Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Horúce kreslo

Tvrdý súboj Fiabáne vs. Groma v Horúcom kresle

Do Horúceho kresla Žilinského večerníka si minulý týždeň v reštaurácii Šatlava sadli poslanci mestského zastupiteľstva Peter Fiabáne a Patrik Groma. Vzťah medzi nimi je v poslednom čase veľmi napätý, vyústil až do slovnej prestrelky na rokovaní zastupiteľstva. Ich debata v Horúcom kresle bola podľa očakávania emotívna, ale zato korektná. Prinášame vám jej najzaujímavejšie časti.

08.11.2013 | 15:24

Do Horúceho kresla Žilinského večerníka si minulý týždeň v reštaurácii Šatlava sadli poslanci mestského zastupiteľstva Peter Fiabáne a Patrik Groma. Vzťah medzi nimi je v poslednom čase veľmi napätý, vyústil až do slovnej prestrelky na rokovaní zastupiteľstva. Ich debata v Horúcom kresle bola podľa očakávania emotívna, ale zato korektná. Prinášame vám jej najzaujímavejšie časti.

 

Pán Fiabáne, keď vykonávate v priestore krytého bazéna svoje osobné každodenné cviky s pomocou naťahovacích gúm, vtedy máte zakúpený lístok?
V Nereuse športuje 300 detí. Súčasťou ich tréningového procesu je aj suchá príprava. Všade je úplne štandardné, že suchá príprava pred tréningom prebieha v priestoroch štadióna. Neviem o tom, že by niekto za takúto prípravu, keď nevyužíva priamo bazén, platil. Tieto aktivity na plavárni prebiehali vždy, aj za predchádzajúceho riaditeľa. Deti prídu, prezlečú sa a rozcvičia a potom idú do bazéna. To nie je privilégium, ktoré nám udelil súčasný riaditeľ, ale štandardný postup, a pre každého je to rovnaké.
 

Je Nereus uprednostňovaný pred ostatnými organizáciami a verejnosťou? Nie je konflikt záujmov, že ako poslanec zastupiteľstva a bývalý šéf športovej komisie podnikáte v priestoroch plavárne, pričom riaditeľ je váš bývalý zamestnanec?
Nie, nevnímam to ako konflikt záujmov. Rovnaké podmienky ako Nereus majú všetky kluby. Oproti ostatným nemáme žiadne výhody. Máme tristo športovcov a tí musia niekde trénovať. Plávanie, triatlon, vodné pólo sú náročné športy, pri ktorých sa trénuje dvojfázovo. Deti sa musia pomestiť. Mesto sa musí rozhodnúť, či bude podporovať športovanie detí alebo uprednostní iba verejnosť, a potom deti športovať nebudú. Už dnes odmietame deti, pretože ich nemáme kam zmestiť. Uvedomujem si, že na plavárni je pretlak a z toho môže vznikať nespokojnosť, ak niekto chce ísť plávať v konkrétnom čase a nemôže, lebo sú tam práve deti. My s deťmi pracujeme 16 rokov. Chodia k nám rady, rodičia nám dôverujú, máme výsledky, aj reprezentantov. Máme byť za to potrestaní tým, že nebudeme mať priestor? V minulosti bola prevádzka od deviatej a len dvakrát bolo večerné plávanie. Po príchode nového riaditeľa je prevádzka od šiestej ráno a tri večerné plávania pre verejnosť. Odmietam akékoľvek náznaky zneužívania. Sme najväčší, na plavárni sme boli ako prví, firmu sme vybudovali, ostatní prišli po nás. Nakoniec, poslanci to môžu zmeniť a zatrhnúť. Môžu nám ubrať z dráh a dať ich nonstop verejnosti a v tom momente klesneme na 50% kapacity. To, čo robí Nereus, nie je žiadny biznis. Je to krásna práca s deťmi, ktorá nie je na Slovensku adekvátne ocenená. Všade vo vyspelých krajinách takúto prácu s deťmi maximálne podporujú.
 

Takže Nereus nemá na plavárni žiadne výhody oproti ostatným subjektom?
Prebehla kontrola, ktorá žiadne zvýhodnenia nezistila. Máme len jednu praktickú výhodu, že keď sa robia objednávky, tak vzhľadom na množstvo členov, ktoré máme, si môžeme bazén objednať prednostne.
 

Pán Groma, čo vy na to?
Nereus na plavárni jednoznačne vykonáva podnikateľskú činnosť. Je to podnikateľský subjekt, ktorý zdvojnásobil svoje tržby. MKP bola do 31. decembra príspevkovou organizáciou a ako taká podľa zákona nemohla poskytovať služby bezplatne, ani možnosť využívať bezplatne priestory bazéna na rozcvičky. Čiže evidentne porušili zákona. Nereus dostáva zľavy 50% na mládež, ktoré využíva aj na prácu s dospelými. Nevidím dôvod, aby sa niekomu poskytovali takéto zľavy, keď existuje prebytok záujemcov o služby plavárne. Veľa ľudí má záujem ísť plávať, ale nemôže sa do bazéna dostať, pretože Nereus má najlepšie časy. Osobne som poslal niekoľko ľudí na plaváreň spýtať sa na možnosť plaveckého kurzu. Všetkým odporučili Nereus aj napriek tomu, že tam pôsobí viacero plaveckých škôl. To je jasná diskriminácia.
 

Hospodári sa podľa vás na plavárni zle a netransparentne?
Keď vznikala nová eseročka, bolo to preto, aby plaváreň mohla vytvárať zisk a dostávala nižšiu dotáciu. Bohužiaľ, dotácia stále rastie. Podľa mojich informácií vedenie mesta sa už pýtalo riaditeľa na možnosť poskytovania plaveckých kurzov a teda podnikania, keď tak v jej priestoroch môžu robiť rôzne subjekty. Je to teda tak, že plaváreň bude môcť robiť plavecké kurzy a toto sa už asi nebude niektorým združeniam páčiť. Ďalej vedenie mesta vydalo rôzne pokyny vedúce k transparentnosti, napríklad, že MKP už nebude môcť robiť verejné obstarávania, ale bude ich vykonávať odbor verejného obstarávania mestského úradu.
 

V jednej diskusii zaznelo, že si tlačíte na počítači permanentky na plaváreň, aby ste ušetrili, je to pravda?
V živote som plávať na plavárni nebol, takže načo by mi boli?
 

Pán Fiabáne, patrili ste k skupine poslancov, ktorá sa snažila o transparentnosť za čias Slotu. Pán Groma, vy ste sa o to isté snažili za Harmana. Máte aj ďalšie veci spoločné. Obaja ste vybudovali súkromné firmy, zamestnávate mnohých ľudí. Dnes na seba obaja útočíte a neviete si prísť na meno. Z čoho pramení vaša vzájomná animozita?
Peter Fiabáne: Nie je to tak, že si nevieme prísť na meno, veď cez zuby sa pozdravíme. Problém sa dá rozdeliť na dve časti. Prvou je vecná stránka, a tou sú podozrenia z  netransparentnosti a naše údajné zvýhodňovanie, ktoré Patrik Groma prezentuje. Všetko však len v náznakoch. To, čo je v trestnej rovine, nech je v trestnej rovine a nech to vyriešia príslušné orgány. Druhá stránka veci je však etická rovina. Patrik Groma nedokázanými tvrdeniami ničí dobre fungujúcu organizáciu, keď poukazuje na problémy, ale robí to veľmi neobjektívne, nekomunikuje s oboma stranami. Bez toho, aby si overil všetky dostupné fakty, vydáva tlačové správy, v ktorých píše o megaškandále na plavárni. Domnieva sa, podsúva, hovorí v náznakoch, nakydá hnoj a proti tomu sa nedá brániť. To bahno na mňa hodené už nikdy nezmažem. Šafárenie na plavárni sa nepotvrdilo, ale Patrik nebol ani natoľko slušný, že by sa ospravedlnil. A toto sa deje u vybraných ľudí, ktorých nazýva pohrobkami Harmanovej éry – Brezáni, Chodelková, Jesenská, Šuteková. Arogantným a bezprecedentným spôsobom napára bezúhonných ľudí, ktorí nemajú jediný šrám. Je to obludnosť.
 

Patrik Groma: Vidím, ako Peter Fiabáne ťažko znáša, že má prísť o koryto. Rovnako aj ďalšie subjekty, ktoré zarábajú na mestskom majetku na základe neštandardných podmienok. V posledných voľbách mi dalo hlas 2 500 ľudí. Čítali môj volebný program a vedia, že som nekompromisný, hovorím, čo si myslím a vždy budem odhaľovať nekalé praktiky, ktoré sa dejú v našom meste. Všetci platíme dane a keď chce niekto z týchto peňazí kradnúť, tak mu v tom určite zabránim. Voči Petrovi necítim žiadnu averziu. Môj cieľ je však taký, aby sa čo najmenej peňazí z mestského rozpočtu vyhodilo von oknom. Môj postup bol zákonný. V tlačovej správe sa píše, že za poslancom prišli občania Žiliny, ktorí mu predložili určité materiály. Keď sa niekto dozvie o protiprávnom konaní, v zmysle zákona musí podať trestné oznámenie. Ja som podal podnet na prokuratúru, aby preskúmala postup vedenia plavárne, či nedošlo k spáchaniu trestného činu.
 

Pán Groma, vyjadrili ste sa, že v Žirafe je 30% čiernych duší. Ako ste to mysleli?
Patrik Groma: V poslednej dobe boli vykonané niektoré kontroly. Sám som sa zúčastnil na jednej z nich na zimnom štadióne. Zistili sme, že krúžok, ktorý tam mal byť, v skutočnosti nebol a ľad je rozpustený. Môžete sa tam ísť presvedčiť. Rovnako mali byť tri krúžky na ihrisku v Bánovej, no nikto tam nebol. Môžete sa tam ísť pozrieť.
 

Pán Čepec, je to tak?
Karol Čepec, CVČ Žirafa: Informácia o čiernych dušiach sa prvýkrát objavila z úst pána Gromu v minulom roku, kedy čiernou dušou malo byť dieťa nemenovanej zamestnankyne konkurenčného centra. Tá pani však napokon verejne priznala, že jej dieťa do Žirafy chodilo. Je úsmevné, že za posledné dva týždne sa hovorí o prebiehajúcej kontrole záujmových útvarov, o ktorej my, ako kontrolovaný subjekt, dodnes nemáme žiadny úradný záznam. Dokonca jej výsledky dnes niektorí verejne prezentujú, pričom sme nedostali žiadny priestor sa vyjadriť. Je paradoxné, že kontrola išla, rovnako ako pred rokom, na zimný štadión, pričom ako miesto výkonu krúžku nemá tento uvedený zimný štadión. Je to úsmevné. Aj minulý rok prišla kontrola na štadión, nepreukázala sa ako kontrola a povedala, že chce vidieť ľadovú plochu. Ľadovú plochu nevideli, keďže ľad bol rozpustený a tak usúdili, že krúžok sa nekoná. Pritom mali všetky kontakty na vedúcich, ani jediný raz ich však nekontaktovali. V Bánovej bola kontrola v pondelok skontrolovať krúžok, ktorý v pondelok nemá termín. Na futbalovom ihrisku boli v tom čase dva iné krúžky. Tie však neskontrolovali a išli preč.

Michal Filek

Snímka Anna Metlická
 

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod