Žilinský Večerník

20. máj 2024 | Bernard
| 16°C

Tipy na výlety

San Benedetto del Tronto – mesto tisícich paliem

Zlatistý piesok, azúrové more, tisícky paliem. K tomu prirátajte taliansky temperament so zvučným „Bongiorno“ alebo familiárnejším „Ciao“ a ideálne dovolenkové miesto je na svete. Veď kde inde sa môžete zabaviť a zrelaxovať lepšie ako v slnkom zaliatom Taliansku?

03.08.2018 | 11:17

Odpočinok na mor­ských vlnách je vítaný u nejed­ného dovolenká­ra. Ako inak si oddýchne­te lepšie, ako keď ste pri mori na slnkom vyhriatych pieskových plážach? A keď už piesok a more, potom si jednoznačne vyberte Ta­liansko. Mňa táto kraji­na láka už niekoľko rokov a s kamarátmi sme ju za os­tatné roky prechodili krí­žom-krážom, hore-dole. Na oddych nám najlepšie „sad­la“ Palmová riviéra. Nachá­dza sa na pobreží Jadranské­ho mora. Jej srdcom je mesto San Benedetto del Tronto. Ide o čarovné mesto nachá­dzajúce sa v strednej časti Talianska, v regióne Mar­che. Počet jeho obyvateľov sa pohybuje okolo 48-tisíc. Typické pre toto mesto sú palmy. Všetky jeho ulice, a hlavne pobrežnú prome­nádu totiž lemujú rôzno­rodé palmy a kvitnúce ole­andre. Ako nám povedala naša delegátka Jarka, prá­ve v tomto meste nájdete aj najvyššiu, aj najstaršiu pal­mu v Európe.

PLÁŽ OD VIDÍM DO NEVIDÍM

Hlavnou atrakciou San Be­nedetta del Tronta je se­dem kilometrov dlhá pláž s jemným svetlým pieskom a miernym vstupom do mora. Je vhodná najmä pre rodiny s deťmi či star­ších ľudí. Nenechajte sa tým ale pomýliť. Letovisko je veľmi rušné, žije boha­tým denným i nočným ži­votom. Ulice zvyknú počas letnej sezóny stíchnuť až okolo tretej hodiny ráno. Návštevníkov vedia zabaviť diskotéky, denné i nočné bary, pizzerie, reštaurácie a rôzne športové aktivity.
Nám sa tu najviac páči to, že iba kde-tu, skôr vý­nimočne, sme narazili na Slovákov alebo Čechov. Zovšadiaľ sa ozývala iba ľu­bozvučná taliančina. Mohli sme si tak bezprostredne precvičiť taliansky jazyk. Aj keď, povedzme si úprimne, v našom prípade to boli iba jeho základy.

PALMOVÁ RIVIÉRA

Názov Palmová riviéra sa pôvodne pripisoval iba mestu San Benedetto del Tronto, v ktorom je medzi súkromnými a verejnými záhradami pozdĺž všetkých mestských ciest vysade­ných celkovo okolo 7000 až 8000 paliem rôznych dru­hov. Najčastejšie sa tu vy­skytujú palmy Phoenix canariensis, Washingtonia a Phoenix sylvestris.
Riviéru projektoval ešte inžinier Luigi Onora­ti v roku 1931. V tej dobe to bolo niečo nové, pre niektorých odvážne, pre iných príliš okázalé (niek­torí preto Onoratiho obvi­ňovali z megalomanstva), v každom prípade však vý­nimočné. Do súčasnej po­doby sa promenáda vyfor­movala postupom rokov za účasti ďalších architek­tov a rozšírila sa na súčas­ných sedem kilometrov. Vďaka jej rôznorodosti už dlhé roky získava ocenenie Modrá vlajka a je považo­vaná za najkrajšiu prome­nádu v Európe.

CYKLISTI TU MAJÚ ZELENÚ

Nábrežie je posiate mnohý­mi tematickými záhradami, relaxačnými miestami a ih­riskami pre deti. Medzi naj­obľúbenejšie atrakcie urči­te patrí lanovka, na ktorej sa deti (áno, vyskúšali sme si ju aj my dospelí) môžu spúšťať dňom i nocou, do omrzenia.
Popri najdlhšej prome­náde lemovanej rôznoro­dými palmami sa vinie ši­roká cyklistická trasa. Tá prechádza pozdĺž prome­nády všetkými desiati­mi tematickými záhrada­mi. Stačí si požičať bicykel (ktorý dostanete už od 1 €/ hod.) a už sa len vydať po trase južne alebo severne od mesta a vychutnávať si blahodarný morský vzduch alebo sa pohľadom poko­chať na pestrofarebnej hý­riacej vegetácii.
Ak nie ste „cyklistický typ“, môžete si na nohy obuť kolieskové korču­le. Niekoľko odvážlivcov si zvyklo i zabehať. Ideálne na to bolo skoré ráno, zhru­ba od pol šiestej do ôsmej, pretože potom už začínalo byť prihorúco. Slnko juž­ných krajín dokáže byť sil­né. Ak chcete ale spojiť prí­jemné s užitočným, potom si pred ranným behom vyj­dite pozrieť východ slnka. Pohľad na slnko vynárajú­ce sa z mora je jednoducho čarovný. Popri sledovaní východu slnka môžete po­zorovať aj rybárske lode, ktoré v skorých ranných ho­dinách vyplávajú na more. San Benedetto del Tron­to bolo vždy úzko spojené s morom a tradíciou ná­morníctva. Patrí medzi naj­dôležitejšie rybárske prísta­vy v Taliansku.

AZÚROVÉ MORE

Tí, čo nepotrebujú aktív­ny oddych, chcú si iba po­ležať na pláži a chytiť tro­chu bronzu, je ako stvorená dlhá pláž s jemným zla­tistým pieskom. My sme presne tieto typy, aj preto sme si vybrali apartmáno­vý dom postavený čo naj­bližšie k vode, aby sme to mali na pláž iba pár met­rov. A veru, z nášho apart­mánu sme prešli cez cyk­lochodník, chodník pre peších a boli sme pri mori. Miesto, kde sme sa mohli zložiť, sme si mohli zvo­liť také, aké chceme. Ide­me celkom k moru? Nech sa páči! Alebo sa zložíme pod palmou? Žiaden prob­lém! Stačilo si len vybrať. Pláže sú tu široké a ani na tých verejných sa nemusíte báť, že budete ležať hlava na hlave alebo že si v sple­ti slnečníkov a osušiek ne­nájdete tú svoju.
Pláž bola o čosi viac za­plnená iba počas víkendov. V týchto dňoch si tu prišli oddýchnuť domáci – Ta­liani. Ak by ste stratili po­jem o tom, aký je deň, sto­percentne by ste vedeli, kedy je víkend. V tieto dni ste na promenáde nevideli len palmy, stromy či kríky, ale aj motorky, motocykle, mopedy či elektrobicykle. Všetci prišelci si tu zapar­kovali svojich „tátošov“.

POD DOZOROM PLAVČÍKA

Ako sme už spomínali, celá oblasť riviéry je lemovaná dlhými plážami obklopený­mi azúrovým morom. Voda je tu plytká, ak si chcete za­plávať, musíte zájsť ďalej, ku kamenným vlnolamom pozostávajúcich z obrov­ských skál, na ktorých sa dá tiež dobre oddychovať.
Pozor si musíte dá­vať iba vtedy, keď sa vy­beriete za skaly. Vlny sú tam väčšie a zvyknú sa ta­diaľ plaviť motorové člny či plachetnice. Možnosť vyjsť si na otvorené more je neodolateľná. Miestne­mu plavčíkovi chvíľu trvalo (asi dva dni), kým si zvykol, že za mnou nemusí auto­maticky vyplávať na svojej loďke, aby mi ratoval život.

NAJLEPŠIE KAPUČÍNO

K opaľovaniu sa či čľapka­niu sa v mori jednoznačne patrí posedávanie v plá­žových baroch. Tam totiž nájdete osvieženie pre svo­je telo – alkoholické i ne­alkoholické. Ak máte chuť na kapučíno či len klasické talianske espresso, potom stačí, keď sa opýtate domá­cich: „Caffé?“ Ich odpoveď bude: „Vincenzo.“
Automaticky vás nasme­rujú k plážovému baru Pic­colo lido, pretože práve tam robia najlepšiu kávu širo­ko-ďaleko. To, že je tam naj­lepšia káva a kapučíno, aké sme kedy pili, sme zistili po tom, ako sme si vyskúšali dať kapučíno inde. Ďalším faktom, ktorý svedčí o tom, že najlepšiu kávu dostanete práve u Vincenza, je, že jeho bar je plný ľudí, najmä Talia­nov. Veď Taliani sú „kávič­koví fajnšmekri“.
Aj Vincenzo je Talian ako sa patrí – vždy vysmia­ty, vždy ochotný prehodiť s vami slovko – dve, zavtip­kovať, dokonca prihodiť vám na stôl i čosi navyše v podo­be miestnej lahôdky, ako je napríklad pizza, nový druh croissantu, gelato (zmrzli­na) či talianske tyčinky gris­sini. O tom, že má rád život i ľudí, hovorí i to, že nad jeho barom visia až tri vlajky – talianska, česká a slovenská.

„DOLCE VITA“

Slnko, teplo, voda, to všet­ko vplýva na dobrú nála­du. Nečudo, že Taliani sú usmievaví, okrem toho sú veľmi priateľskí. Pozdravia vás aj desaťkrát za deň, keď vás desaťkrát za deň uvidia. Vám ich úsmev rozhodne zlepší náladu a zahodíte za hlavu všetky starosti. Lebo kto už by sa chcel „staros­tiť“ na dovolenke, však?
Tak ako? Dostali ste chuť užiť si trochu „dolce vita“?

Foto: Katarína Kvašňovská

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod