Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. máj 2019 | Ela

Divadelná

V podkroví Rosenfeldovho paláca žijú bábky

Podkrovie Rosenfeldovho paláca poodkrylo tajomný svet bábok v podobe stálej výstavy. Expozícia s názvom Bábky v podkroví prevádza návštevníkov históriou Bábkového divadla Žilina.

22.06.2018 | 12:07

Každý, kto má rád bábkarské umenie, sa môže prísť po­kochať do priesto­rov Rosenfeldovho paláca, pretože práve tam nedávno otvorili stálu expozíciu ve­novanú práve bábkam. Vý­stava nesie názov Bábky v podkroví a návštevníkov prevádza históriou Bábkové­ho divadla Žilina, najstaršie­ho profesionálneho bábko­vého divadla na Slovensku. To svoj vznik datuje v roku 1950, kedy ho založila sku­pina nadšených ochotníkov na čele s výnimočným žilin­ským bábkarom Teodorom Zvarom. „Malí i veľkí tu zažijú skutočný divadelný svet. Prejdú sa po chodníku pl­nom histórie, spoznajú rôz­ne typy bábok a ocitnú sa až za divadelnou oponou,“ dozvedeli sme sa viac od Barbory Zigovej, hovorkyne mesta.

TRI OKRUHY

Expozícia je zložená z troch okruhov. Prvá časť výstavy je venovaná dejinám báb­kového divadla a typom bá­bok, ktoré bábkoherectvo pozná. Ďalší okruh upria­muje pozornosť na históriu Bábkového divadla v Žiline. „Návštevníci môžu sledovať vývoj žilinského bábkového divadla priamo prostredníc­tvom divadelných hier, ktoré sú vo výstave prezentované a dozvedia sa, ako sa histo­ricky menili bábky,“ priblíži­la Ingrid Dolníková, vedúca oddelenia kultúry a športu mesta Žilina. Doplnila, že v rámci poslednej časti ex­pozície sa môžu hostia po­zrieť za oponu a objaviť, kto všetko pracuje v divadle a ako vzniká predstavenie. Ako nás následne infor­movala hovorkyňa, báb­karské podkrovie bude slú­žiť aj žiakom základných škôl, ktorí si navyše budú môcť vyskúšať vodenie bá­bok, zahrať sa na dramati­ka a okúsiť rolu bábkoher­ca na vlastnej koži. Budú si tiež môcť vyskúšať tieňo­vé divadlo alebo sa odfotiť s rozprávkovou postavou Pipi.

PRE RODINY

S realizáciou expozície sa začalo po otvorení zrekon­štruovaného Rosenfeldovho paláca v roku 2016. Autor­sky a reštaurátorsky sa pod ňu podpísali Michaela Po­liaková, Juraj Poliak a Peter Moravčík. Jej finálna podo­ba stála takmer 110 000 eur, pričom Ministerstvo dopra­vy a výstavby SR prispe­lo prostredníctvom OOCR Malá Fatra dotáciou vo výške 31 500 eur a mesto Žilina vy­členilo na jej realizáciu vyše 78 000 eur. „Naším záme­rom bolo vytvoriť zaujímavý produkt nielen pre turistov a návštevníkov mesta, ale aj pre našich obyvateľov a po­núknuť alternatívu trávenia voľného času najmä rodinám s malými deťmi,“ dodala na záver Ingrid Dolníková.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív mesta

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
16 °C
18 °C
13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod