Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 15°C

Z regiónu

Primátor odmietol etický kódex aj viac peňazí pre športové kluby

Primátor Igor Choma opäť pozastavil tri uznesenia prijaté v pondelok mestským zastupiteľstvom (MZ). Na návrh Petra Fiabáneho schválili etický kódex volených predstaviteľov mesta Žilina.

06.07.2017 | 08:47

Martin Kapitulík prišiel s návrhom, aby 40 % finančných prostriedkov, ktoré do rozpočtu mesta odvádza spoločnosť Tipsport, bolo prerozdelených športovým klubom na území mesta. Peter Ničík navrhol vyriešiť náhradné bývanie pre pani Blahovcovú, ktorá obýva byt za Vuralom, kde mesto plánuje inú výstavbu. Ján Púček jej navrhol byt odpredať. Poslanci to schválili, súhlas verbálne vyjadril aj Igor Choma. Primátor všetky tri uznesenia nepodpísal, čím opäť vyvolal vlnu kritiky.

Schválený etický kódex vychádzal z princípov, že volený zástupca by mal konať vo verejnom záujme, mal by predchádzať situáciám, kedy by sa jeho súkromný záujem mohol dostať do rozporu s verejným záujmom. Nemal by prijímať dary ani iné zvýhodnenia narúšajúce nestranný prístup a zneužívať informácie, ktoré získa pri výkone mandátu, a to aj po jeho skončení.

Primátor uznesenie nepodpísal ako protizákonné. „Ja proti tomu nič nemám a privítam akúkoľvek aktivitu zo strany poslancov, ktorá smeruje k tomu, aby rokovanie MZ bolo korektné, odborné, zreteľné, konštruktívne. Zatiaľ sa to nedarí. Ale ten etický kódex nemôžem podpísať, lebo tam dochádza k rozporu s platnou legislatívou, kde v zmysle zákona č. 369 o obecnom zriadení sú orgány – MZ a primátor – postavené do rovnocennej polohy. Nemôže primátor zaväzovať MZ a MZ primátora. Tento zákon je prísne a veľmi dobre ošetrený. Nie je možné poraziť jedného druhým. Ale tu nejde o porážanie, ale o vysvetlenie legislatívy. Toto uznesenie schvaľuje kódex, ktorý zaväzuje aj primátora k niektorým krokom. Bez ohľadu na to, či som s nimi stotožnený alebo nie, nemôžem toto uznesenie podpísať.“

Peter Fiabáne po jeho postupe vyjadril rozčarovanie. „Kde nie je vôľa, tam nie je ani cesta. Ja tomu ani nerozumiem. Pri dobrej vôli by bol totiž tento návrh akceptovateľný. Dokonca etický kódex v podobnej forme schválilo množstvo samospráv a nikde s tým nebol problém. Primátor podľa mňa dokonca ani len neuviedol dôvod, prečo uznesenie nepodpísal. Ďalej budem hľadať spôsob, aby bolo uznesenie priechodné.“

Podľa neho je to dôležité. Poslanci sa totiž mali k dodržiavaniu schváleného kódexu zaviazať podpisom. „Jedna rovina je, aby sa poslanci nesprávali korupčne a nezneužívali informácie vo svoj prospech. Druhá rovina však je, aby sa správali slušne, čo je v Žiline veľký problém,“ doplnil predkladateľ.

Igor Choma nepodpísal ani uznesenie o prerozdelení 40 % financií z hazardných hier, ktoré sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Podľa neho to nie je možné urobiť bez predchádzajúceho schválenia nového rozpočtového opatrenia. „MZ nemôže schválením nejakého uznesenia narábať s rozpočtom skôr, ako nie je schválená zmena rozpočtu. Poslanci pritom prišli aj pre mňa s prijateľným návrhom – rozdelením peňazí, ktoré prichádzajú ročne do rozpočtu z Tipsportu, a to vo výške 40 % príjmu, nejakým kľúčom medzi športové kluby, ktoré možno majú finančné problémy. Všetky peniaze, ktoré prichádzajú do rozpočtu z Tipsportu, sú už ale nejakým spôsobom rozdelené. Ak prichádza do rozpočtu 1,2 milióna (ako minulý rok) z tipovania, ktoré sa deje, mimochodom, na celom Slovensku a toto je len daň za prevádzky, ktoré sú Tipsportom umiestnené na pôde mesta, my ich dávame do športu nazad, dokonca viac – sme na úrovni 1,5 milióna eur. Ale ide o to, že tu už nie je ďalších 40 %, ktoré by sa dali rozdeľovať,“ uviedol.

Predkladateľ Martin Kapitulík oponuje. „Náš návrh má úplnú podporu a oporu v zákone o športe a v zákone o obecnom zriadení, ako aj v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. To, že primátor tento schválený návrh nepodpísal, je ďalším dôkazom, že mu nezáleží na podpore žilinského športu. My sa však nevzdávame a na najbližšom zastupiteľstve tento zámer predložíme opäť. Po rokoch trápenia si totiž žilinský šport našu podporu zaslúži! Nebojujeme len za šport. Bojujeme za lepší život v našom meste, bojujeme za budúcnosť našich detí a mládeže.“

Odlišný systém, ako dofinancovať šport na území mesta, dlhodobo predstavuje Peter Fiabáne. Podľa neho vedie cesta cez postupné zvyšovanie percenta, ktoré ide z rozpočtu pre podporu športu v meste. „Tento rok je to na úrovni 2 % a môj návrh je, aby sa to každý rok o jedno percento zvýšilo tak, aby sme sa do troch rokov dostali na 5 %. Návrh kolegu Martina Kapitulíka je totiž viazaný na príjmy z hazardu a keď z nich mesto bude mať nižší príjem, vznikol by problém aj pre šport. Moje riešenie je z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie,“ povedal.

Tretím nepodpísaným uznesením je dohoda o vyrovnaní sa s pani Blahovcovou. Poslanci schválili, že mesto od nej odkúpi jej byt za zostatkovú hodnotu. „Niekoľkokrát som upozorňoval, že v tomto čase to nie je vec, ktorá je schváliteľná, pretože stále prebieha súdny spor, ale poslanci napriek tomu takéto uznesenie schválili,“ povedal primátor.

Veľké sklamanie vyjadril poslanec Ľubo Bechný. „Ľudia pod Vuralom sú stresovaní a žijú v neistote už mnoho rokov. Pod rôznymi zámienkami im nebolo umožnené si byty odkúpiť ako iným občanom. Pani Blahovcová pristúpila na mimosúdnu dohodu. Mesto jej sľúbilo dvojizbový byt alebo finančné odškodnenie. Nestalo sa, a preto poslanec Peter Ničík vypracoval návrh mimosúdnej dohody, ktorú sme mali na MZ schváliť. Do toho prišiel návrh poslanca Púčka a na moju priamu otázku, či naozaj môžeme odpredať bytovú jednotku pani Blahovcovej za zostatkovú cenu, primátor Igor Choma povedal, že áno. A tak sme za tento návrh hlasovali. Súhlasila s tým aj pani Blahovcová a sľúbila definitívne stiahnuť žalobu. O pár dní som sa dozvedel, že primátor uznesenie nepodpísal . Cítim sa zavádzaný a podvedený. Prestávam veriť vedeniu mesta, že má čisté úmysly. Nabudúce si už dám určite väčší pozor,“ uzavrel Ľubo Bechný.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod