Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Zaujalo nás

V Žiline už dvadsaťosem rokov funguje klub zberateľov pivných suvenírov

Zberateľskej vášni sa medze nekladú. Veď posúďte sami. V Žiline od roku 1989 funguje Piveti klub. Združuje milovníkov piva a všetkých predmetov, ktoré so zlatistým mokom súvisia. Dokonca v klube pôsobia najlepší zberatelia v rámci Slovenska.

10.04.2017 | 11:20

Neformálne sa nadšenci pre pivné suveníry stretávali v Ži­line ešte pred rokom 1989. Potom však prišla myšlienka založiť ofi­ciálny klub, ktorý dostal názov Pi­veti klub. „Na zakladajúcej schôdzi 14. januára 1989 devätnásť zakla­dajúcich členov prijalo základ­né dokumenty fungovania klubu. Prvým predsedom bol pán Tomáš Sopko zo Žiliny. V klube mali za­stúpenie zberatelia zo Žiliny, Byt­če, Starej Bystrice, Rajca a Rimav­skej Soboty. O členstvo v klube bol veľký záujem dokonca aj od zbe­rateľov z Ústí nad Labem,“ uviedol k histórii klubu súčasný predseda Piveti klubu Miloš Nutil z Petrovíc.

MAJSTRI ZBERATELIA
V súčasnosti združuje klub 12 re­gistrovaných členov z okresu Ži­lina, Bytča a Čadca. „Najstarším členom je pán Ján Bielik z Kote­šovej, ktorý v minulom roku oslá­vil 85. narodeniny. Zberateľstvu pivných etikiet sa venuje od roku 1960. Spočiatku zbieral etikety z celého sveta, v súčasnosti sa za­meriava na slovenské etikety, kto­rých má v zbierke viac ako 5-tisíc,“ rozpráva predseda Piveti klubu.

Zberatelia sa zaujímajú najmä o pivové etikety, v ich zbierkach však nájdeme aj podpivníky, po­háre, staré pivové fľaše, korun­kové uzávery či ďalšie predmety súvisiace s pivom. „Medzi najlep­ších slovenských „etiketárov“ sa radia Ján Kupka z Čadce s celko­vým počtom viac ako 180-tisíc a Milan Harvančík z Kysuckého Nového Mesta s viac ako 170-tisíc kusov etikiet zo 190 štátov celé­ho sveta. Pomerne veľké zbierky pivových pohárov majú Marta Fli­melová a Ján Kupka. Každý z nich má v zbierke viac ako 600 kusov. V menšom počte zbierajú členovia klubu otvárače na pivo, pivové fľa­še, plechovky, korunkové uzávery alebo rôzne reklamné predmety,“ dodáva Miloš Nutil.

UČAROVALI MU PODPIVNÍKY
Aj on sám sa môže pochváliť pek­nou zbierkou. Vlastní tretiu naj­väčšiu kolekciu podpivníkov na Slovensku. Celkovo ich má viac ako 18-tisíc kusov. „Zbieraniu piv­ných suvenírov sa venujem od roku 2002. V súčasnej dobe mám vo svo­jej zbierke zastúpených 10 druhov pivárskych predmetov. Na prvom mieste sú podpivníky, ich zberu sa venujem od začiatku. Okrem pa­pierových mám v zbierke aj porce­lánové, sklenené, hlinené, kožené a plechové zo 110 štátov sveta. Po­stupne som začal v malom množ­stve zbierať aj poháre – pollitrové a litrové krígle (600 kusov), korun­kové uzávery (1000 kusov), etikety (12-tisíc kusov) a rozetky (600 ku­sov). Neskôr pribudli aj plechovky, otvárače, stojany na podpivníky, 5-litrové súdky na pivo a staré fľa­še. V poslednej dobe som sa začal zameriavať na všetky predmety spojené s históriou bytčianskeho pivovaru,“ približuje svoju bohatú zbierku Miloš Nutil.

Uskladniť také množstvo su­venírov určite nie je jednoduché. „Mám tú výhodu, že bývam v ro­dinnom dome, kde mám pomerne dostatok miesta na uloženie zbier­ky, ale aj tu sú už moje možnosti pomaly vyčerpané. Zbierku nájde­te u mňa rozloženú na policiach v dvoch miestnostiach. Časť zbier­ky je uložená ešte v škatuliach,“ smeje sa predseda Piveti klubu.

NÁPADITÁ PIVNÁ ETIKETA = DOBRÁ REKLAMA
Členovia klubu sa stretávajú raz do mesiaca, najčastejšie v sta­ničnej reštaurácii na železničnej stanici v Žiline. „Aby sme vyšli v ústrety mimožilinským členom, trikrát do roka sa stretávame v pi­vovaroch v Čadci a v Terchovej. Sme radi, že už najbližšiu schôdz­ku budeme mať v novom žilin­skom pivovare na Vlčincoch. Na stretnutiach si vymieňame svoje prebytky a pripravujeme návštevy búrz a rôznych pivovarských pod­ujatí. Jeden raz ročne organizuje­me stretnutia zberateľov pivných suvenírov,“ rozpráva. Nové kúsky získavajú najmä na do­mácich, ale aj zahraničných bur­zách (susedné štáty, Luxembursko, Francúzsko, Litva atď), ale aj od svojich známych či zberateľov z ce­lého sveta. Predmety nakupujú aj na rôznych pivných festivaloch ale­bo cez internetové aukcie. „Objek­tom najväčšieho záujmu zberateľov sú pivné etikety. Pravdepodobne preto, že je k nim jednoduchý prí­stup, je ich veľké množstvo a zbier­ka je nenáročná na priestor. Etikety nezdobia pivové fľaše príliš dlho. Sporadicky sa začali používať po­čas poslednej štvrtiny 19. storočia. Hromadne až po roku 1900. Postu­pom času a rozvojom techniky sa menila ich kvalita, vzhľad aj obsah a stali sa z nich grafické diela, ktoré sú určitou vizitkou pivovaru. Medzi najstaršie známe slovenské etikety patrí etiketa z pivovaru v Hlohovci z roku 1890,“ zachádza do histórie Miloš Nutil.

LEN DVE PIVKÁ DENNE
O pozitívnom vzťahu k pivu netre­ba v prípade členov Piveti klubu pochybovať. Avšak pozor! Aj veľa piva škodí. „Pivo považujem vďaka surovinám a spôsobu výroby medzi najzdravšie nápoje. Najradšej mám spodne kvasené pivá plzenského typu, ale rád vyskúšam aj pivá z ma­lých remeselných pivovarov, ktorých je na Slovensku už viac ako päťde­siat. Nesmieme však zabúdať, že pivo je alkoholický nápoj. Aj keď sa hovo­rí, že alkohol pitý s mierou telu pro­spieva, nadmerné dávky poškodzujú najmä srdce a pečeň a tým negujú dobré vlastnosti piva. Za rozumnú hranicu považujem dve pivá denne,“ odporúča predseda Piveti klubu.

Autor: Michala Stehlíková

Foto: archív Piveti klub, Miloš Nutil

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod