Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

Kia začne s elektrifikáciou automobilov. Do závodu prijme desiatky zahraničných zamestnancov

Počas prvého polroka automobilka vyrobila viac ako 170-tisíc automobilov a 236-tisíc motorov. V porovnaní s predchádzajúcim polrokom ide o pokles vo výrobe o zhruba 10-tisíc vozidiel.

26.07.2018 | 13:52

Menší počet vyrobených vozidiel je podľa Dušana Dvořáka z Kia Motors Slo­vakia dôsledkom prípravy na výrobu nových automo­bilov. „V prvej polovici toh­to roka sme spúšťali výro­bu tretej generácie modelu Kia Ceed a vylepšenej ver­zie modelu Kia Sportage. V auguste začne z našich výrobných liniek schádzať aj nový Ceed Sportswagon,“ priblížil plány automobil­ky vedúci oddelenia ko­munikácie a vzťahov s ve­rejnosťou Dušan Dvořák. Nová kombi verzia Ceed Sportswagon pritom na­hradí výrobu druhej ge­nerácie automobilu Kia cee´d, ktorú závod v Tep­ličke nad Váhom ukon­čil uplynulý týždeň. Ten čoskoro plánuje spustiť aj elektrifikáciu jednotlivých automobilov, prvým z nich má byť model Kia Sportage.

DOPYT PO BENZÍNOVÝCH VOZIDLÁCH

V priebehu posledných mesiacov dochádza podľa Dušana Dvořáka na európ­skom trhu k zmene prefe­rencií motorov. Zatiaľ čo v minulosti bol dopyt po benzínových a dieselových vozidlách približne rov­naký, počas prvého polro­ka 2018 tvorili objednáv­ky vozidiel s benzínovými motormi podiel viac ako 70 %. Najčastejšie vyro­beným automobilom bol od začiatku roka model Kia Sportage v bielej far­be s benzínovým motorom s objemom 2,0 litra a šesť­stupňovou automatickou prevodovkou. Vozidlá zo žilinskej automobilky pu­tovali najmä do Ruska, Veľ­kej Británie a Talianska, na slovenskom trhu zostalo približne 1,5 % vyrobených vozidiel.

DESIATKY NOVÝCH ZAMESTNANCOV

V závode v Tepličke nad Váhom aktuálne prebie­ha celozávodná dovolen­ka, počas ktorej dochádza k údržbe a úprave liniek vý­robných zariadení či aktu­alizácii technológií. Podľa vedúceho oddelenia komu­nikácie a vzťahov s verej­nosťou Dušana Dvořáka plánujú na výrobné linky onedlho prijať 50 nových zamestnancov z Ukrajiny, v súčasnosti v automobil­ke pracuje ešte 40 Bulharov. „Naším dlhodobým cieľom je však prijímať zamestnan­cov najmä zo Slovenska, pravidelne komunikujeme s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji. Obišli sme tiež juž­né či východné Slovensko, pričom sme ponúkli rôzne benefity vo forme preplate­nia cestovných nákladov či zabezpečenia ubytovania. Záujem však nebol vyso­ký,“ vysvetlil Dušan Dvořák. Priemerná mzda výrob­ných zamestnancov za mi­nulý rok bola podľa neho zhruba 1450 eur, tento rok by mala prekročiť hranicu 1500 eur. Čistý zisk auto­mobilky v roku 2017 dosia­hol 209 miliónov eur.

Foto: Kia Motors Slovakia

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
15 °C
27 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod