Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. december 2019 | Lucia
| 0°C

Kultúra

Juraj Málik: Umenie je pre mňa zázrak

Výstavu dvoch nezvyčajných autorov sa rozhodli otvoriť v SOHO1 miniGallery. Stane sa tak už najbližší pondelok. Jedným z vystavujúcich bude premiérovo sám majiteľ galérie a impresário umenia Juraj Málik.

19.01.2019 | 11:10

V SOHO1 miniGalle­ry, ktorá vstupuje do 5. ročníka, pri­pravujú ojedinelú výstavu. Svoje priestory vý­nimočne otvára i neprofesi­onálnym výtvarníkom. „Ide o výstavu dvoch autorov, ktorých by nikto nikdy ne­dal dokopy,“ prezradil Ivan Kelly Köhler, dramaturg ga­lérie SOHO1. Jedným z nich je žilinský samozvaný „Pi­casso“ Milan Záň – dlho­ročný pracovník v Poradcovi podnikateľa. Je to výtvarník širokospektrálneho zame­rania a pri svojich 70. naro­deninách v novembri minu­lého roku dostal nápad, že požiada majiteľa galérie Ju­raja Málika, či by s ním chcel vystavovať. Juraj Málik to zobral ako výzvu a rozhodol sa niečo namaľovať, a tak si pripravil kolekciu výtvar­ných diel, ktoré predstaví verejnosti. Výsledok si bude­te môcť pozrieť na vernisáži, ktorá sa uskutoční 21. janu­ára o 17. h.

VRCHOL ČLOVEČENSTVA

„Umenie je pre mňa zázrak,“ povedal Juraj Málik. „Veď keď človek dokáže cez svo­je pocity, ktoré mu prejdú hlavou a dostanú sa do tela a do rúk, vytvoriť niečo, čím ostatných okúzli, je to zá­zrak. Umelci sú ľudia, ktorí dokážu skrotiť svoje emócie a zároveň im dať takú voľ­nosť, že vytvoria umelecké dielo. Je jedno, či ide o maľ­bu, sochu, tanec, spev alebo iné veci. Je to kultivovanosť a vrchol človečenstva.“ Juraj Málik sa o umenie začal zaujímať viac po tom, ako so svojou manželkou ab­solvoval niekoľko výletov do svetových galérií. „Objavil som Johna Pollocka a zistil, aké môže byť umenie.“ Ako nám prezradil, nemá vyhranený štýl. „Bavia ma impresionisti, art deco, prí­rodné motívy. Úžasný je An­toni Gaudí v Barcelone – je pre mňa vrchol umenia, keď sledujem jeho architekto­nické umelecké diela. Keby som si mal spomedzi umel­cov vybrať iba jedného, tak je to práve Gaudí. Praco­val s krivkami, so statikou, s prírodnými motívmi, so svetlom...“

PÍSANIE A MAĽOVANIE

Juraj Málik v sebe objavil ta­lent. „Keď som začal písať svoju tretiu knižku, ktorá sa volá Objavte svoj talent, roz­hodol som sa objaviť v sebe ten svoj,“ prezradil. „V knihe popisujem situácie, že mnoho ľudí sa narodilo s talentom. Lebo sú potomkami mnohých tisícov generácií, ktoré prežili vďaka tomu, že boli šikovní. Od doby lovcov mamutov... Aj my máme v sebe gény šikov­nosti. Väčšina ľudí sa narodí a neobjaví ich. Väčšina ľudí o sebe pochybuje a prežije život s depresiami, obavami, nedostatočnosťou a nedajú si námahu, aby v sebe pátra­li, aké majú talenty. Keď som to začal písať, povedal som si, že musím aj ja pátrať hl­boko v sebe a zistiť, čo v sebe mám.“

Dôležitý bol prvý krok -nebyť ako ostatní a nebáť sa. „Vravím si, že keď tu robí­me tie vernisáže, skúsim sa pozrieť, či mám nejaký gén alebo silnú stránku v tomto prejave.“ Skôr, ako začal maľovať, však v sebe objavil možnosť vyjadriť sa poéziou. „Najskôr som napísal zbierku básní Tvrdohlavé básne, až potom som sa dal na maľovanie.“ Kým predtým na sebe tes­toval manažérske schop­nosti, zistil, že je v ňom veľa ukrytého, o čom nemal tu­šenia. A tak sa vydal na púť objavovania. Už to budú dva roky, od­kedy sa Juraj Málik prihlásil na kurz maľovania a v sku­pine spolu s ďalšími piati­mi spolubojovníkmi sa pod vedením učiteľky začal učiť techniku maľby. Maľovať za­čal pastelom, potom akry­lom a najnovšie olejom. Dnes má hotových už 12 ob­razov a okolo 20 náčrtov a kresieb, ktoré budú môcť návštevníci SOHO1 mini­Gallery vidieť už od pondel­ka 21. januára.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod