Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Školstvo

Vianočný Londýn, Amsterdam a Cambridge

Po dvoch rokoch sme podnikli náš tradičný školský zájazd do Londýna, tentokrát však obohatený o vianočnú adventnú atmosféru.

09.01.2017 | 14:26

Cestou sme sa zastavili v holandskom Amster­dame, malebnom meste, ktoré je známe svojimi úzkymi domami, množ­stvom kanálov, tulipánmi, syrmi a drevákmi. Pre nás ďalšou zaujíma­vosťou bolo múzeum voskových fi­gurín Madame Tussauds, ktoré sme, samozrejme, nemohli obísť. Odniesli sme si množstvo záberov na foto­grafiách, pretože bola možnosť foto­grafovať sa s figurínami, ktoré mali neskutočne presnú podobu jednot­livých osobností z rôznych oblastí. Podvečer sme sa presúvali na fran­cúzske pobrežie, kde sme spali v jed­nom z menších hotelov.
Skoro ráno nás čakal budíček a pred nami bola pokojná plavba trajektom. Sprevádzal nás nádher­ný východ slnka, ktoré sa prehuplo na modrú oblohu. No a neuveríte, takéto slnečné počasie nás spre­vádzalo po celý čas nášho pobytu vo Veľkej Británii. Hneď prvý deň sme si pozreli Greenwich – nultý poludník rozdeľujúci zem na západ­nú a východnú pologuľu. Do centra Londýna sme sa presúvali metrom, kde vlaky boli riadené počítačom s názvom DLR. Pozreli sme si Tower, Tower Bridge a slávne londýnske doky. K St. Paul´s Cathedral sme sa dostali dvojposchodovým autobu­som, odtiaľ sme peši prešli na Milé­niový most. Večer po dlhšom pešom putovaní nejazdili autobusy – bola zápcha. Prišli sme na tradičné via­nočné trhy v Covent Garden. To vám bola nádhera... A tá atmosféra, no super. Večer nás čakalo ubytovanie v rodinách, mali sme možnosť vy­skúšať si svoje znalosti v anglickom jazyku.
Na ďalší deň nás privítalo ma­jestátne kráľovské sídlo Windsor. Nádherné reprezentačné priestory a apartmány kráľovskej rodiny, prí­stupné verejnosti, nás naozaj očarili. Zaujala nás aktuálna výstava sláv­nostných šiat a módnych dopln­kov kráľovnej Alžbety II. Tiež sme navštívili kaplnku kráľovskej rodiny, kde sme zotrvali v modlitbe. Podve­čer sme sa presunuli do prírodoved­ného múzea s unikátnymi exponát­mi, kostrami dinosaurov a mnohými zbierkami. Dalo by sa tam stráviť oveľa viac času. No boli sme vďační, že sme sa mohli pozrieť do jedného z najväčších prírodovedných múzeí.
Cambridge, to bola naša ďalšia zastávka, historicky jedno z najzná­mejších univerzitných miest sveta. Pôsobisko vedca profesora Stephena Williama Hawkinga – popredného svetového teoretického fyzika je na katedre matematiky na univerzite v Cambridge. Je to post, ktorý za­stával v minulosti aj Isaac Newton. Navštívili sme King´s College s pre­krásnymi priestormi a v univerzit­nej knižnici sme mohli nahliadnuť do rukopisov, originálnych zápiskov, ako aj osobných predmetov nielen Isaaca Newtona, Williama Shakespe­ara, ale aj autorky knihy Macko Puf, ako aj ďalších známych osobností. Posledný deň pobytu sme začali ka­tolíckou svätou omšou v anglickom jazyku vo Westminsterskom opát­stve. Miestny pán farár nás po skon­čení svätej omše oslovil so záujmom a dal nám požehnanie na cestu do­mov. My sme ešte pokračovali pešou prehliadkou centra Londýna smerom na Houses of Parlament, Big Ben, vládnu štvrť Whitehall, jazdnú stráž Horse Guard, St. Jame´s Park, Buc­kinghamský palác s výmenou stráží, Pall Mall, Trafalgarské námestie, Ná­rodnú galériu, Leicester Square, Pic­cadilly Circus. Deň a naše putovanie sme zakončili nákupmi na známej Regent Street a Oxford Street. Za­vládla na nich vianočná nákupná horúčka, nespočetné množstvo ľudí kupujúcich darčeky svojim blízkym. Potom sme si vyskúšali presun k au­tobusu preplneným londýnskym metrom a zažili sme pravú dopravnú špičku. Vyskúšali sme si, ako denne chodia do práce metrom zamestnan­ci firiem v centre Londýna. Po vstupe do metra sa za nami zatvorili mreže a ďalší pasažieri museli čakať. Mali sme šťastie a veľmi rýchlo sme sa presunuli na okraj Londýna, kde nás čakal autobus so šoférmi. Čakala nás spiatočná cesta domov.
Naše veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Šimkovej, ktorá celý zájazd výborne zorganizovala, pani učiteľ­kám Sedliakovej, Majcherovej a Mi­kovej. Pre nás zostane nezabudnu­teľná práca pani sprievodkyne Katky Žatkuliakovej, ktorá nás zaujala svojimi vedomosťami, perfektnými sprievodcovskými službami počas celého 7-dňového pobytu. Samozrej­me, bez skvelých a bezpečne jazdia­cich šoférov autobusu Ľubomíra, Ju­raja a Vladimíra by náš zájazd nebol možný. Veľká vďaka patrí aj im. Tak­že ak sa budete v budúcnosti rozho­dovať, neváhajte. Vianočný Londýn je zážitok pre každého.

Zdroj: Žiaci a učitelia – účastníci zájazdu CZŠ Romualda Zaymusa

Foto: Archív školy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod