Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2023 | Edita
| 11°C

Zaujímavosti

Renault oslávil 120 rokov od svojho založenia aj na autosalóne v Paríži

Minulosť, súčasnosť, ale aj budúcnosť. Aj takto nejako by bolo možné popísať expozí­ciu domácej značky Renault na autosalóne v Paríži.

12.11.2018 | 13:54

Začnime tým najatrak­tívnejším, víziou budúc­nosti automobilizmu podľa značky Renault. Na auto­salóne si všetci zúčastnení mohli pozrieť kompletnú víziu udržateľnej a zdie­ľanej mobility budúcnosti s konceptmi 3 robovozidiel značky Renault. Renault EZ-ULTIMO je ro­bovozidlo určené na pré­miovú mobilitu, Renault EZ-PRO je robovo­zidlo na distribúciu koneč­nému spotrebiteľovi, Renault EZ-GO je ro­bovozidlo pre zdieľanú každodennú mestskú mobilitu.

Tento nový typ mobili­ty je aktuálne príležitosťou na znovuobjavenie času stráveného cestovaním. Tzv. „The Augmented Edi­torial Experience“ po­núka reálny zážitok na palube vozidla. Spája mul­timediálne zážitky, tex­ty a mobilitu s cieľom znovuobjaviť čas strávený cestovaním. Pre úplné vy­svetlenie dodajme, že vo všetkých troch prípadoch je reč o plne autonómnych vozidlách.

Súčasnosť značky Re­nault, naopak, reprezentuje vynovený model Kadjar. Toto populárne SUV možno teraz označiť za ešte atraktívnejšie, štý­lovejšie a komfortnejšie. Nový Renault Kadjar si pri­tom zachováva aj tradičné vlastnosti SUV. Pozornosť bola obzvlášť venovaná komfortu, kvalite a ergo­nómii. Kabína novinky bola prispôsobená, aby poskyt­la lepší komfort pri každo­dennom používaní.

Zmeny sa odohrali aj pod prednou kapotou. Nový Re­nault Kadjar prichádza s úplne novými benzínový­mi a dieselovými motormi, ktoré zvyšujú úspornosť, výkon a prinášajú viac pô­žitku z jazdy. Benzínový motor TCe GPF 1,3 l je k dispozícii s 2 výkonový­mi verziami (140 k a 160 k). Tento motor novej generá­cie bol vyvinutý Alianciou v spolupráci s automobil­kou Daimler. Agregát po­núka širší rozsah výkonu ako predchádzajúci motor TCe, zvýšený krútiaci mo­ment, nižšie emisie a, sa­mozrejme, i nižšiu spotre­bu benzínu.

Zásadnou novinkou je aj nová generácia dieselových motorov. Motory premeno­vané na Blue dCi integrujú najnovšie systémy na zni­žovanie emisií. Nový Kadjar bude konkrétne k dispozícii s motormi 1,5 Blue dCi s vý­konom 115 koní a 1,7 Blue dCi s výkonom 150 koní.

Zdroj: - ph -

Foto: Renault

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod