Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Kultúra

Do všetkých svojich čipiek vkladajú kus vlastnej osobnosti

Foyer úradu Žilinského samosprávneho kraja zaplnili čipky. Katarína Búranová, Mária Hnidková, Anita Lenárová a Lýdia Pekaríková, štyri jubilujúce autorky a členky Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline, svojimi umeleckými prácami ukázali návštevníkom, čo znamená život naplnený paličkovanou čipkou.

03.03.2017 | 15:37

Vedúca klubu čipkárok Helena Janotová pove­dala: „Hlboká poklona pred kreativitou, zruč­nosťou a láskou, s kto­rou si sadáte k babúľu a paličkám. Slová chvály sú len formou, ale obsahom je to, čo ste vložili nit­kami do diela.“ Svoju poklonu tak zložila všetkým štyrom jubilujú­cim autorkám výstavy Život čip­kou naplnený.


TRADIČNÁ PODOBA ČIPKY

Autorky toto krásne ľudové re­meslo predstavili vo svojej tradič­nej podobe, ale i v stvárnení do súčasného umenia. Nitky sa v ši­kovných rukách čipkárok postup­ne menia na rozprávkové bytosti, podoby zvierat, rastlín, stavieb, šperky či časti odevu. Do všetkých svojich výrobkov vkladajú kus svo­jej osobnosti, svoj pohľad na svet, svoju lásku, ale aj neskutočnú fantáziu. Na vernisáži výstavy sa náv­števníkom prihovorila a svoj obdiv vyjadrila najskôr Soňa Řeháková, riaditeľka Krajského kultúrne­ho strediska v Žiline. Slova sa po nej ujal hosť vernisáže Juraj Za­jonc, renomovaný etnológ z Ústa­vu etnológie Slovenskej akadémie vied, ktorý taktiež nešetril slova­mi chvály a autorky nazval prvý­mi dámami čipkárskeho umenia. Slávnostnú atmosféru doplnil kul­túrny program, o ktorý sa postarali žiačky a študentky ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline. Vernisáž inšpira­tívnej a kreatívnej výstavy navští­vili nadšenci čipkárskeho umenia nielen zo Žiliny. Paličkárky z Tur­ca, Banskej Bystrice, Nového Mes­ta nad Váhom, Bratislavy i z Tr­navy obdivovali prácu žilinských čipkárok a cestu do Žiliny si našla aj návšteva z Ukrajiny.

PODOBY PALIČKOVANEJ ČIPKY

Precízne spracovanie paličkovanej čipky v tradičných podobách tohto ľudového remesla, ale aj stvárne­nie do súčasného umenia v kom­binácii s fotografiami, maľovaným podkladom v rôznych farbách, textilom, drôtom, ba dokonca kôrou stromu poukazujú na pozo­ruhodnú tvorivosť vystavujúcich autoriek. Výstava je verejnosti sprístup­nená v pracovných dňoch od 8. do 16. h vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja do 10. mar­ca.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív KrKS

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
18 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod