Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. máj 2019 | Ela

Tlačové správy

Mesto Žilina upozorňuje na zákaz vypúšťania lampiónov na území mesta Žilina

Mesto Žilina z dôvodu bezpečnosti upozorňuje na zákaz vypúšťania lampiónov na území mesta Žilina.

15.11.2018 | 12:51

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina, sa zakazuje vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lampióny alebo neobsadené voľné balóny. 

V záujme občanov, bezpečnosti a zachovania čistoty nášho mesta informujeme širokú verejnosť o zákaze vypúšťania lampiónov na území mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016. K tomuto kroku pristúpilo mesto po opakovaných skúsenostiach a množstve sťažností zo strany občanov. 

Považujeme za potrebné, aby boli občania, ako i návštevníci informovaní o tomto zákaze.  K zákazu pristúpilo mesto po dlhoročných negatívnych skúsenostiach z rôznych podujatí, na ktorých sa takéto lampióny vypúšťali. Samotný dôsledok sa odzrkadlil na poriadku a čistote v meste a jeho okolí. Množstvo sťažností prichádzalo aj od občanov z celého mesta, najmä zo širšieho centra. Mestské zastupiteľstvo v roku 2016 schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje vypúšťanie tzv. lampiónov šťastia. Nejde však len o poriadok, ale aj bezpečnosť. Neraz sa stalo, že vypustený lampión spôsobil požiar, našťastie zatiaľ nie v Žiline. 

V súvislosti s hore uvedenou problematikou bol mestu Žilina oznámený hudobný koncert, ktorý sa uskutoční dnes na Námestí Andrej Hlinku. Mesto Žilina dňa 8. 11. 2018 povolilo užívanie verejného priestranstva s upozornením na zákaz vypúšťania lampiónov na území mesta Žilina. Organizátor podujatia je na základe uvedeného povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území mesta Žilina.

Autor: Barbora Zigová

Foto: mesto Žilina

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
16 °C
18 °C
13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod