Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Právo a dane

Registrácia pre DPH

Otázka čitateľa: Som podnikateľ fyzická osoba, neplatiteľ DPH. Nakupujem zo zahraničia tovar a predajcovia odo mňa vyžadovali VIES číslo. Poslala som elektronickú žiadosť – Registrácia DPH podľa § 7. Stávam sa touto registráciou dobrovoľným platiteľom DPH? Kedy je registrácia povinná? V akých cenách budem teraz nakupovať zo zahraničia? Komu platím DPH?

02.09.2018 | 13:15

Daňová poradňa odpovedá: Registrácia podľa § 7 zákona o DPH je registráciou, pri ktorej sa podnikatelia neplatitelia DPH nestávajú platiteľom DPH (ani dobrovoľným platiteľom). Nemajú právo na odpočítanie DPH a zároveň ceny, za ktoré predávajú tovar (poskytujú služby), uvádzajú ako výsledné ceny bez rozpisu DPH. Pri registrácii je osobe pridelené IČ pre daň z riadnej hodnoty – IČ DPH, ktoré začína kódom štátu a ďalej obsahuje čísla identické s DIČ. VIES teda nie je číslo pre DPH. Je to databáza registrovaných daňových subjektov, pomocou ktorej sa vykonáva kontrola platnosti IČ DPH. Prostredníctvom VIES si môžu daňové subjekty overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov výberom z ponuky členských štátov a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť. Na http://ec.europa. eu/taxation_customs/vies/ vieshome.do?locale=sk, VIES – kontrola platnosti IČ DPH, pri zadaní čísla IČ DPH sa objaví odpoveď: „Áno, IČ DPH je platné.“ V prípade neplatnosti čísla: „Nie, neplatné číslo DPH pre cezhraničné transakcie v rámci EÚ (podrobnejšie informácie si, prosím, vyhľadajte v časti FAQ – otázky 7, 11, 12, 13 a 20).“

Registrácia osôb je povinná pre osoby, ktoré nadobúdajú (kupujú) tovar z iných člen. štátov v tuzemsku (SR) za predpokladu, že hodnota tovaru, ktorý táto osoba kúpila (nadobudla) z iného členského štátu, dosiahne v kal. roku 14 000 eur bez DPH. Registrácia je povinná skôr, ako podnikateľ – zdaniteľná osoba – neplatiteľ DPH prekročí obrat 14 000 eur. Obrat sa počíta za všetky člen. štáty spolu. Obrat je hodnota nákupov – ceny tovarov bez DPH vyčíslenej na faktúre, t. j. DPH splatná alebo zaplatená v inom člen. štáte (mimo územia SR). Teda časť ceny, ktorú platí zdaniteľná osoba svojmu dodávateľovi. Do hodnoty 14 000 eur pre účely registrácie pre daň sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného člen. štátu a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Žiadosť o registráciu pre daň z titulu nadobúdania tovaru v tuzemsku z iného členského štátu môže zdaniteľná osoba – neplatiteľ DPH podať aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH, ktorá nadobudne v tuzemsku tovar z iného členského štátu od dodávateľa – osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (dodávateľ má pridelené IČ DPH vo svojom štáte, prípadne v inom členskom štáte, kde sa nachádza tovar), nadobúda tento tovar bez DPH. Svojmu dodávateľovi ale musí oznámiť pred nadobudnutím tovaru svoje IČ DPH. Potom dodávateľ predávaný tovar fakturuje s oslobodením od DPH v príslušnom členskom štáte. Tovar však nezostane bez DPH, lebo zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH musí z nakúpeného tovaru vypočítať DPH podľa sadzieb na území SR (20 %, resp. 10 %), čím nadobúdateľovi tovaru vznikne daňová povinnosť. Tú je zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 povinná uviesť do daňového priznania k DPH a podať ho do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku daňovej povinnosti. Do 25. dňa je potrebné vzniknutú a vykázanú daňovú povinnosť aj zaplatiť. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7, ktorá nadobúda tovar z iných členských štátov, teda platí DPH v tuzemsku. Pozor: Ak si podnikatelia nesplnili registračnú povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iných členských štátov, sú povinní z nadobudnutého tovaru DPH zaplatiť a podať daňové priznanie, aj keď DPH zaplatili v inom členskom štáte.

Autor: Eva Barčíková, daňová poradkyňa

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
15 °C
18 °C
9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod