Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. december 2019 | Ambróz
| -3°C

Horúce kreslo

Helena Mezenská: Najväčšou silou prezidentky má byť čistota a cit

V Horúcom kresle sme privítali jedinú ženu medzi kandidátmi na prezidenta SR, poslankyňu NR SR za OĽANO, Helenu Mezenskú.

03.03.2014 | 12:58

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na prezidenta?

Pretože ma trápi situácia na Slovensku vo všeobecnosti. Najviac ma znepokojuje nevymožiteľnosť práva, nečinnosť, neschopnosť našich inštitúcií a verejno-právnych orgánov, ktoré si my platíme z našich odvodov. Čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že napriek nárastu a prebujnenosti verejnej správy, napriek mnohým úpravám rôznych zákonov občan zostáva pri vymožiteľnosti elementárnych nárokov odkázaný sám na seba. Počas praxe v spotrebiteľskej organizácii som sa nazdávala, že je to len akési nedorozumenie, nesprávne prijaté opatrenia. Mala som očakávanie, že keď nastúpim na post poslankyne, nebudeme mať problém prijímať opatrenia na zvýšenie vymožiteľnosti práva.
 

A mali ste?

Veľké bolo moje rozhorčenie, keď som zistila, že opak je pravdou. Úplne nepochopiteľne aj vo veciach, ktoré sú pre ľudí potrebné, až akútne, som narazila na veľký odpor vlády, ktorá sa nazýva sociálnou a má ľuďom priniesť ekonomické a s tým spojené právne výhody. Čím ďalej, tým viac som si uvedomila nečinnosť, neefektívnosť a neprospešnosť samého parlamentu. Neviem sa nečinne zúčastňovať procesov, ktoré sú samoúčelné, ktoré neprinášajú úžitok. Vždy som bola človekom, ktorý potreboval vidieť konkrétne merateľné výsledky svojej práce. A keďže napriek mojej námahe, ale aj námahe iných poslancov, som prišla na to, že pre politickú samopaš a pýchu vládnej strany sa veci na tejto úrovni posúvať nedajú, tak som bola nútená hľadať iné riešenie. Od toho momentu som sa začala viac otvárať občianskej spoločnosti, jednotlivým občanom, ktorí boli rovnako naladení ako ja. Ktorí rovnako negatívne pociťovali dopady vlády a inštitúcií na svojich životoch. Postupne sa začala vytvárať čoraz širšia skupina občanov a medzi nimi boli aj takí, ktorí ma priamo vyzvali, aby som kandidovala.
 

Bolo to ťažké rozhodnutie?

Mala som aj dôvody vnútorného charakteru. Netajím sa tým, že mnohým znameniam pripisujem význam, a tak spolu s tým, ako ma ľudia postupne oslovovali, rástla vo mne zároveň potreba ľuďom systémovo pomôcť. Keď som si spojila vnútornú potrebu s naliehavými požiadavkami ľudí zvonka, to všetko umocnené nečinnosťou samého prezidenta a neprospešnosťou vlády. Pri kauze SPP a pri kauze spojenej s obnoviteľnými zdrojmi som zistila, že súčasná vláda sa nezaoberá problémami ľudí, ale snaží sa v prvom rade vyhovieť záujmovým skupinám. A to takto ďalej nemôže ísť. Som presvedčená, že naša krajina sa dopredu nepohne, kým v týchto smeroch nenastane zásadný obrat.
 

Ste zaujímavá kandidátka. Ľudí interesuje, že vraj nepotrebujete jesť a prijímate energiu z vesmíru. Ako to robíte?

Nič nové nepoviem, keď budem tvrdiť, že nielen chlebom je človek živý a ak človek robí na zmysluplných veciach, cíti sa byť milovaný a miluje, tak je naplnený veľkou energiou. Je to naozaj zvláštne, sama to pozorujem na svojom živote, že som dokázala zredukovať jedlo. Dokonca aj dnes som od rána nič nejedla a mám pocit naplnenia. Som presvedčená, že ak je človek v živote obdarený prílivom veľkej lásky, ak sa cíti byť užitočný, robí na zmysluplných veciach, tak dokáže byť vyživovaný nielen tou klasickou stravou. A nie je to nič neobvyklé, pretože všetky náboženské prúdy odporúčajú aj dni pôstu.
 

Vy to dokážete?

Mnohé médiá sa do mňa pustili a snažili sa to škandalizovať. Sama si neviem vysvetliť, prečo to spustilo takú hystériu. Zrejme sa prejavil zlomyseľný cieľ podávať škandalózny a odstrašujúco pravdivý obraz o mojej osobe. Nuž, aj taká je politika. O to väčšie nároky to kladie na čitateľov, aby boli schopní odlišovať dobré od zlého, podstatné od nepodstatného, pravdivé od lživého. To sa budeme musieť naučiť, aby sme si medzi sebou vedeli vybrať dobrých, rozumných a srdečných správcov našej krajiny.
 

Nie je to teda tak, že by ste aj niekoľko mesiacov nepotrebovali jesť?

Nie. Mnohé významy médiá poprekrúcali. Ak som mala väčší pôst, tak to bolo 26 dní a počas týchto dní som bola len na tekutej výžive. Pred tým, ako sa začali letné prázdniny v roku 2013, som bola veľmi strpčená, až zúfalá z toho, že som nevedela pomôcť ľuďom, ktorí za mnou chodili ako za poslankyňou. Hlboko ma zasiahla pani, ktorá už šiesty mesiac protestuje pred popradským súdom a svoj prípad nie a nie vyriešiť. Z pocitu spolupatričnosti, ale aj z uvedomenia si nemožnosti ovplyvniť efektivitu našich verejnoprávnych orgánov, som pocítila hlbokú spolupatričnosť aj s touto pani, ale napríklad aj s mužom, ktorý kvôli exekúcii stratil strechu nad hlavou. Prejavilo sa to vo forme, že som prestala prijímať potravu. Toto obdobie mi prečistilo myšlienky aj ľudí v mojom okolí. Keď človek prijíma iba to nevyhnutné, začína vnímať všetko okolo seba inak. Začína si uvedomovať podstatu všetkých vecí okolo nás. Takže toto obdobie považujem za veľmi prínosné.
 

Profesionálne sa venujete ochrane spotrebiteľov. Čo konkrétne to znamená?

Momentálne som z praxe spotrebiteľskej ombudsmanky postúpila na poslaneckú úroveň, ktorá mi umožňuje venovať sa nielen konkrétnym prípadom ochrany spotrebiteľa pri poškodení tovarov spotrebného charakteru alebo jeho ochrany pred neférovými službami na energetickom, finančnom trhu alebo v rámci podomového predaja. Poslanecká pozícia mi umožňuje upravovať zákony systémovo, využívať moje poznatky a prenášať ich do prípravy zákonov. No a tu narážam na to, aké nepragmatické a povýšenecké dôvody a prekážky bránia súčasnej vládnej strane racionálne zhodnotiť podporu jednotlivých zákonov. Organizácia, v ktorej som pôsobila, momentálne slúži ako poradenské centrum. Poskytujem zväčša už len poradenstvo na telefón, keďže sme dva roky odstavení od možnosti financovania, nemám možnosti uhrádzať služby personálu, ktorý so mnou štyri roky spolupracoval. Zúžili sme rozsah výkonov činností na minimalistický režim.
 

Je ťažké domôcť sa na Slovensku spravodlivosti, ochrany spotrebiteľov?

Z roka na rok je ťažšie vymôcť elementárne nároky, spotrebiteľské práva, aj pri takých kauzách, ktoré sa týkajú problémov s poškodenou značkovou obuvou, ktorej chyby sa prejavia už počas prvých mesiacov. Mrzí ma, že aj dnes je zákon na ochranu spotrebiteľov taký, napriek tomu, že som sa snažila ho zmeniť, že znemožňuje spotrebiteľovi vymôcť si elementárne právo. V súčasnosti je nastavený tak, že ak sa na trhu objaví špekulatívny predajca a necíti zodpovednosť za tovar alebo služby, tak naozaj má spotrebiteľ veľmi komplikovanú cestu pri vymožiteľnosti svojho oprávneného nároku. Vo väčšine prípadov to končí tak, že sa spotrebiteľ obráti na obchodnú inšpekciu a tá ho odkáže na súd. Napriek tomu, že je možné podávať spotrebiteľské podnety bez súdnych poplatkov, nie je to výrazný motivačný prvok. Každý spotrebiteľ si totiž uvedomuje, že viesť zdĺhavé súdne konania okolo nízkocenových tovarov je nezmysel. Je to nielen finančná, ale aj časová strata.
 

Vedia si Slováci stáť za svojimi právami?

Z mentality Slovákov vyplýva pokoj, mierumilovnosť. Iní to môžu nazývať hlúposť, menejcennosť. Neviem presne určiť medzi tým hranicu. Ja to vidím skôr v lepšom svetle. Radšej sa vzdajú svojich nárokov, ako by mali vehementne nátlakovými formami, ktoré sú s tým procesom nevyhnutne spojené, žiadať svoje nároky. Žiada si to totiž veľkú dávku asertivity, aby sa dosiahol žiadaný efekt.


Aké konkrétne úspechy ste dosiahli?

Počas činnosti našej organizácie sa nám podarilo mimosúdne vyriešiť takmer 1 500 prípadov, čo je dosť zaujímavé číslo. Úspešnosť nášho postupu na súde bola 95 %. Najväčší súdny spor, ktorý je mnohým známy, bol spor, ktorý sa dotýkal spotrebiteľov poškodených nekalými marketingovými praktikami poskytovateľmi internetových služieb. Zazmluvnili ich pomocou pascí do dvojročných zmlúv tak, že o tom ani sami nevedeli. Súdny spor v tejto veci, napriek tomu, že sa s ním spájala hromadná požiadavka, bol zdĺhavý. Trval 2,5 roka a stálo nás to obrovskú námahu, aby sme vôbec dosiahli efektívne konanie. Napriek tomu, že sa s ním spájal aj veľký mediálny záujem, narazili sme na neúčinné, nedynamické a nekompetentné konanie súdu. Naozaj, ak dnes hovorím, že súdy a verejnoprávne inštitúcie nepostupujú efektívne, plne si za týmto výrokom stojím.
 

Aký je slovenský parlament? Sú slovenskí politici takí kvalitní ľudia, ktorí si zaslúžia o nás rozhodovať?

Pomerne jednoduchá otázka a jednoduchá je aj moja odpoveď. Nie! Stav je taký, že naozaj nie sú pripravení. Tí, ktorí majú moc vo svojich rukách, ma nepresvedčili ani svojou odbornou, ani osobnostnou prípravou správne a korektne nastavovať spoločenské normy, zákony. Vyplývalo to z viacerých káuz, ktoré som mohla pozorovať zvnútra.
 

Slovensku podľa vás chýba koncept, projekt ďalšieho rozvoja. Skúste to rozmeniť na drobné.

Rok a pol som študovala, ktorá strana má ucelenú, komplexnú víziu, ktorá by dokázala naznačiť trendy. Nespozorovala som ani pripravený, ani ochotu pripraviť, ucelený koncept rozvoja Slovenska. Či už je to v politike zamestnanosti, kde pol milióna Slovákov pracuje dnes v zahraničí. Sú nútení kvôli základným existenčným potrebám odchádzať. Veľký deficit je pri vymožiteľnosti práva. Pritom existuje priestor zlepšiť to cez mimosúdne konania. Máme mediátorov, ktorí by dokázali svojím nasadením a pôsobením pomôcť v jednoduchých sporoch, ktorými by sme dokázali súdy odbremeniť. Ďalší problém je nízka podpora malého a stredného podnikania, nízka podpora samozamestnanosti. Opatrenia, ktoré prijala súčasná vláda, ukázali, že zvýšené odvody, ale aj dane znížili motiváciu ďalej sa rozvíjať. Dnes je veľmi ťažké byť zamestnaným, ale aj zamestnávať. Čo sa týka poskytovania podporných stimulov, nemôžem súhlasiť s tým, kam smerujú stámiliónové balíky. Spomenula som to aj pri svojom vystúpení v parlamente, keď som poukázala pri rozprave o zákone o obnoviteľných zdrojoch, že okolo 225 miliónov eur bolo použitých pre nadnárodnú spoločnosť US Steel, a to aj napriek tomu, že táto spoločnosť bola v roku 2012 v dobrom hospodárskom výsledku, mala 27-miliónový zisk. Opakovane som upozornila na to, že takýmto spôsobom sa nenapĺňajú solidarizačné záruky vlády, ktoré dali ľuďom ako záväzok. My predsa nemôžeme poskytovať takéto stimuly spoločnostiam, ktoré to nepotrebujú, na úkor malého alebo stredného, alebo samozamestnaneckého podnikania. Adresnosť pomoci je veľmi dôležitá. Obracia sa na mňa mnoho ľudí, ktorí napriek tomu, že majú stredoškolské alebo dokonca vysokoškolské vzdelanie, sa môžu zamestnávať len v priemyselných parkoch. Poukazujú na porušovanie aj ľudských práv. Ide to až tak ďaleko, že ženy, ktoré sú v menštruačnom cykle, sa musia hlásiť, aby mohli používať toaletu a sú označkované. Tu ide nielen o porušovanie pracovného práva, ale toto už je vec, ktorá sa dotýka porušovania ľudskej dôstojnosti. Všetky zdroje, ktoré chceme využiť dobre, je potrebné investovať do ľudí, do rozvoja služieb.
 

Jednou z vašich priorít je boj proti korupcii. Stretli ste sa vy osobne s korupciou? Ako ste zakročili?

Korupciu považujem za veľkú prekážku v rozvoji našej spoločnosti. Považujem ju za chorobu. Pokiaľ sa s ňou nevysporiadame, pokiaľ sa nielenže neprestane plytvať zdrojmi, ale pokiaľ sa aj na najvyšších postoch neprestane kradnúť, tak nebudeme mať potrebné zdroje na rozvojové programy. S korupciou sa treba vysporiadať. Považujem to za nosný zámer a cieľ budúceho prezidenta. Je dôležité, aby prezident vedel vetovať zákony, ktoré nemajú pozitívny prínos pre ľudí. Rovnako je potrebné vracať do parlamentu nekoncepčné zákony, ale aj také, ktoré prinášanú lobistické snahy. Nemôžeme nechať parlament používať korupciu ako štandardnú normu. Toto sa na pôde parlamentu ustálilo. Veľmi smutné zistenie je, že korupcia ako pracovný nástroj v parlamente stále pôsobí. S tým sa ja nedokážem zmieriť. Buď v parlamente budem ja, alebo takéto metódy.
 

Aký majú Slováci prah vnímania korupcie? Nie je u nás bežné niečo, čo inde vo vyspelom svete už dávno bežné nie je?

V mnohých prípadoch sa ľudia o korupčných škandáloch nedozvedia. Vidím snahu médií kauzy prikrývať alebo ich otvárajú na popud finančných skupín, ktoré súperia s inými. Aj keď sa ľudia o korupcii dozvedia, zostáva to bez vyvodenia zodpovednosti. A to nie je správne. Naozaj sme sa ocitli v takom štádiu, kedy je potrebné, aby sme volali po vyvodení zodpovednosti. My nemôžeme ľudí, ktorí sú podozriví alebo aj usvedčení z korupčného správania, mravne zlyhali, ďalej utvrdzovať na takých významných inštitúciách, ako je ministerstvo, parlament, súdy.
 

Najznámejšia je kauza Gorila. Prezident má ideálnu možnosť tlačiť na jej vyšetrenie. Urobíte tak?

Keď bola rozprava o procese vyšetrovania tejto kauzy v parlamente, povedala som, že nepredpokladám, že Gorila bude objektívne a rýchlo vyšetrená, pokiaľ dohľad nad vyšetrovaním budú mať ľudia, ktorí sú sami podozriví. Tým je povedané všetko. Ak nevyvodíme zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom, tak Slovensko sa dopredu nepohne. Naďalej to bude živná pôda pre korupciu.
 

Vnímate frustráciu verejnosti z toho, akým smerom sa táto krajina uberá. Čomu to pripisujete?

Na jednej strane je to naozaj frustrácia, ale na druhej strane je pre mňa nepochopiteľná podpora vládnej strany. Myslím si, že málo ľuďom zo skupiny podporovateľov vládnej strany dochádza, že za tieto problémy nesie zodpovednosť práve táto strana, ktorú pri falošnom marketingu sami ľudia zvolia.
 

Bolo by asi veľmi jednoduché riešenie, že ak zmizne vládna strana, zmizne aj korupcia. Myslím si, že takáto rovnica na Slovensku neplatí. Alebo všetci ostatní sú úplne čistí?

Je mi ťažko povedať, kto čistý je a kto nie. Som presvedčená o účinnom nástroji, ktorý nám pomôže nastaviť tieto filtre, a tým je čoraz väčší občiansky drobnohľad, ktorý bude stáť na čo najširších základoch objektívnej informovanosti. Preto chodím medzi ľudí, preto sa snažím na osobných stretnutiach, konferenciách, besedách, formou internetu, ďalej šíriť, aby informovanosť a uvedomelosť ľudí rástla. Budem rada, keď sa bude čoraz viac ľudí pridávať.
 

Ako vnímate priamu demokraciu, o ktorej hovoríte?

Je to nástroj, ako zvýšiť účasť občanov pri správe našej krajiny. Že budeme využívať referendá, petície, ktoré budú natoľko vážne, že budú záväzné pre úpravu nových spoločenských noriem a pravidiel.
 

Chcete urobiť audit, či je naše členstvo v EÚ výhodné. Prečo?

Neradím sa medzi euroskeptikov. Patrím medzi ľudí, ktorí túžia po slobode. Nielen slobode jednotlivca, ale aj národa. Členstvo v EÚ nám nevytvára podmienky pre slobodné rozhodnutia vo viacerých oblastiach. Či už je to energetický segment, potraviny, poľnohospodárstvo, voda, pôda, účasť v eurovale. Je nevyhnutné uskutočniť objektívny, nezávislý audit, ktorý poukáže na výhody a nevýhody členstva SR v EÚ.
 

Aj vaše združenie vraj využívalo európske fondy. Je to tak?

Únia nás podporila v jednom projekte, ktorý bol realizovaný počas troch rokov, v objeme 290-tisíc eur. Nič to nemení na mojom postoji k EÚ. My sme naše výdavky riadne vynaložili a všetko zdokumentovali. Všetko bolo v poriadku a ak si niekto myslí, že preto, že naša organizácia získala v roku 2009 financie, zastrie mi to zrak a nebudem vidieť ako politik ďalšie súvislosti, ktoré nás poškodzujú, tak sa veľmi mýli.
 

Neoľutovali ste, že ste sa rozhodli kandidovať? Médiá sa snažia na vás všeličo nájsť.

Ja sa nebránim drobnohľadu, ale u nás to už prekračuje mravné hranice. Pre mňa to bolo veľmi vážne a ťažké rozhodnutie. Naozaj som predpokladala, čo to bude so sebou prinášať a najväčšie riziká som videla práve v tom, čo so mnou budú robiť médiá. Nedokážem totiž skrývať moju prirodzenosť. S týmto má problém sa bulvár, aj  mainstreem, vyrovnať. O to viac som vďačná svojim podporovateľom, ktorí vedia čítať medzi riadkami.
 

Chcete byť silnou prezidentkou?

Najväčšou silou prezidentky má byť čistota a cit.
 

Boli by ste za rozšírenie prezidentských právomocí?

Uvidela by som, čo by priniesla prax a ak by som to vnímala ako problém, tak určite by som sa zamýšľala nad tým, ako tieto právomoci rozšíriť. Som si vedomá, že autorita a sila prezidenta bude priamo úmerná jeho občianskej podpore. V tomto vidím silné prepojenie, veľkú súvsťažnosť. Silné právomoci prezidenta si však viem predstaviť pri vyvodzovaní osobnej zodpovednosti za zlyhanie jednotlivých predstaviteľov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.
 

Aká by mala byť úloha prezidenta na Slovensku?

Podľa môjho presvedčenia prezident má spájať spoločnosť, všetkých ľudí, politické strany, chudobných, bohatých. Mal by sa usilovať o to, aby spoločnosť bola vystavaná na humánnych princípoch, na princípoch solidarity. Mal by byť ochrancom tých, ktorí sú neprávom poškodzovaní. Mal by byť garantom hodnôt, akými sú ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť, pravdivosť.
 

Ste ako žena v politike oproti mužom znevýhodnená?

Často mi kladú novinári takúto otázku. Vôbec nad tým nerozmýšľam. Mám pocit potreby záchrany našej krajiny. Ak stojíte na brehu rieky a vidíte, že sa niekto topí, tak sa nepozeráte na to, či ste muž alebo žena. Ak cítime, že niekto potrebuje pomoc, tak každý normálny človek sa snaží pomoc poskytnúť.
 

Prečo by ľudia mali voliť Helenu Mezenskú?

Nemám potrebu niekoho presviedčať. Moja kandidatúra má voľný priebeh. Som tu, ponúkam sa, som reprezentantom takejto činnosti, takýchto hodnôt, takýchto postojov. Ľudia nech si slobodne vyberú to, čo je pre nich najprijateľnejšie.
 

Michal Filek
Snímky Anna Metlická


 

Test zo znalostí Slovenska
 

1.  Kto je náčelníkom generálneho štábu OS SR?

Viem, že vrchným veliteľom je prezident. Ozbrojené zložky ma najmenej zaujímajú. Ak budem prezidentom, tak sa budem zasadzovať za mierové riešenia. To, čo vysielame, môžeme aj prijímať. Ak budeme do sveta vysielať misiu mieru a spolupráce, nikto nás nebude ohrozovať. (Peter Vojtek.)

0 bodov
 

2. Aký je najvyšší vrch Slovenska a akú má nadmorskú výšku?

Gerlachovský štít, 2 655 m n. m. Niektorí ľudia za najvyšších vrch pokladali Lomnický štít. Ten sa ale postupom času zbrúsil.

1 bod
 

3. Kedy sa v Európe a na Slovensku skončila II. svetová vojna?

V roku 1945, 8. mája.

1 bod
 

4. Gašparovičovo funkčné obdobie sa skončí 15. júna 2014, kedy bude inaugurovaný nový prezident. Ak by vás zvolili za prezidentku, dokedy by ste mohli vykonávať mandát poslanca NR SR?

Dovtedy, lebo tieto dve funkcie nie sú zlučiteľné. (Do 29. marca. Ak za prezidenta bude zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, člen Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu.)

0 bodov
 

5. Kto bol najlepším strelcom Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH v Soči?

Neviem, nie som fanúšikom kolektívnych športov. (Marián Hossa, 2 góly.)

0 bodov
 

SPOLU: 2 body

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod