Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. jún 2019 | Blanka

Z regiónu

Mesto vyhralo súd so stavebníkom Auparku o 17,5 milióna eur

Mesto Žilina nemusí zaplatiť stavebníkovi žilinského Auparku 17,5 milióna eur. V decembri o tom rozhodol Krajský súd v Žiline. Rozsudok je už právoplatný.

23.01.2017 | 13:25

Predmetom sporu je náhrada škody vo výške 17 560 914,55 eura, ktorú malo mesto Žilina žalobcovi údajne spôsobiť tým, že vyvolalo súdny spor o určenie vlastníckeho práva k pozemkom pod nákupným centrom Aupark. Podľa tvrdenia žalobcu tým malo dôjsť k omeškaniu výstavby obchodného centra a aj k vzniku škody. Okresný aj krajský súd zhodne konštatovali, že mesto žalobcovi škodu nespôsobilo a nie je povinné zaplatiť mu požadovanú sumu.
„Ťažko si viem predstaviť, ako by mesto dopadlo, keby malo takúto pokutu zaplatiť. Pravdepodobne by sme už boli v takej pozícii, ako je dnes mesto Martin, ktoré je v nútenej správe štátu.
Okrem toho sa nám na konci minulého roka podarilo dosiahnuť oddlženie v súvislosti s Obytným súborom Krasňany. Dohromady je to však takmer 35 miliónov eur, čo je viac ako polovica rozpočtu mesta,“ uviedol primátor Igor Choma.
Aupark postavili v roku 2010 na bývalom Štúrovom námestí, ktoré mesto rozhodnutím zastupiteľstva predalo v roku 2004 za primátora Jána Slotu. Jeho nástupca Ivan Harman oprávnenosť predaja spochybnil na súde.
Súd vydal predbežné opatrenie a spoločnosti Aupark zakázal stavať. Tá však práva previedla na inú spoločnosť a vo výstavbe pokračovala. Napriek tomu spoločnosť HB Reavis, do skupiny ktorej stavebníci patrili, zažalovala mesto začiatkom roku 2012.
V júni žalobu prerušila a pokúsila sa o mimosúdne vyrovnanie.
Súčasný primátor Igor Choma to odmietol, a tak ju v roku 2013 obnovila.
„Spoločnosti som povedal, že nevieme pristúpiť na mimosúdnu dohodu ani nič podobné. Viem sa len ospravedlniť za príkoria, ktoré im mesto v minulosti spôsobilo.
Nebudem však súhlasiť s akýmikoľvek kompenzáciami a ak chcú, môžu vyskúšať právnu cestu.
Ukázalo sa, že moje rozhodnutie bolo správne,“ uviedol Igor Choma.
„Krajský súd pomenoval viacero dôvodov, ktoré viedli ku konštatovaniu nedôvodnosti žaloby. Napríklad rozpor s povinnosťou konať tak, aby sa predchádzalo škodám pri dobrovoľnej úhrade zmluvnej pokuty, nedostatočné odvolacie dôvody alebo chýbajúca logická súvislosť medzi nárokom na ujdený zisk na nájomnom a predbežným opatrením,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.
Údajná škoda, ktorú mala spoločnosť utrpieť, podľa advokáta Emila Hadbábneho, ktorý mesto na súde zastupoval, mala pozostávať z viacerých častí. Jej najväčšia časť, viac ako 8,5 milióna eur, mala vzniknúť vinou omeškania výstavby Auparku o 475 dní, počas ktorých vlastník nemohol nehnuteľnosť prenajímať.
Ďalších takmer 8 miliónov eur žiadala spoločnosť ako kompenzáciu za zmluvnú pokutu, ktorú investor vyplatil stavebnej firme za odstúpenie od zmluvy, ktoré bolo spôsobené nemožnosťou jej plnenia v dôsledku súdneho zákazu stavby. „Súd tento návrh zamietol a poukázal pritom na prepojenie jednotlivých spoločností.
Nazval ich sesterskými spoločnosťami, ktoré medzi sebou navzájom uzatvárali zmluvy, prevádzali práva či projekty, z čoho možno predpokladať, že ide s vysokou pravdepodobnosťou o špekuláciu. Spoločnosť sa voči pokute dokonca nebránila na súde,“ uviedol Emil Hadbábny.
Proti rozhodnutiu krajského súdu sa nemožno odvolať. Žalobca má ešte možnosť využiť mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie, aby vo veci rozhodoval Najvyšší súd SR. „Verím, že žalobca takýto postup vzhľadom na jednoznačnosť doterajších súdnych rozhodnutí nevyužije,“ uviedol primátor Igor Choma.
Spoločnosť HB Reavis Slovakia, do skupiny ktorej patrí GETWAY Management, zareagovala slovami Country PR & Marketing Manager-ky Martiny Jamrichovej: „Rozhodnutie krajského súdu rešpektujeme.
Aktuálne ho analyzujeme a prípadne zvážime ďalšie právne kroky.“ Spoločnosť GETWAY Management vedie v súvislosti s výstavbou žilinského Auparku ešte jeden súdny spor. Žaluje v ňom Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetom konania je náhrada škody vo výške 1 324 955,90 eura, a to rovnako v súvislosti s údajným omeškaním výstavby obchodného centra Aupark, v dôsledku nesprávneho rozhodnutia stavebného úradu.
Majiteľom Auparku Žilina je od augusta 2013 investičná spol očnosť New Europe Property Investments (NEPI). Tá s mestom Žilina nevedie žiadny spor a nebola ani zainteresovaná v konajúcom sa súdnom spore, v ktorom mesto žalujú spoločnosti GETWAY Management a HB Reavis Slovakia.

Autor: Michal Filek

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
25 °C
18 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod