Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Z regiónu

Oberajú vodičov MHD o peniaze?

V minulom týždni sme vás informovali o probléme Dopravného podniku mesta Žilina, ktorý pre nedostatok vodičov musí dopravu v meste ešte stále zabezpečovať v prázdninovom režime. Teda musel ubrať množstvo a intenzitu spojov. Dôvodom, podľa vyjadrenia podniku, je vysoká PN-ka vodičov. Do redakcie sme však dostali viacero podnetov, ktoré naznačujú, že ide o dlhodobý, neriešený problém a vodiči sa takýmto spôsobom snažia upozorniť na preťaženie a nízke platy.

16.01.2017 | 14:13

Do redakcie sme dosta­li niekoľko podnetov od ľudí, ktorí majú blízko k vodičom. Čitateľka, rodinná príslušníčka vodiča DPMŽ, ktorá si však neželá byť menovaná, napísala, že nie je celkom pravda to, že momentálny nedostatok vo­dičov je spôsobený ich chorobnos­ťou. „Možno sú niektorí chorí, ale nie je ich toľko, aby to spôsobilo takúto mimoriadnu situáciu. Prob­lém je v tom, že vedenie DPMŽ nedostatočne financuje vodičov. Preto títo odchádzajú často k sú­kromníkom, kde dostanú viac pe­ňazí. Noví šoféri dostanú jedno­razový náborový príspevok, avšak rozdelený na viacero častí. Ale čo tí starí? Ako ich chce vedenie udr­žať? Nízke výplaty a veľa práce. Ráno vstávajú často o 4. h. Zhruba po štyroch hodinách by mali mať zo zákona prestávku, ale prax je taká, že ich pridelia na inú linku, takže mnohokrát pracujú aj 14 ho­dín s hodinovou prestávkou. Ale na výplatnej páske sa im započí­ta len výkon. Teda doba jazdenia, napr. 7,5 hodiny, nie čas v práci. Myslím, že je to zodpovedná práca a takto sa nesmie hazardovať so životmi,“ napísala.
Riaditeľ DPMŽ Ján Barienčik nesúhlasí. Podľa neho sú platy vodičov v ich závode dlhodobo z jedných najvyšších na Slovensku.
„V rámci združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy v mestských aglomeráciách SR, ktorého členmi sú dopravcovia prevádzkujúci MHD vrátane súkromných spoločností, je výška priemerného platu vodiča v DPMŽ dlhodobo na druhom mieste v rámci celej SR. Pred nami je už len Dopravný podnik Bratislava,“ uviedol. Rovnako to platí aj pri prepravcoch v prímestskej doprave. V DPMŽ sú v súčasnosti vyjednávania o novej kolektívnej zmluve.
Momentálny problém, ktorý by podľa riaditeľa ovplyvnil prevádzku každého dopravcu všade na svete, je, že majú 16 % vodičov práceneschopných a nie to, že odchádzajú do iných spoločností.
Pracovný čas vodičov v doprave je plánovaný a rozvrhovaný v súlade so zákonom č. 462/2007 o organizácii pracovného času v doprave a sú medzi nimi aj tzv. delené služby, ktoré reflektujú na aktuálny dopyt po preprave v časoch prepravnej špičky – rannej aj popoludňajšej.
To znamená, že vodič príde na takúto službu do práce okolo 5. h, odjazdí rannú časť služby do cca 8.30 – 9. h a potom má prestávku 4 – 5 hodín, ktorú má však platenú náhradou za tento čas prestávky.
Počas tejto prestávky vodič nevykonáva žiadnu inú prácu, dokonca ani nie je na pracovisku.
Popoludňajšiu časť služby začína okolo 12.30 – 13. h a pracuje do cca 17.30 – 18.30. h. Rannú a popoludňajšiu časť delenej zmeny má vodič zaplatenú plnou tarifnou mzdou vrátane prémií a príplatkov. Všetky sadzby a podmienky sú zakotvené v kolektívnej zmluve a mzdy sú riadne a načas vyplácané. Nie je teda pravda, že by vodič nemal nejakú časť jeho pracovnej zmeny zaplatenú. Každá služba je zostavená tak, aby spĺňala podmienky legislatívy. Taktiež naše služby sú zostavené tak, že spĺňajú ustanovenia § 27 už spomínaného zákona a po 4 hodinách času jazdy majú prestávku v práci. Odmietame tvrdenie, že nútime vodičov, aby nedodržiavali povinné prestávky,“ vysvetľuje Ján Barienčík.
DPMŽ trápi nedostatok šoférov dlhodobo. Už od 10. októbra ponúkajú dokonca náborový príspevok 1000 eur. Doteraz naň získali len dvoch vodičov. Podľa našich informácií je však situácia natoľko vážna, že šoféri sú preťažení, bez možnosti vyčerpať si dovolenky.
Situácia s nedostatkom vodičov však netrápi len Žilinu. Po dľa vyjadrenia riaditeľov ostatných dopravných spoločností ide o celoslovenský problém. „Vodičov s oprávnením na vedenie autobusa je postupne menej a menej. Odchádzajú do dôchodku a nových mladých je menej. Okrem iného, v neprospech tohto povolania je aj veľmi prísna legislatíva, ktorá stanovuje veľmi tvrdé podmienky pre získanie vodičského preukazu skupiny D, kvalifikačnej karty vodiča a ďalších,“ myslí si Ján Barienčík.
Veľkým problémom je podľa neho aj slovenská legislatíva, ktorá stanovuje minimálny vek pre vodiča autobusu na 24 rokov. Pritom európske právo to umožňuje o tri roky skôr. Tak ako u nás je to len vo veľmi málo európskych krajinách.
„Ide o to, že ak nepodchytíme pre toto povolanie mladých ľudí už vo veku 21 rokov, tak takíto ľudia si nájdu iné zamestnanie, kde takéto podmienky nie sú.
Následne dochádza k nedostatku vodičov. Toto je len jeden z mnohých dôvodov, prečo u nás dochádza ku kritickému stavu. Ďalší z dôvodov je aj rastúca zamestnanosť a konkurencia na pracovnom trhu. Dochádza k väčšiemu výberu zamestnania, a to z rôznych dôvodov.
Či už ide o lepšie platenú prácu, prácu v blízkosti svojho bydliska, alebo inú náročnú prácu, kde nie sú menej náročné podmienky pre výkon práce,“ dodal riaditeľ DPMŽ.
Primátor Igor Choma od svojho znovuzvolenia presadzuje v Žiline zavedenie bezplatnej MHD pre všetkých Žilinčanov. Niektorí poslanci sa však obávajú, že pri súčasnom probléme s vodičmi by to mohlo znamenať doslova kolaps dopravy. „Keď si predstavím, čo by ešte spôsobila bezplatná autobusová doprava pre všetkých, tak ma oblieva pot. Lebo vtedy by to vyžadovalo ešte navýšiť počet liniek, čo by spôsobilo ešte vyššiu potrebu vodičov autobusov a trolejbusov,“ hovorí poslanec Ľubo Bechný.
Podľa jeho názoru v takom prípade bude DPMŽ nutne potrebovať zvýšiť ubytovacie kapacity pre vodičov, ktorých bude potrebovať získať z iných miest. „Riešenie vidím tiež vo zvýšení mzdy pre vodičov, preplatenie vodičského preukazu pri prestupe zo skupiny B na D (poplatok cca 2000 eur).
A na parlamentnej pôde zníženie veku z 24 na 21 rokov,“ dodal.
V súčasnosti jazdia bezplatne hromadnou dopravou v Žiline dôchodcovia od 62 rokov a mamičky s deťmi v kočíkoch. Od 1. februára k nim pribudnú žiaci do 14 rokov a od 1. septembra aj študenti do 26 rokov. Opozícia však bezplatnú MHD, ktorá bude mestský rozpočet stáť navyše minimálne 2,5 milióna eur ročne, odmieta. Peniaze chce radšej využiť na čistotu mesta, budovanie parkovacích miest, opravy chodníkov, športoviská a iné.

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
21 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod