Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Veľká rekonštrukcia chodníkov spustila vlnu kritiky

Tento rok radnica spustila prvú fázu očakávanej rekonštrukcie chodníkov, ľudia sa však sťažujú na kvalitu niektorých prác. Mesto ubezpečuje, že za zlé chodníky nezaplatí.

09.09.2016 | 09:22

Minuloročný monitoring stavu peších chodníkov ukázal, že ich kvalita je často v katastrofálnom stave. Popraskané, s výtlkmi a dierami, v ktorých sa počas dažďov zadržuje voda, niektoré končia v nevhodnom mieste a chodci musia pokračovať pomedzi autá alebo po zeleni. Sú na každom sídlisku.

Práce budú počas troch rokov podelené medzi jednotlivé mestské časti, tento rok sa týkajú Hlín I., II., III., V., VI., VII., VII., Soliniek I., Hájika I. a Vlčiniec II. Rozpočet na prvú fázu rekonštrukcie je pol milióna eur.

ŽIADAL ZOZNAM, KTORÝ NEEXISTUJE
S rekonštrukciou sa začalo na Hlinách II. a III., teda v okolí Bulváru. „Začal som sa zaujímať o komunikácie a chodníky ešte minulý rok, po tom, čo plynári pracovali na nových prípojkách. Sťažoval som sa na nedorobky na meste a začali sa ma môj podnet riešiť.

Po medializovanej informácii, že sa ide riešiť v Žiline veľká rekonštrukcia chodníkov za pol milióna eur v tomto roku a za ďalšieho pol milióna v ďalšom, som požiadal na meste o zoznam chodníkov, ktoré budú rekonštruované, prípadne ich úseky. Taký zoznam ale neexistuje, majú len situačné plány, ktoré miesta sa budú opravovať,“ hovorí obyvateľ Bulváru. „Obávam sa, že ide o vysokú investíciu, no nie je to koncepčne riešené. Myslím si, že je to robené v malých kúskoch a v konečnom dôsledku ľudia tie výsledky skôr neuvidia,“ dodáva.

Spomína napríklad úsek od Domu odborov na Španyolovu, kde má mesto rekonštruovať chodník, no momentálne ho rozkopali plynári, ktorí majú povinnosť dať chodník do pôvodného stavu. Bude ho mesto robiť po plynároch znova? „Na Fándlyho sa má vymeniť kryt na 30-metrovom úseku, na mieste, kde to z môjho pohľadu nebolo až tak potrebné, no o kúsok ďalej je prepadnutý chodník, kde môže niekto skončiť v jame. Protišmyková na Nešporovej ulici puká, diery sa postupne látajú, no tam idú rekonštruovať chodník k novej bytovke. Som skeptický voči rekonštrukcii, ako prebehne a v akej kvalite,“ dodáva. Aj v novinách Echo sa objavila fotografia chodníka, ktorý sa opravoval v rámci rekonštrukcie na Ul. Jozefa Cígera Hronského (za jasľami), kde si očividne pracovníci na kvalite práce nedali veľmi záležať. Aká je vlastne spätná kontrola mesta?

REKLAMOVAŤ MÔŽU A AJ REKLAMUJÚ
Súťaž na rekonštrukciu chodníkov v Žiline vyhrala firma ERPOS, s.r.o. a tá si momentálne prenajíma ako subdodávku spoločnosť Žilinské komunikácie. „Všetky tieto práce sú rozbehnuté, no nie sú ešte ukončené. Stále tam platia pravidlá kontrolingu a preberania prác. Na Ulici J. C. Hronského nie je rekonštruovaný chodník, ktorý sme už prebrali a plánujeme ho zaplatiť. Máme k nemu výhrady, ktoré sme zapísali do stavebného denníka a zhotoviteľ musí prijať nápravy. Pravdepodobne sa bude meniť celý kryt nanovo,“ ubezpečil nás Radoslav Guzma, vedúci odboru investičného. Naopak, ukážkový je podľa neho chodník vo vnútrobloku na Puškinovej, kde vpusty otestoval aj dážď.

Opýtali sme sa takisto na zoznam ulíc, kde majú byť chodníky opravované. Zoznam neexistuje, lebo ho vraj netreba. „Stavebný rozpočet nie je delený na jednotlivé úseky, platí na celok. Keby sa to robilo jednotlivo, možno by sme mali zoznam očíslovaných chodníkov, ale to nebolo treba. Ďalšia vec je, že zoznam ulíc by mohol ľudí pliesť, lebo niektoré ulice sú rozsiahle a my robíme iba vytipované úseky. Pomenovaním sú tiež značené ulice, nie chodníky. Chodníkov je v rámci sídliska celá sieť a niektoré sa nedajú pričleniť nejakej konkrétnej ulici,“ vysvetľuje. Vedúci odboru dopravy Igor Liška uviedol, že stav chodníkov v teréne posudzovali od januára 2015 spolu s poslancami za jednotlivé volebné obvody, pracovníkmi odboru investičného, dopravy, životného prostredia, a s projektantom, ktorý riešil štúdiu.

„Niektoré bolo potrebné rekonštruovať v celom rozsahu, inde sa stačilo zamerať na jednotlivé úseky, pretože už v rokoch 2009-2010 prebehla revitalizácia chodníkov v meste a boli opravené. Takže nie je možné meniť un bloc celé mesto, je to čiastková výmena krytu niektorých chodníkov a zároveň doplnenie tých chodníkov, ktoré ľudia potrebujú – ako časom vyšliapané chodníky v zeleni, kde sme robili samostatné stavebné povolenia,“ dodáva Liška.

Bolo by pochopiteľne estetickejšie, keby boli chodníky zjednotené, minimálne farebne. „Rozkúskovanie“ prác vychádza aj z nedostatku financií, ale hlavne z toho, že niektoré chodníky sú stále v dobrom stave, aj keď majú 30 rokov. Záleží tiež od pomerov, či po ňom jazdia vozidlá a poveternostných podmienok.

Práce sú tiež rozdelené na viaceré sídliská, ktorých niektoré časti sa budú rekonštruovať tento rok, iné v budúcom. Napríklad Vlčince sú tak veľké, že sa bude robiť na niekoľkokrát a tento rok sa bude rekonštrukcia realizovať iba na Vlčincoch II. Rovnako Solinky či Hájik sú rozdelené na dve časti. „Podelili sme tieto práce, aby to bolo pre obyvateľov prijateľnejšie a aby žiaden volebný obvod nebol ukrátený,“ dodal vedúci odboru dopravy.

NA OKRUŽNEJ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Mesto muselo práce pri plánovaní rekonštrukcie zosúladiť aj s plynármi, ktorí už druhý rok pracujú na výmene prípojok na Bulvári či Malej Prahe. „Zosúladenie spočívalo hlavne v časovej nadväznosti, aby sme najprv nerekonštruovali chodníky a potom by tam prišli plynári. Ale každý má svoju povinnosť. My ako mesto máme svoj investičný plán, v rámci ktorého rekonštruujeme povrch chodníkov, a tam, kde dochádza k rekonštrukcii prípojok majú plynári povinnosť vrátiť chodník do pôvodného stavu aj s novým povrchom. Dohodli sme sa na úsekoch, ktoré sa nám prerývajú, je to najmä Veľ ká Okružná,“ dodáva Radoslav Guzma. Od chodeckého priechodu od Domu odborov až k ulici Španyolova mesto počíta s novou zámkovou dlažbou. Momentálne tam ale pracujú plynári, ktorí položia vedenia, prípojky a zhutnia spodok, a následne tu začne mesto robiť podsypy a klásť zámkovú dlažbu.

Čo sa týka protišmykovej dlažby na Nešporovej, na ktorej kritický stav sme upozorňovali viackrát, ide o zónu Bôrik, ktorá sa bude riešiť v rámci ďalšej fázy plánovanej rekonštrukcie. Tá sa začne budúci rok po zime a je na ňu vyčlenených ďalších zhruba 600 tisíc eur. Momentálne prebiehajú obhliadky.

Martin Kapitulík, poslanec, ktorý presadil návrh rekonštrukcie chodníkov: „Záleží mi na tom, aby bola rekonštrukcia urobená poriadne, preto pozorne sledujem kvalitu prác a na prípadnú “odfláknutú“ robotu mestský úrad a zhotoviteľa upozorním a budem tvrdo vyžadovať nápravu. Vzhľadom na rozlohu nášho mesta je to celkom náročná úloha,“ dodáva. Vyzýva preto Žilinčanov, aby mu posielali svoje postrehy k rekonštrukcii.

Autor: Veronika Cvinčeková

Foto: Veronika Cvinčeková

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod