Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. december 2019 | Lucia
| 0°C

Kultúra

Ocenili najlepších autorov súťaže Žilinská esej

Literárna súťaž Žilinská esej, ktorej témou bolo Sto rokov od vzniku Československa – Slovensko v čase, má svojich víťazov.

16.11.2018 | 14:35

Na Radnici mesta Žilina sa v pon­delok 29. októbra uskutočnilo vy­hodnotenie krajskej lite­rárnej súťaže na tému Sto rokov od vzniku Českoslo­venska – Slovensko v čase. Krajské kultúrne stre­disko v Žiline v spolupráci s mestom Žilina zorgani­zovalo literárnu súťaž pri príležitosti osláv 100. výro­čia vzniku spoločného štá­tu Slovákov a Čechov. Do súťaže bolo prihlásených 19 študentských prác, ktoré hodnotila odborná porota v zložení Ľubica Hybeno­vá, Mária Kyšková a Michal Libič.

Porota zhodnotila, že téma bola naozaj ťažká a ocenila snahu študentov, ktorí sa do súťaže zapojili. Cieľom práce nebolo opí­sanie historickej udalosti, skôr vyjadrenie vlastného pohľadu na túto význam­nú udalosť, ako ovplyvnila život Slovákov i Čechov, čo ich spájalo, prípadne roz­deľovalo. Mnohí autori pri spracovaní témy využili skúsenosti rodinných prís­lušníkov či známych.

Hlavnú cenu porota ude­lila Maximiliánovi Kutlia­kovi z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove. Na prvom mieste sa umiest­nil Marián Leško z Gym­názia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Druhé miesto obsadila An­drea Boková z Gymnázia Kysucké Nové Mesto a tre­tie miesto patrí Athine John z Gymnázia Mikulá­ša Galandu v Turčianskych Tepliciach.

Zdroj: Petra Rovderová

Foto: Archív KrKS

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod