Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Tlačové správy

Z dôvodu bezpečnosti mesto upozorňuje na zákaz vypúšťania lampiónov

V záujme občanov, bezpečnosti a zachovania čistoty mesta Žilina, mesto informuje širokú verejnosť o zákaze vypúšťania lampiónov na území mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016. K takémuto kroku pristúpili poslanci mestského zastupiteľstva po opakovaných skúsenostiach a množstve sťažností zo strany občanov z predošlých rokov.

09.11.2016 | 10:02

Mesto považuje za potreb­né, aby boli občania, ako i návštevníci in­formovaní o tomto zákaze. K zákazu pristúpili poslanci po dlhoročných negatívnych skúsenostiach z rôznych podujatí, na ktorých sa takéto lampióny vypúšťa­li. Samotný dôsledok sa odzrkadlil na poriadku a čistote v meste a jeho okolí. Množstvo sťažností prichádzalo aj od občanov z celého mesta, najmä zo širšieho centra.

O zákaze vypúšťania lampiónov rozhodlo mestské zastupiteľstvo na 12. zasadnutí vo februári tohto roka. V zmysle Všeobecne záväzné­ho nariadenia č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina, sa zakazuje vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lampióny alebo neobsadené voľné balóny.

Uvedený zákaz je plne odôvodnený bezpečnost­nými dôvodmi (nielen zo zahraničia boli prípady vzniku vážnych škôd) a taktiež potrebou zabrániť znečisťovaniu mesta po takýchto akciách, s čím sa obyvatelia pravidelne stretávajú (dohorené lam­pióny po stromoch, stre­chách a samozrejme na uliciach a námestiach).

Zdroj: Mesto Žilina

Foto: Mesto Žilina

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod