Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. jún 2019 | Adriána

Zaujalo nás

Za turistickým či gastronomickým zážitkom s novou župnou aplikáciou

Prehľad atraktívnych lokalít, podujatí či turistických tipov v regiónoch Oravy, Liptova, Kysúc, Rajeckej doliny, Turca a Malej Fatry prináša nová mobilná aplikácia North Slovakia. Domácim a návštevníkom kraja má sprostredkovať nové poznatky či možnosti trávenia času.

12.10.2018 | 09:53

Podľa Úradu Ži­linského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý o tech­nologickej pomôcke in­formoval, vznikla mobilná aplikácia v dielni krajskej organizácie cestovného ru­chu Žilinský turistický kraj a bola realizovaná v spo­lupráci s členskými ob­lastnými organizáciami. Súčasťou prvej župnej mo­bilnej aplikácie sú podľa ŽSK známe aj menej známe prírodné krásy a ďalšie in­doorové a outdoorové akti­vity. „Aplikácia North Slo­vakia bola vytvorená, aby turistu aj touto formou lá­kali k návšteve Žilinského kraja podujatia, príroda, relax v aquaparkoch a kú­peľoch, letné a zimné špor­ty či adrenalínové zážitky,“ hovorí predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

PONUKU PLÁNUJÚ ROZŠÍRIŤ

Mobilná aplikácia zároveň poskytuje aj údaje o po­lohe či dostupnosti dané­ho miesta, jej benefitom je najmä fakt, že monito­ruje našu aktuálnu polo­hu a dokáže tak zobraziť všetky priľahlé miesta či atrakcie, ktoré sa v našej blízkosti oplatí navštíviť. Samospráva uvádza, že vý­raznú časť aplikácie zastá­va práve sekcia ubytovania či časť s gastronomickými zariadeniami. Pre ľudí, kto­rí sa chcú inšpirovať do­stupnými športovými mož­nosťami, sú v časti „Trasy“ k dispozícii napríklad ná­učné chodníky, turistic­ké či cyklistické trasy, ale aj trasy pre bežky. „Názov North Slovakia napovedá, že aplikácia má byť ľahko používateľná i pre zahra­ničných turistov, prispô­sobuje sa im aj po lingvis­tickej stránke. Pravidelná aktualizácia bude zahŕňať nielen pridávanie ďalších zaujímavých miest, ale aj postupný preklad do an­glického jazyka,“ informuje Žilinský samosprávny kraj.

Mobilná aplikácia North Slovakia je voľne do­stupná pre mobilné za­riadenia s operačným systémom Android aj so systémom iOS. Zá­roveň sa k nej môžeme dostať aj prostredníc­tvom internetovej ver­zie na webovej stránke www.northslovakia. com.

Autor: - z h -

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
27 °C
17 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod