Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. december 2023 | Marína
| -11°C
Beh rodičov a detí

Školstvo | 25.10.2018 09:28

Beh rodičov a detí

Dňa 9. októbra sa v popoludňajších hodinách uskutočnil 2. ročník Behu rodičov a detí. Túto športovú akciu zorganizovala Materská škola, Ul. Hurbanova, Bytča v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ a podporou mesta Bytča.

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, budúci rok pokračujeme opäť

Školstvo | 19.07.2018 10:45

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, budúci rok pokračujeme opäť

V júni sa žiaci 9. ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žili­ne-Závodí rozprávali iba po anglicky. Zaujímavé hodi­ny s využitím metódy CLIL viedli traja lektori z Veľ­kej Británie – Sharon, Ellie a Ralph.

Výtvarná súťaž Stará mama rozprávala

Školstvo | 12.07.2018 14:24

Výtvarná súťaž Stará mama rozprávala

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina zorganizovala pre deti z materských škôl 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Stará mama rozprávala, ktorá sa konala v rámci projektu Rozprávkový kolovrátok 2018.

Zážitkové učenie, originalita a tvorivosť

Školstvo | 05.07.2018 12:17

Zážitkové učenie, originalita a tvorivosť

Žiaci Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2 v Žiline sa zapojili do projektu Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918, ktorý bol súčasťou grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie. Projekt bol tematicky zameraný na 100. výročie vzniku ČSR v roku 1918.

Medzinárodný úspech žiakov Gymnázia Bytča a Spojenej školy internátnej Bytča

Školstvo | 28.06.2018 14:12

Medzinárodný úspech žiakov Gymnázia Bytča a Spojenej školy internátnej Bytča

V ruskom Petro­hrade sa konal Eu­rópsky turnaj v unifikovanom futbale chlapcov vo vekovej kategó­rii 16 – 25 rokov. Slovenskú republiku na základe nomi­nácie Special Olympics Slo­vakia reprezentovali chlapci z Bytče.

Zdravotníci zo Žiliny uspeli

Školstvo | 21.06.2018 12:15

Zdravotníci zo Žiliny uspeli

Stredná zdravotnícka škola Žilina v súťaži ukázala, že jej žiaci sú pripravení zachraňovať ľudské životy. V celoštátnom kole sútaže v poskytovaní prvej pomoci sa umiestnila na popredných priečkach už tretíkrát po sebe.

Talentmánia v ŠKD

Školstvo | 14.06.2018 15:14

Talentmánia v ŠKD

Vo štvrtok 24. mája sa v našom školskom klube v ZŠ s MŠ sv. Gorazda konal už tretí ročník obľúbenej Talentmánie.

Siedmaci záchranármi

Školstvo | 07.06.2018 13:19

Siedmaci záchranármi

Dňa 15. mája zavítali medzi siedmakov Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline zdravotníci z Červeného kríža.

Svet okolo nás

Školstvo | 31.05.2018 11:30

Svet okolo nás

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Okresný úrad Prešov – odbor školstva vyhlásili XXI. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou.

Fanklub Dianiek a 15. ročník majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe v Hlohovci

Školstvo | 24.05.2018 15:06

Fanklub Dianiek a 15. ročník majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe v Hlohovci

V dňoch 4. až 6. mája sa fanklub rodičov vydal opäť po roku na cesty. Nasledoval svoje Dianky, ktoré po náročných tréningoch a dňoch strávených v telocvičniach spolu s ich trénerkami chceli zabojovať o to najcennejšie, o titul majsteriek Slovenska. Či sa to podarilo, dozviete sa v závere nášho článku.

Aj angličtina dokáže byť hravá

Školstvo | 17.05.2018 15:25

Aj angličtina dokáže byť hravá

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých žiackych činností, ktoré sa rodia na hodinách angličtiny v 1. – 4. roč. ZŠ. Tento rok už po štvrtýkrát na ZŠ Lichardova zorganizovali túto milú akciu členky MO ANJ I pri OŠaM v Žiline 3. mája. Zapojilo sa 7 základných škôl.

Rozprávková noc v MŠ Zádubnie priniesla detičkám poznanie, zábavu i športové aktivity

Školstvo | 10.05.2018 13:44

Rozprávková noc v MŠ Zádubnie priniesla detičkám poznanie, zábavu i športové aktivity

Výchovné podujatie s názvom Rozprávková noc, ktoré pre detičky navštevujúce MŠ Zádubnie pripravili ich pani učiteľky, prinieslo do priestorov škôlky zábavu, športové vyžitie, poznanie i radosť. Športové i vedomostné súťaže spojené s karnevalom a kreatívnymi aktivitami vyvrcholili pyžamovou párty.

Mladí delegáti OSN v Žiline

Školstvo | 03.05.2018 09:07

Mladí delegáti OSN v Žiline

Vzdelanie sa neukrýva len v učebniciach, ale najmä v skúsenostiach a zážitkoch. S radosťou môžeme povedať, že v roku 2018 existujú na Slovensku štátne školy, ktoré sa snažia žiakov vyučovať práve týmto „zážitkovým“ systémom a ponúknuť im okrem štandardu aj cenné poznatky a skúsenosti, ktoré v bežných osnovách nenájdete. Medzi tieto školy patrí aj Gymnázium bilingválne sídliace na Ul. Tomáša Ružicku 3 v Žiline (GBZA).

Víťazi Technickej myšlienky roka 2018 ako dôkaz šikovnosti stredoškolákov z celého Slovenska

Školstvo | 26.04.2018 14:17

Víťazi Technickej myšlienky roka 2018 ako dôkaz šikovnosti stredoškolákov z celého Slovenska

Na základe pozitívnych skúseností z uplynulých ročníkov vyhlásila Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline za podpory priemyselných partnerov a Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR 10. ročník sútaže pre stredoškolských študentov s názvom Technická myšlienka roka.

Vyrobené búdky pre spevavce vyvesia v parku v Rajeckých Tepliciach

Školstvo | 05.04.2018 13:23

Vyrobené búdky pre spevavce vyvesia v parku v Rajeckých Tepliciach

Už tri toky má Správa Národného parku Malá Fatra dobrú spoluprácu s Activity Park Hotelom Skalka v Rajeckých Tepliciac pri rôznych environmentálnych akciách pre verejnosť. Na podnet Hotela Skalka vznikol aj nápad urobiť projekt pre základnú školu, v rámci ktorého by si žiaci vyrobili vtáčie búdky.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod