Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

Bude sa v opravenej kaplnke v Budatíne sobášiť?

Budatínsky park je obľúbeným miestom na svadobné fotografovanie. Nádherné prostredie je zárukou vydarených snímok. Nedávno v parku zrekonštruovali hradnú kaplnku. Bude sa tu niekedy aj sobášiť?

06.09.2016 | 14:24

Svadobný deň je pre mnohé mladé páry dňom „D“. Prípravy naň trvajú aj mesiace. Všetko musí byť také, ako si „mladí“ vysnívali. Mno­hí však túžia po niečom netradič­nom a novom. Nedávno v Budatín­skom parku zrekonštruovali hradnú kaplnku, v ktorej sa kedysi slúžili sväté omše. Preto mladých zaujíma, či sa tu niekedy budú konať aj cir­kevné sobáše. „Čítala som vo vašich novinách, že správca hradu uvažuje nad tým, že by sa v kaplnke mohlo v budúcnosti aj sobášiť. Prosím, mohli by ste zistiť, či tam budú konať aj cirkevné sobáše, alebo len civilné?“ pýta sa Zuzana zo Žiliny. Kaplnku v areáli parku dal v roku 1745 vybudovať vtedajší majiteľ Budatínskeho panstva gróf Anton Sugoň.

„Spočiatku kaplnka slúžila zrejme len pre panstvo a služobníc­tvo Budatínskeho hradu, až neskôr bola sprístupnená aj Budatínčanom a Chlmčanom. Vďaka spomienkam najstarších obyvateľov Budatína vieme, že omše sa tu konali kaž­dú nedeľu. Slúžili ich františkáni zo Žiliny. Či sa v kaplnke konali aj svadby, to nemáme hodnoverne podložené,“ zachádza do minulosti riaditeľka Považského múzea v Žili­ne Zuzana Kmeťová. Využitie novozrekonštruovanej kaplnky na sobáše riaditeľka nevy­lučuje.

Najprv je však potrebné oslo­viť kompetentných. „O oficiálne sta­novisko k využitiu hradnej kaplnky cirkvou požiadame Biskupský úrad v Žiline. Takou istou formou požia­dame mesto Žilina o informáciu, či majú záujem využívať kaplnku ako vhodný priestor na vykonávanie sobášnych obradov,“ dodáva Zuzana Kmeťová. Ako sa však dozvedáme od ho­vorcu Žilinskej diecézy Zdena Pupí­ka, cirkevné sobáše sa môžu konať len v sakrálnych objektoch, za kto­rý sa hradná kaplnka už nepova­žuje. „V kaplnke bývali sväté omše pred rokom 1948, potom sa tieto priestory stali sekulárne, čiže desa­kralizovanané. Farnosť Zástranie, do ktorej Budatín cirkevno–právne patrí, nepotrebuje nový liturgický priestor, lebo v súčasnosti použí­va priestory Domu nádeje (Domu smútku) v Budatíne a od jesene 2016 ide stavať v Budatíne nový kostol. Cirkevné sobáše sa môžu sláviť len v sakrálnych priestoroch, preto sa v kaplnke v Budatínskom hrade cirkevné sobáše sláviť nebu­dú,“ zhrnul Zdeno Pupík.

Foto: ŽSK

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
26 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod