Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Cesta na Mojš sa rozpadáva vodičom pod kolesami

Je úzka, bez zvodidiel a každý rok v horšom stave. Cesta, ktorá prepája Mojš s Terchovskou dolinou, nie je stavaná na súčasný nápor vozidiel...

04.12.2018 | 18:38

Už dávno nie je len spojnicou medzi Varínom a Mojšom. Doprava na ceste III/2072 sa za posledné roky rapídne zvýšila. Podľa do­pravného prieskumu, ktorý si dala obec urobiť v roku 2016, prejde cez Mojš za deň viac ako tritisíc áut. Tento trend každý rok rastie, čo sa nega­tívne podpisuje na ceste, kto­rá sa vodičom doslova rozpa­dá pod autami.

„Na niektorých úsekoch je cesta príliš úzka a ledva-led­va sa tam obídu dve osobné autá. Navyše krajnica po ná­pore vozidiel praská a odla­muje sa, čím je cesta čoraz užšia. Ak by auto na týchto miestach zišlo z cesty, je mož­né, že si prerazí pneumatiky. Sú žiaľ, vodiči, ktorí tadiaľto jazdia príliš rýchlo, a tak vy­tláčajú ostatné autá z vozov­ky. Cesta na takýto nápor nie je vôbec stavaná a jazdiť po nej je každý rok väčšie riziko,“ ozval sa do redakcie nahneva­ný vodič Juraj.

Správcom ciest II. a III. trie-dy je Žilinský samosprávny kraj. „Cesta III/2072 je pri­oritne určená na prepravu osobných motorových vozi­diel, prípadne zásobovanie. Nie je po nej vedená pravi­delná prímestská autobusová doprava a v žiadnom prípade nie je určená na tranzitnú dopravu nákladných mo­torových vozidiel,“ uviedla k obslužnosti cesty hovorky­ňa kraja Martina Remencová.

Cesta však nie je vystavo­vaná len náporu osobných vozidiel. Často na tento smer zablúdi aj kamión, ktorého tu mylne naviedla navigácia. Ani nákladné autá či traktory nie sú žiadnou výnimkou.

„V súčasnosti ŽSK ani Správa ciest ŽSK neplánuje cestu rozširovať. Po ukonče­ní zimnej údržby však vyko­najú pracovníci Správy ciest ŽSK prehliadku komuniká­cie. Vyhodnotia stav vozovky a pokiaľ zistia poškodenia vo­zovky, zabezpečia ich odstrá­nenie,“ podotkla hovorkyňa župy.

Kým niektorí vodiči by roz­šírenie cesty uvítali s nad­šením, obec Mojš je rázne proti. Ak by k tomu došlo, je možné, že by sa situácia s do­pravou ešte zhoršila. „Ces­ta nespĺňa parametre cesty III. triedy. Má iba 4,5 met­ra, pritom norma je 6 met­rov. My ju nechceme rozší­riť, ale zatvoriť, s výnimkou pre domácich. Rozšírenie nič nerieši, ale naopak, prišlo by do obce viac áut, ktoré by tu uviazli ako v lieviku,“ skon­štatoval starosta obce Mojš Štefan Svetko.

Obyvatelia Mojša už raz k tejto téme zaujali rázny postoj. V roku 2016 vyhlásili referendum za uzavretie tej­to cesty, s výnimkou pre do­mácich. Miestne hlasovanie však nebolo úspešné, keďže sa ho zúčastnilo menej ako 50 % obyvateľov.

Autor: - m s -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod