Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2018 | Valéria

Z regiónu

Zlikviduje mesto neštátne školy? Hokej pýta ďalšiu dotáciu

Súkromné a cirkevné školské zariadenia v Žiline budú mať zrejme od septembra existenčné problémy. Mesto Žilina totiž prichádza s návrhom skrátiť im finančné prostriedky dohromady možno až o viac ako 73-tisíc eur.

08.09.2017 | 15:14

Pre mnohé z nich by to bolo likvidačné. Pritom rodičia detí, ktoré ich navštevujú, platia rovnaké podielové dane ako rodičia detí navštevujúcich mestské zariadenia. Mesto sa odvoláva na zákon, ktorý takúto zmenu financovania prikazuje. Poslanci však chcú nájsť spôsob, ako neštátne zariadenia dofinancovať. Mnohých v tejto súvislosti pobúril aj návrh na ďalšiu dotáciu pre mestský hokejový klub vo výške 160-tisíc eur.

„Mesto postupuje čisto na základe čl. II. zákona č.182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Platnosť zákona je od 1. 9. 2017,“ informoval nás hovorca mesta Pavol Čorba.

Podľa zákona, ktorý sa odrazil aj do navrhovaného VZN, môže mesto vynaložiť na školstvo maximálne 40 % svojho rozpočtu. Súkromné a cirkevné zariadenia môžu dostať na mzdy a prevádzku len 90 % toho, čo dostanú mestské zariadenia. V praxi to pre všetky zariadenia, mestské aj neštátne, bude znamenať zníženie. Avšak mesto v dôvodovej správe uvádza: „Mesto Žilina má v prípade škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti možnosť dofinancovať ich výdavky nad rámec všeobecne záväzného nariadenia z iných vlastných príjmov do výšky rozpočtu, ktorý nemusí byť totožný s výpočtom VZN.“ Takže v prípade „svojich“ škôl, škôlok, CVČ atď. bude mesto vedome porušovať vlastné VZN a tým znevýhodní neštátne zariadenia, pretože im sa bude dotácia počítať zo sumy pred takýmto dofinancovaním. Toto považujú mnohí poslanci za diskriminačné. Hovoria dokonca o úmyselnej likvidácii týchto zariadení.

Predseda školskej komisie Peter Fiabáne je proti. „Či ide o školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, alebo neštátne, jedni aj druhí sú deťmi žilinských rodičov, daňových poplatníkov, ktorí odvádzajú podielové dane mestu Žilina. Dotknúť sa to má detí, a preto by tu mala byť snaha, ako situáciu vyriešiť. Budeme preto hľadať cestu, ako dofinancovať aj tieto neštátne zariadenia. Takéto krátenie dotácie totiž bude znamenať, že tieto zariadenia budú mať problém prežiť,“ povedal Peter Fiabáne. Podľa neho je veľmi nešťastné aj to, že sa zmena financovania schvaľuje už na začiatku školského roka a neštátne školy nemajú čas na ňu zareagovať.

Členkou školskej komisie je aj poslankyňa Ľudmila Chodelková, ktorá pracuje ako riaditeľka neštátneho CVČ Žirafa, avšak so sídlom v Bytči. Od mesta Žilina tak naň žiadnu dotáciu nedostáva. „Prebrali sme však súkromné bilingválne gymnázium aj s CVČ, a tomu sa má znížiť dotácia o viac ako 50 %. To by bolo likvidačné. Ja si myslím, že mesto môže samo určiť, akú dá týmto zariadeniam dotáciu. Dala som si k tomu vypracovať právnu analýzu. Ak by za tento návrh poslanci zahlasovali, bolo by to veľmi zlé, lebo by sa ubrali peniaze deťom a súkromné a cirkevné zariadenia by to zlikvidovalo. A pritom rodičia týchto detí platia presne také isté dane,“ uviedla Ľudmila Chodelková.

Návrh mesta je zobrať deťom 73 200 eur. Na druhej strane žiada Mestský hokejový klub navýšiť dotáciu o 160-tisíc eur. Mnohých poslancov to pobúrilo. Návrh na športovej komisii prezentoval športový manažér Imre Valášek. Nepredložil však žiadny konkrétny rozpočet, ako má byť dotácia použitá. Podľa našich informácií to nevedel ani vysvetliť. Pritom MsHK Žilina dostal na tento rok už dotáciu vo výške 740 000 eur na správu a prevádzku štadióna a ďalších 60-tisíc eur išlo na mládež. „V takejto situácii je nemysliteľné, aby takýto návrh bez zdôvodnenia a predloženia konkrétneho rozpočtu prešiel. Komisia požiadala klub o predloženie konkrétnych čísel a zdôvodnení,“ uviedol člen komisie Karol Čepec.

Podľa našich informácií je klub zadlžený, minul už celú dotáciu určenú na tento rok. Zazmluvnených má drahých aj kanadských hokejistov a nemá ich z čoho platiť. „Pokiaľ nám nepredložia konkrétny rozpočet, náš klub Srdce pre Žilinu určite nebude za návrh hlasovať len na základe piatich všeobecných viet. A dnes už máme informácie, že aj keby bola dotácia schválená, nestačilo by to, pretože klub potrebuje len na túto sezónu dofinancovať 800-tisíc eur. Do konca roka nemajú peniaze na výplaty hráčov, trénerov, ani na prevádzku a na účte je fakticky nula. Hocijaký dobrý gazda vyskakuje len do výšky svojho príjmu. Keď nemajú peniaze na to, aby platili drahých zahraničných hráčov, nech použijú vlastných odchovancov z juniorky,“ uviedol poslanec Jozef Juriš.

Situáciu ohľadom škôl aj hokeja budeme ďalej pozorne sledovať a v ďalších vydaniach vás budeme podrobne informovať.

Autor: Michal Filek

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
22 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod