Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Z regiónu

Opustenú školu na Hollého devastujú, mesto jej chce vrátiť život

Od zrušenia Základnej školy na Hollého ulici, ktorú rezort školstva vyradil zo siete škôl a školských zariadení, prešiel už rok. Za tento čas sa však z opustenej budovy stalo miesto, ktoré mládež podľa miestnych obyvateľov devastuje.

05.07.2018 | 13:53

Budova na Hol­lého ulici zostala od mi­nulého roka prázdna po tom, čo ministerstvo škol­stva základnú školu, ktorá v nej sídlila, vyradilo zo zoznamu. Zatiaľ čo jej žia­ci začali navštevovať iné základné školy, prázd­ne priestory dnes vo veľ­kom pútajú pozornosť neprispôsobivých ľudí. Podľa informácií mes­ta musí mestská polícia na mieste vykonávať pra­videlné kontroly, ktoré však k zlepšeniu situácie nepomáhajú.

ZHROMAŽĎUJÚ SA A POŠKODZUJÚ

V nestráženom objek­te podľa polície dokonca hrozí, že príslušenstvo, ktoré v opustenej budove zostalo, začnú poškodzo­vatelia brať. „Pri nedáv­nej kontrole sme zistili, že na budove sú poškode­né dvere. Podľa obyvateľov z blízkych domov, ktorí nás kontaktovali, sa tu hrávajú deti a mládež, ktoré tieto priestory úmyselne ničia,“ vysvetlil zástupca náčelní­ka mestskej polície Peter Mišejka. Súčasťou areálu je vrátane budovy bývalej základnej školy aj ďalšia budova, v ktorej sa v sú­časnosti nachádza jedáleň a triedy materskej školy.

PRIESTOR NA KREATÍVNE VYŽITIE

Budúce plány mesta hovo­ria o tom, že by v priestoroch nevyužívanej bývalej základnej školy mohlo vznik­núť kreatívne centrum. Podľa hovorkyne mesta však ter­mín začatia prác na centre závisí od vypísania výzvy mi­nisterstvom kultúry. „Podľa pôvodných plánov by malo centrum poskytovať priesto­ry pre kreatívnu tvorbu, pričom na jeho zriadenie chce mesto získať finan­cie z európskych fon­dov,“ informovala nás ho­vorkyňa mesta Barbora Zigová. Pre účely kreatívne­ho centra mesto plánuje vyu­žiť len budovu niekdajšej zá­kladnej školy, druhá budova s jedálňou a materskou ško­lou zostane podľa hovorkyne zachovaná aj do budúcnosti.

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod