly s červenou kravatou sú nositeľmi jasného odkazu – prestaňme robiť politikov z takých ľudí, ktorí ako hranol stoja, kam ich postavíte, sedia tam, kam ich posadíte a hlasujú tak, ako im poviete. Veľa mladých ľudí vníma problém tak, že politici sú nesamostatní, nezodpovední a hlasujú tak, ako im niekto nariadi. Ja si myslím, že poslanec by mal byť zodpovedný voči ľuďom, ktorí si ho zvolili. Mali sme pocit, že táto zodpovednosť tu chýba, preto tie hranoly.


Ako sa zrodil ten nápad?

My sme ich nestvorili, bol to Shooty. Ľudia v nich hneď videli stelesnenie politika, ktorý pôsobí na vrcholovej úrovni. Tak to však nie je. Je to predovšetkým stelesnenie politika, ktorý sa správa voči svojim voličom nezodpovedne.


Bez medializácie by nápad nemal taký úspech. Boli ste dohodnutí s niektorými novinami, že vás podporia?

Nie. Nevedeli sme, že sa to stretne s takým záujmom. Stalo sa tak najmä vďaka aktivite Mestskej polície v Žiline, ktorá, verím, že rovnako promptne, ako zareagovala v tomto prípade, bude reagovať aj v iných, oveľa závažnejších prípadoch. Oni to okamžite riešili a vyhlásili, že autorovi udelia pokutu. Ja som tie hranoly po meste neumiestňoval a za tým si stojím. Prišiel som sa však priznať ako človek, s ktorého aktivitami hranoly úzko súvisia a keďže za ne bola uložená pokuta, mala by byť zaplatená. Mal by si za to niesť niekto zodpovednosť. Polícia však nakoniec usúdila, že priestupok stačí vyriešiť len napomenutím.


Kto ich teda v meste rozmiestnil?

Ja som to nebol, ale hranoly s červenou kravatou úzko súviseli s mojou kampaňou.


V zastupiteľstve však len „srandičky“ nemôžu stačiť, tam budete odkázaní na spoluprácu. Budete sa môcť svojim kolegom pozrieť do očí?

Ak sa hranoly niekoho dotkli, tak sa mohli len ľudí, ktorých tá myšlienka stelesňuje. Teda takých, ktorí nie sú slobodní vo svojom uvažovaní a nie sú slobodní v tom, ako hlasujú. Verím, že po týchto voľbách ich bude v zastupiteľstve naozaj veľmi málo, takže spolupráca by nemala byť problém. Ja, aj moji kolegovia z SDKÚ, budeme robiť konštruktívnu a zodpovednú politiku. Ide nám o to, aby sa kraj postavil na nohy, aby sa riešili predovšetkým veci, ktoré majú dopad na to, ako ľudia žijú, aby sa zlepšovala zdravotná a sociálna starostlivosť, aby mladí navštevovali kvalitné školy. Chceme sa venovať aj rozvoju amatérskeho športu, pretože všetky peniaze dnes idú do vrcholového športu a ten už pomaly nemá kto robiť. Hranoly boli mediálna prezentácia, ale teraz po voľbách už budeme robiť konštruktívnu politiku.


Aké budete mať ďalšie ciele?

Stojíme si za znížením dane z motorových vozidiel. Cesty v Žiline sú tiež problém, ktorý treba riešiť. Tomu sa tiež chceme venovať. Pozrite sa napríklad na to, že na problematiku ciest je schválených 8 miliónov eur, ale na dani z motorových vozidiel sa vyberie takmer dvojnásobok.


V posledných zastupiteľstvách sa poslanci rozdelili na pravicu a ľavicu a spolupráca medzi nimi bola ťažká. Viete si vy osobne predstaviť aj spoluprácu so SMER-om na veciach prospešných pre všetkých ľudí?

Budeme dôsledná, ale zároveň konštruktívna opozícia. Určite budeme hľadať veci, ktoré nás spájajú a určite podporíme prospešné veci pre obyvateľov nášho kraja.

 


Ľubomír Sečkár - Patrik Groma

Obaja na svojom politickom image dlhodobo pracujú. Ľudí zaujali hlavne organizovaním rôznych dobročinných, benefičných a charitatívnych akcií. Za ne si vyslúžili nielen uznanie, ale aj hlasy voličov.


Pán Groma, ste filantrop od povahy? Nie je to len póza na získavanie voličov?

Nie. V rodine máme hendikepované dieťa. Na základe vzťahu s ním som začal klásť veľký dôraz na podobné aktivity, ako vykonávam. Začínali sme už pred dvanástimi rokmi s mikroprojektmi s výťažkom niekoľko sto korún. Všetky finančné prostriedky sme sa snažili venovať práve hendikepovaným deťom.


Pán Sečkár, baví vás pomáhať alebo si len takto budujete image?

Baví ma pomáhať. Tiež sme mali v rodine hendikepované dieťa. Pomáhalo nám okolie, mama sa 12 rokov starala o babku a život mi takto sám priniesol pozitívne vzory.  Pomáhať je pre mňa prirodzené. Dostal som totiž takú výchovu od rodičov.


Verejnosť to oceňuje, vidno to aj na výsledku volieb. Budete pokračovať aj ďalej?

Určite áno. Veď týmto aktivitám sa venujem už viac ako päť rokov.


Pán Groma, aj vy budete pokračovať ďalej?

Naše aktivity robíme už 12 rokov. Napríklad prostredníctvom projektu zdravý občan – zdravé mesto, kde odborný zdravotnícky personál radí ľuďom. Robíme aj rôzne súťaže pre hendikepované deti, nábory darcov kostnej drene, ale vytvárame aj nové projekty. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame, venujeme tým, ktorí to potrebujú.


Z ktorého projektu ste mali najväčšiu radosť? Čo plánujete ďalej?

Bolo to z memoriálu jedného mladého fotografa, ktorý zahynul pred šiestimi rokmi. Deti urobia fotografie a my im zorganizujeme výstavu. Do budúcna si želám najmä pokračovať a vydržať.


Pán Sečkár, z čoho máte vy najväčšiu radosť? Čo plánujete ďalej?

Spomenul by som dva projekty. Jeden je tiež futbalový memoriál, výťažok z ktorého každoročne putuje do domovov sociálnych služieb. Uskutočnil sa už tretí ročník. Potom je to projekt mladého záchranára, ktorý beží už desať rokov. Vydávame aj časopis. Boli sme tiež iniciátormi povinne voliteľného predmetu, ktorý sa vyučuje na základných školách. Do budúcna chcem presadiť, aby povinne voliteľný predmet mladý záchranár dostal priestor aj na stredných školách. Budem sa snažiť kolegov presvedčiť o tom, že je to dobrá vec.


S akými cieľmi idete do krajského zastupiteľstva?

Som sociálne cítiaci človek. Nedokážem sa pozerať, keď niekto trpí, keď je postihnutý. Mali by sme si navzájom pomáhať. Preto, pokiaľ sa neoboznámim s celou problematikou, budem pôsobiť najmä v sociálnej sfére. S domovmi sociálnych služieb, ktoré spadajú pod ŽSK, spolupracujem dlhodobo. Chcem to ešte rozvinúť a podporovať ich.


Pán Groma, budete mať odvahu postaviť sa za správnu vec, aj keby ste tam mali stáť sám, proti ostatným 56 poslancom?

Život neraz ukázal, že sa tak už veľakrát stalo. Ja zostanem verný svojmu štýlu. Budem sa pýtať, kontrolovať, navrhovať a podieľať sa aktívne na rozvoji tohto regiónu. Chcem tu nielen žiť, ale ho aj aktívne tvoriť.


Aké budú vaše priority?

Bude ich viac. Napríklad sa zameriam na to, že kraj môže robiť väčšiu propagáciu verejných súťaží, aby sa do nich zapojilo čo najviac subjektov. Rovnako aj na úrovni mesta informujem všetky spoločnosti e-mailami. Potrebujeme, aby vysúťažené ceny boli čo najnižšie a z prebytkov môžu mať osoh občania kraja.


Ste súkromný podnikateľ, organizujete charitatívne akcie, ste poslancom v mestskom, a teraz aj v krajskom zastupiteľstve. Ako to stíhate?

Okrem toho ešte začínam študovať právo, píšem knihy, ale myslím si, že pokiaľ si človek vytvorí dobrý harmonogram, dá sa všetko zvládnuť.

 


Martin Barčík - Róbert Kašša

Obaja pracujú v médiách. Ich tváre vídali či vídajú Žilinčania z novín a televíznej obrazovky. To bol jeden z dôvodov, pre ktorý ich voliči poslali do krajského parlamentu z 9., resp. 10. miesta.


Pán Kašša, pred voľbami ste sľubovali dotiahnuť viac peňazí pre Žilinu. Ako to chcete urobiť?

Myslím si, že viac peňazí z fondov by malo ísť pre žilinský región. Nielen pre mesto, ale pre celý región. Veľa peňazí sa dáva na Oravu, Kysuce, ale krajskou metropolou je Žilina a vôbec to tak nevyzerá.


Čo by malo byť podľa vás úlohou krajských poslancov? Politológ hovorí, že by mali obhajovať záujmy celého kraja, všetkých jeho občanov. Budete po voľbách zastupovať len záujmy Žilinčanov?

Kandidoval som s heslom, že chcem viac peňazí pre Žilinu. Ja budem kopať za Žilinu a žilinský región a ostatní sa s tým budú musieť vysporiadať. Ľudia nás volili v našom regióne a podľa toho sa budem aj správať.


Pán Barčík, ste spisovateľ, novinár, bývalý hovorca. Čo vás viedlo k tomu, aby ste prešli takpovediac na druhú stranu?

Všetky veci, ktoré chcem presadzovať v kraji, som počas celého svojho aktívneho života robil aj predtým a budem ich robiť aj naďalej, bez ohľadu na to, či budem v krajskom zastupiteľstve alebo nie. Poznám teda veľa kultúrnych či sociálnych organizácií kraja a mám s nimi bohaté skúsenosti. Samozrejme, že svoje zvolenie vnímam s veľkou pokorou.


Do akej miery vám pomohlo to, že ste boli v minulosti hovorcom?

Ťažko to posúdiť. Ľudia ma, samozrejme, spoznávali. Niektorí mysleli, že som ešte stále hovorcom. Myslím si, že mi to do určitej miery pomohlo. Keď je človek v médiách, je na očiach verejnosti. Ľudia tváre registrujú. V kampani som chodil medzi ľudí, stretával som sa s nimi a oni ma akceptovali predovšetkým ako človeka.


Pán Kašša, do akej miery pomohlo vám, že ste známa tvár z novín?

Vyhral som titul majstra sveta v hokejbale a je prirodzené, že som bol v novinách. V kampani som sa začal objavovať tri týždne pred voľbami a mal som presne rovnaké podmienky ako ostatní kandidáti. Rovnako som platil. Nakoniec, nie som prvý ani posledný prípad novinára, ktorý sa stal politikom. Novinárčina je tiež služba občanom a informácie, ktoré človek získa ako poslanec, môžu pomôcť dobrej veci. Buď prostredníctvom novín môžem informovať o dobrých veciach, alebo môžem zastaviť tie zlé.


Pán Barčík, aké budú vaše priority v krajskom zastupiteľstve?

Strana, ktorú zastupujem, je dlhodobo vnímaná ako strana odborníkov a nápadov. Máme nápady spoločné, ale každý aj tie svoje. Ja chcem presadzovať efektívnejšie a spravodlivejšie sociálne služby. Máme svoj tím spolupracovníkov, som napríklad členom správnej rady agentúry podporných služieb, ktorá pomáha postihnutým ľuďom nájsť si prácu. Ďalšia moja téma je komunitný život. Je dôležité, aby sme podporovali jednotlivcov, ktorí dokážu strhnúť ďalších, ale aj celé komunity.


Pán Kašša, aké budú vaše priority?

Podpora športu a mládeže. Peniaze nie sú všetko. Aj my dlhodobo organizujeme množstvo akcií. Športoviská sú dnes katastrofálne, obyčajné deti nemajú kde športovať, nemajú vytvorené adekvátne podmienky. Tomuto sa chcem venovať.

Michal Filek
Snímka Anna Metlická

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod