Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. máj 2019 | Ela
Prvé storočné gymnázium v Žiline

Školstvo | 22.11.2018 12:35

Prvé storočné gymnázium v Žiline

Prednedávnom sme si pripomínali významný dátum v dejinách Čechov a Slovákov, a tým bol deň vzniku Československého štátu v októbri 1918. Ten­to rok bol však významný aj z mnohých iných dôvodov. Dňa 13. novembra sa kona­la oslava 100. výročia zalo­ženia školy.

Seniori v škole

Školstvo | 15.11.2018 12:40

Seniori v škole

Naša 5.A a 7.A zo ZŠ sv. Cyrila a Meto­da v Žiline mala výni­močnú hodinu slovenského jazyka. Prišli nás navštíviť seniori z Domu sociálnych služieb na Karpatskej, ktorí si pripravili krátke divadelné pásmo o tom, ako to bolo ke­dysi na ich hodine slovenči­ny.

Srdiečková gaštaniáda v ZŠ v Lysici

Školstvo | 08.11.2018 13:28

Srdiečková gaštaniáda v ZŠ v Lysici

Od začiatku školské­ho roka prežívali naši žiaci pondelkové po­poludnia netradičnými tvo­rivými aktivitami.

VIP vzdelávanie – vzdelávanie bez hraníc

Školstvo | 01.11.2018 10:41

VIP vzdelávanie – vzdelávanie bez hraníc

Visions on innova­tive projects (Vízie inovatívnych pro­jektov) bola téma konferencie Europrojektu v belgickom Namure, na kto­rej sa ako jediná škola zo Slo­venska zúčastnilo Gymná­zium bilingválne, T. Ružičku 3 v Žiline (GBZA).

Beh rodičov a detí

Školstvo | 25.10.2018 09:28

Beh rodičov a detí

Dňa 9. októbra sa v popoludňajších hodinách uskutočnil 2. ročník Behu rodičov a detí. Túto športovú akciu zorganizovala Materská škola, Ul. Hurbanova, Bytča v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ a podporou mesta Bytča.

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, budúci rok pokračujeme opäť

Školstvo | 19.07.2018 10:45

Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, budúci rok pokračujeme opäť

V júni sa žiaci 9. ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žili­ne-Závodí rozprávali iba po anglicky. Zaujímavé hodi­ny s využitím metódy CLIL viedli traja lektori z Veľ­kej Británie – Sharon, Ellie a Ralph.

Výtvarná súťaž Stará mama rozprávala

Školstvo | 12.07.2018 14:24

Výtvarná súťaž Stará mama rozprávala

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina zorganizovala pre deti z materských škôl 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Stará mama rozprávala, ktorá sa konala v rámci projektu Rozprávkový kolovrátok 2018.

Zážitkové učenie, originalita a tvorivosť

Školstvo | 05.07.2018 12:17

Zážitkové učenie, originalita a tvorivosť

Žiaci Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2 v Žiline sa zapojili do projektu Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918, ktorý bol súčasťou grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie. Projekt bol tematicky zameraný na 100. výročie vzniku ČSR v roku 1918.

Medzinárodný úspech žiakov Gymnázia Bytča a Spojenej školy internátnej Bytča

Školstvo | 28.06.2018 14:12

Medzinárodný úspech žiakov Gymnázia Bytča a Spojenej školy internátnej Bytča

V ruskom Petro­hrade sa konal Eu­rópsky turnaj v unifikovanom futbale chlapcov vo vekovej kategó­rii 16 – 25 rokov. Slovenskú republiku na základe nomi­nácie Special Olympics Slo­vakia reprezentovali chlapci z Bytče.

Zdravotníci zo Žiliny uspeli

Školstvo | 21.06.2018 12:15

Zdravotníci zo Žiliny uspeli

Stredná zdravotnícka škola Žilina v súťaži ukázala, že jej žiaci sú pripravení zachraňovať ľudské životy. V celoštátnom kole sútaže v poskytovaní prvej pomoci sa umiestnila na popredných priečkach už tretíkrát po sebe.

Talentmánia v ŠKD

Školstvo | 14.06.2018 15:14

Talentmánia v ŠKD

Vo štvrtok 24. mája sa v našom školskom klube v ZŠ s MŠ sv. Gorazda konal už tretí ročník obľúbenej Talentmánie.

Siedmaci záchranármi

Školstvo | 07.06.2018 13:19

Siedmaci záchranármi

Dňa 15. mája zavítali medzi siedmakov Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline zdravotníci z Červeného kríža.

Svet okolo nás

Školstvo | 31.05.2018 11:30

Svet okolo nás

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Okresný úrad Prešov – odbor školstva vyhlásili XXI. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou.

Fanklub Dianiek a 15. ročník majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe v Hlohovci

Školstvo | 24.05.2018 15:06

Fanklub Dianiek a 15. ročník majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe v Hlohovci

V dňoch 4. až 6. mája sa fanklub rodičov vydal opäť po roku na cesty. Nasledoval svoje Dianky, ktoré po náročných tréningoch a dňoch strávených v telocvičniach spolu s ich trénerkami chceli zabojovať o to najcennejšie, o titul majsteriek Slovenska. Či sa to podarilo, dozviete sa v závere nášho článku.

Aj angličtina dokáže byť hravá

Školstvo | 17.05.2018 15:25

Aj angličtina dokáže byť hravá

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých žiackych činností, ktoré sa rodia na hodinách angličtiny v 1. – 4. roč. ZŠ. Tento rok už po štvrtýkrát na ZŠ Lichardova zorganizovali túto milú akciu členky MO ANJ I pri OŠaM v Žiline 3. mája. Zapojilo sa 7 základných škôl.

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
10 °C
15 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod