Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Budatínska cesta – nepodarok

Pred dvomi mesiacmi stavebný úrad v Žiline skolaudoval prístupovú cestu k 25 novostavbám rodinných domov v Budatíne. Do redakcie Žilinského večerníka však napísal čitateľ, ktorý tadiaľ nedávno šiel a ktorý si myslí, že cesta dostala kolaudáciu i napriek tomu, že nevyhovuje mnohým zákonným požiadavkám.

30.07.2018 | 10:43

„Ako je to možné? Či zákony, pravidlá a slušnosť sú tu len pre blbcov?“ pýta sa čitateľ. „Cesta absolútne nespĺňa projektované a predpismi stanovené parametre. Chodníky nie sú dokončené a sú nepoužiteľné. Chýba na nich dlažba. Podľa smerníc musí byť cesta osvetlená, nie je tam však ani jedna lampa pouličného osvetlenia. Vonkajšia krajnica cesty je ukončená na to určenými tvárnicami, avšak krajnice sú nad telesom cesty maximálne 2,5 cm, hoci by to malo byť 15 cm, aby zachytávali vodu a usmerňovali ju do dažďovej kanalizácie. Lenže tá vedie práve opačnou stranou cesty, ktorá je vyvýšená. Anomáliou sú pritom vpusty na odtok dažďovej vody, ktoré sú na vyššie položenej časti cesty, čiže vôbec nemôžu plniť účel. Voda tak steká po ceste do nebezpečných rigolov vedľa nej,“ napísal nám čitateľ. Podľa jeho informácií počítali pri projekte cesty s tým, že v najužšom mieste bude široká 6 m a chodníky budú mať 1,5 m. Nič z toho sa vraj nedodržalo. Dokonca aj vedľajšia komunikácia, ktorá vedie od hlavnej cesty Budatín – Zástranie priamo hore, mala byť minimálne 4 m široká a naprojektovaným spôsobom dilatovaná. „Podložie je však slabé, priamočiara dilatácia žiadna, a tak cesta praskla. A toto je skolaudované?“ dodal čitateľ. Cestu si vraj pritom označili ako súkromnú, ktorú môžu motoristi používať len so súhlasom vlastníka.

O informácie sme požiadali hovorkyňu mesta Žilina. Podľa Barbory Zigovej bola stavba komunikácie pre 25 rodinných domov skolaudovaná s nedorobkami, ktoré má stavebník odstrániť v lehote určenej v kolaudačnom rozhodnutí. „Vzhľadom na to, že táto stavba bola skolaudovaná ako neverejná obslužná komunikácia, ostáva plne vo vlastníctve a správe vlastníka, teda stavebníka, ktorým je v danom prípade združenie Budatín Hranice, o. z. Žilina. Zrealizovaná stavba účelovej obslužnej komunikácie sa povolila do trvalého užívania ako účelová neverejná obslužná komunikácia, zabezpečujúca dopravný prístup pre členov združenia Budatín Hranice, o. z. Žilina, ktorí sú zároveň vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi stavebných pozemkov zastavaných komunikáciou, ako aj rodinných domov v lokalite IBV Budatín-Hranice. Ku kolaudácii stavebník predložil všetky požadované doklady v zmysle platnej legislatívy. S kolaudáciou stavby, ako aj s podmienkami uvedenými v kolaudačnom rozhodnutí súhlasili všetci členovia vyššie uvedeného združenia, nakoľko potrebovali skolaudovať ich rodinné domy, ktoré sa nachádzajú pri spomínanej komunikácii. Táto komunikácia nie je a ani nebude vo vlastníctve mesta Žilina, pričom mesto Žilina nebude na nej zabezpečovať ani zimnú či letnú údržbu. Za jej údržbu, ako aj technický stav v plnom rozsahu zodpovedá jej vlastník, teda združenie Budatín Hranice, o. z. Žilina,“ podala nám vysvetlenie hovorkyňa.

Foto: Autor

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
17 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod