Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. júl 2019 | Kamila

Kultúra

Krídla očami dvanástich umelcov žilinského regiónu

Rosenfeldov palác vo svojich priestoroch predstavuje diela dvanástich aktívnych výtvarníkov združenia Cont Art. Ich tvorbu spája rovnaká téma. Krídla.

05.10.2018 | 13:43

Igor Cvacho, Jaroslav Gaňa, Jozef Mundier, Milan Janík, Daniela Krajčová, Stanislav Laj­da, Andrej Mazúr, Daniela Mládenková, Miroslav Mlá­denek, Marek Ryboň, Petro­nela Vlhová, Vladislav Zábel – to je dvanásť mien dvanás­tich aktívnych výtvarníkov strednej a mladej generá­cie, pôsobiacich v žilinskom regióne, ktorí sú súčasťou združenia výtvarníkov Cont Art. Všetci sa spolu stretli na vernisáži v Rosenfeldovom paláci, kde si môžete ísť po­zrieť ich tvorbu.

CONT ART

Združenie Cont Art prešlo od svojho vzniku (pred viac ako dvadsiatimi rokmi) via­cerými zmenami. Niekto­rí členovia odišli a noví, mladší pribudli. Spájajú ich osobné priateľstvá a názo­ry na umeleckú tvorbu. Vý­tvarné umenie vnímajú cez tradičné médiá ako spoje­nie myšlienky či určitej fi­lozofie s umelecko-reme­selnou zručnosťou.

KRÍDLO

„Spoločná prezentácia tvorby výtvarníkov, z kto­rých každý má vlastný štýl, nevyhnutne predpokla­dá prepájanie rozdielnych techník, materiálov i ná­metov, čo je pre súčasné umenie nielen príznačné, ale aj celkom prirodzené a nevyhnutné,“ povedala Darina Arce, kurátorka vý­stavy. „Aby sa rôzne kon­cepcie autorov priblížili a aby ich diela aspoň nie­čo spájalo, vyprofilovala sa téma, ktorú výtvarníci slo­bodne interpretujú – téma krídla,“ doplnila. Ako ďalej dodala, sa­motné slovo „krídlo“ má mnoho významov; ako krídla vtákov, dverí, kríd­la budovy a zároveň môžu krídla symbolizovať aj fantáziu či lietanie tela i ducha.

ZVIERATÁ VS ĽUDIA

Na výstave prezentuje svo­je obrazy aj akademický maliar Stano Lajda. Na väč­šine jeho obrazov sú bez­domovci. „Maľoval som ľudí, ktorých nezvykne nikto maľovať. Ľudí, kto­rým na rozdiel od iných stačí k šťastiu málo. Stačí im, že majú svojho psíka, s ktorým sa majú vzájom­ne radi,“ prezradil. Obrazy sa nazývajú podľa miest, na ktorých bezdomovcov zachytil svojím fotoapará­tom. „Tulákov som si fotil dlhé roky. Sú z Paríža, Lon­dýna, ale i z Martina. Čakali už len na to, kedy ich dám na plátno.“ Okrem nich môžeme na výstave vidieť aj obraz, na ktorom sa nachádza až 56 zvierat. „Inšpiroval som sa živočíšnou ríšou, za ktorou by sme mali vi­dieť samých seba a naše problémy. Na obraze sú to všetko zvieratá, ktorými sa my ľudia radi častujeme,“ poznamenal.

KRÍDLA SLOBODY

Akademická maliarka Da­niela Krajčová do výstavy prispela Levitujúcimi figú­rami. „Človek, ktorý sa po­kúša nájsť sám seba, od­pútať sa od materiálneho sveta a od svojho ega, do­stáva krídla slobody. Moje figúry sú kombináciou pev­nej keramiky a krehkej drô­tovanej časti, čím vyjadru­jem materiálnu a duchovnú podstatu každej bytosti,“ vysvetlila. Krídla v ponímaní dva­nástich výtvarníkov si mô­žete pozrieť do 2. novembra.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
13 °C
21 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod