Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2018 | Matej

Z regiónu

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde. Aké podmienky hlásia strediská?

So zimným obdobím, vianočnými sviatkami či školskými prázdninami sa množstvo priaznivcov lyžovania rozhodlo prevetrať lyže a poobzerať sa po vhodnom lyžiarskom stredisku. Mnohí si stihli zalyžovať už počas sviatkov, iní sa na to ešte len chystajú. My sme za vás zisťovali, ako to aktuálne vyzerá na svahoch v niekoľkých lyžiarskych strediskách v blízkosti Žiliny.

10.01.2018 | 09:30

VRÁTNA MALÁ FATRA
Lyžiarske stredisko je otvorené denne od 8.30 h do 15.30 h v lokalite Pa­seky a v lokalite Chleb od 9. h do 15.30 h. Otváracia doba sa však, ako aj v prí­pade iných stredísk, odvíja od poveternostných pod­mienok. Stredisko spusti­lo ako prvé na Slovensku víkendovú prevádzku v lo­kalite Chleb už 24. novem­bra 2017. Denná prevádzka bola v tejto lokalite ná­sledne spustená 1. decem­bra. Ako nás ďalej infor­movalo stredisko, lokalita Paseky je v prevádzke od 23. decembra 2017. Aktu­álne sú k dispozícii 2 lano­vé dráhy a 4 vleky, lyžuje sa na zjazdovkách Paseky, Školská a v Kid´s Zone. Čo sa týka lokality Chleb, v prevádzke sú zjazdovky Oštiepková mulda, Veter­ná a Snilovské sedlo. Chleb hlási dobré podmienky s 20 až 70 centimetrami prírodného snehu, v loka­lite Paseky sú podmienky veľmi dobré s 30 až 50 cen­timetrami technického snehu. Večerné lyžovanie je aktuálne spustené len na zjazdovke Školská.

WINTER PARK MARTINKY
Lyžiarske stredisko Martin­ky spustilo prevádzku 9. de­cembra 2017. Ako nás ďa­lej informovalo, aktuálne sú v prevádzke všetky vleky okrem vleku E Javorina. Pre­vádzková doba lyžiarskeho strediska je od 8.30 h do 15.30 h. V súčasnosti je v stredisku približne 50 cen­timetrov snehu a podmien­ky sú veľmi dobré. Večerné lyžovanie v stredisku nefun­guje. Winter Park Martinky tiež informuje, že v prípade dopravy do strediska autom je potrebné sa riadiť pokyn­mi pracovníkov, nakoľko doň vedie jednosmerná cesta. Do strediska aj zo strediska sa chodí v stanovených časoch. Stredisko odporúča vybaviť vozidlá snehovými reťaza­mi. Smerom hore je mož­né ísť v čase od 6. h do 12. h a potom od 19. h do polnoci, zo strediska môžu ísť náv­števníci v časoch od 13. h do 18. h a potom od 1. h do 5. h.

JAVORINKA ČIČMANY
Ako nás informovalo stre­disko Javorinka Čičmany, svoju prevádzku spustilo 23. decembra 2017. Prevádz­ková doba lyžiarskeho stredis­ka je od 9. h do 16. h. V súčas­nosti premávajú 4 z 5 vlekov, k dispozícii sú 3 zjazdovky s 15 až 50 centimetrami sne­hu. Podmienky hlási Javo­rinka dobré až veľmi dobré. Večerné lyžovanie stredisko nemá. Vrátane dopravy au­tom sa dá do strediska dostať aj autobusom, ktorý zastavuje len päť minút chôdze od stre­diska Javorinka.

SNOWPARADISE VEĽKÁ RAČA OŠČADNICA
Lyžiarske stredisko s loka­litami Dedovka, Marguška a Lalíky spustilo prevádz­ku 9. decembra 2017 a od tohto dátumu je v prevádz­ke denne od 8.30 h do 16. h. Aktuálne v stredisku so 14 kilometrami lyžiarskych tratí premávajú 3 lanovky a 2 vleky a k dispozícii je 30 až 35 centimetrov snehu. Ako nás ďalej informovalo lyžiarske stredisko, večer­né lyžovanie je v prevádzke každý deň okrem nedele od 17.30 h do 20.30 h.

SKIMAKOV
Stredisko bolo uvedené do prevádzky 22. decembra 2017 a aktuálne sú k dis­pozícii 3 zjazdovky v dĺžke 1850 metrov. Lyžiarske stre­disko uviedlo, že súčasné podmienky sú dobré s 25 až 30 centimetrami snehu a na zjazdovkách je umelý sneh. Stredisko Skimakov je otvore­né denne od 9. h do 16. h. Ve­černé lyžovanie závisí od ak­tuálnych podmienok, pokiaľ sú vyhovujúce, v prevádzke je od 18. h do 20.30 h. Aktuálne premávajú všetky 4 vleky.

JASENSKÁ DOLINA
Lyžiarske stredisko aktuál­ne hlási veľmi dobré pod­mienky so 45 centimetrami snehu. Otvorené je denne od 9. h, pričom večerné ly­žovanie prebieha v čase od 16.30 h do 20. h. V súčas­nosti sú v rámci strediska Kašová v prevádzke 4 vleky zo 7. Vlek v stredisku Leho­ta nepremáva. V Jasenskej doline sú dobré podmien­ky aj pre bežecké lyžovanie, k dispozícii sú tri bežecké trate v dĺžke 7 kilometrov.


Stredisko – celodenný DOSPELÝ – celodenný DIEŤA
Makov – 15 € – 11 €
Vrátna Malá Fatra – 27 € – 18 €
Javorinka Čičmany – 16,50 € – 13 €
Winter Park Martinky – 26 € – 20 €
Snowparadise Veľká Rača – 28 € – 17 €
Jasenská dolina – Kašová – 17 € – 12,50 €

Ceny lístkov sa líšia v závislosti od sezóny. Aktuálne uvádzame ceny lístkov k prebiehajúcej hlavnej sezóne.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
-6 °C
-7 °C
-13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod