Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Počas pohrebu mrzli v dome smútku

Pani Eve Celecovej zomreli v priebehu týždňa obaja rodičia. Bolo to v čase najväčších mrazov. Poslednú rozlúčku, ktorá sa konala v Dome smútku na Starom cintoríne v Žiline, označila smútiaca dcéra za nedôstojnú. V objekte sa totiž nekúrilo a ľudia, ktorí sa zúčastnili pohrebu, vymrzli až do kostí.

20.02.2017 | 07:41

Smrť blízkeho človeka je jedna z najťažších životných situácií. O to viac je to náročné, keď sa takáto udalosť zakrátko zopakuje. Pani Eva Celecová sa v priebehu týždňa mu­sela vyrovnávať so smrťou mamy aj otca. Posledné rozlúčky s nebohými sa konali v Dome smútku na Starom cintoríne v Žiline. Okrem dvojná­sobného smútku sa však dcéra a os­tatní pozostalí museli vyrovnávať aj s iným nepríjemným pocitom – ne­skutočnou zimou.

MNOHÍ NECHCELI PRÍSŤ Z OBAVY, ŽE OCHOREJÚ

„Druhý januárový týždeň mi päť dní po sebe zomreli obaja rodičia. Tak som spolu s rodinou a priateľmi dvakrát po sebe prežila smútočný obrad v Dome smútku na Starom cintoríne. V Žiline boli vtedy naj­väčšie mrazy, ale vnútri v smútoč­nom dome bola zima na nevydrža­nie. Bolo tam ešte mrazivejšie ako vonku. Smútočný obrad je vždy pre rodinu a priateľov smutný a bolesti­vý. Ale v tej veľkej zime sa smútoční hostia mohli len ťažko sústrediť na tiché, dôstojné rozlúčenie sa s ne­bohými, jednoducho mrzli. Keď sme vychádzali z domu smútku, každé­ho triaslo od zimy a nohy mali ľado­vé ako cencúle,“ opísala nepríjemný zážitok v studenom dome smútku pani Eva Celecová.
Pozostalá dcéra je obyvateľkou mesta Žilina, tak ako boli aj jej ro­dičia. Preto nerozumie tomu, prečo mesto ako správca cintorínov ne­dokáže zabezpečiť, aby sa posledné rozlúčky počas silných mrazov ko­nali v teple. „V zime zomierajú naj­mä starší ľudia a rozlúčiť sa s nimi prídu tiež ľudia vo vyššom veku, ale veľa ľudí radšej na pohreb nepríde, lebo sa boja, že ochorejú. Toto nie je dôstojné ani správne. Veď nebožtík bol do svojej smrti daňovým po­platníkom a občanom mesta Žilina. Preto žiadam primátora mesta a zá­stupcov mesta, aby sa nad týmto stavom v Dome smútku na Starom cintoríne zamysleli a našli finanč­né prostriedky na jeho rekonštruk­ciu so zavedením kúrenia,“ apeluje smútiaca pozostalá.

V DOMOCH SMÚTKU SA NEKÚRI, MESTO SITUÁCIU VYRIEŠI PROVIZÓRNE

Dom smútku bol na Starom cin­toríne postavený v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V pô­vodnej projektovej dokumentácii však vzhľadom na legislatívu a spl­nenie hygienických noriem nebolo vykurovanie zahrnuté ani realizo­vané. Jediné, kde sa v súčasnosti kúri, sú kancelárie v dome smútku. „Je nám úprimne ľúto zážitku pani Evy Celecovej, v danom termíne boli sťažené klimatické podmienky na celom území Slovenska. Kon­štrukcia domu smútku nezahŕňa vykurovanie obradnej miestnosti. V Dome smútku na Starom cinto­ríne, ako aj v ostatných domoch smútku na Slovensku je chladno celoročne, keďže domy smútku ne­majú žiadne vykurovanie,“ podotkol hovorca mesta Pavol Čorba.
Aby sa podobné situácie počas poslednej rozlúčky už neopakovali, mesto chce situáciu riešiť s prihliad­nutím na súčasnú legislatívu aspoň provizórne. „Budeme riešiť montáž infražiaričov, ktoré budú môcť byť zapnuté počas obradu,“ povedal Pa­vol Čorba. Aby z obradnej miestnosti unikalo čo najmenej tepla, v pláne opráv domu smútku je požiadavka aj na výmenu starých vstupných dverí a okien obradnej miestnosti.

Foto: Michala Stehlíková

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
17 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod