Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Snaží sa mesto Žirafu ďalej likvidovať?

Mesto Žilina nehospodárne nakladá so svojím majetkom a diskriminuje pritom deti z CVČ Žirafa. Vedenie sa vraj systematicky snaží súkromné CVČ zlikvidovať. Ich deti totiž nemajú prístup do športovej haly a telocvične, pričom od roku 2013 takto školy prišli o 79-tisíc eur. Na MZ to tvrdila poslankyňa a riaditeľka Žirafy Ľudmila Chodelková.

01.03.2017 | 09:16

„Už po niekoľkýkrát som si 18. 1. zaslala na mesto žiadosť o sprístupnenie športovej haly pri ZŠ V. Javorku a telocvične na Hájiku. Odpoveď mesta bola vyhýbavá s tým, že kompetencie previedlo na riaditeľov. Riaditelia nás odmietli s odôvodnením, ktoré nemá nič spoločné s realitou,“ uviedla pred poslancami Ľudmila Chodelková. Podľa nej sú tieto haly jediné v Žiline, v ktorých je možné vykonávať krúžky futsal a florbal. Mestské CVČ v nich má zazmluvnených 58 hodín, avšak reálne potrebuje len 25 hodín. Zvyšok krúžkov vie vykonávať aj v iných, menších telocvičniach. Školy takto prichádzajú o veľké peniaze. „Rozdiel je 33 hodín. Ak by sme zobrali tarifu 20 eur, ktorá je akceptovaná na hodinu prenájmu telocvične, týždenne by bol výnos školy 660 eur a mesačne 2640 eur. Za školský rok by ZŠ mohla získať 26 400 eur, z čoho by sa dala bez problémov zaplatiť prevádzka školy. Dovolím si povedať, že tento stav takto funguje od roku 2013, čo predstavuje stratu 79 200 eur za jednu telocvičňu. Okrem toho školu na V. Javorku využívajú aj ľudia, ktorí nemajú s CVČ nič spoločné a neplatia za prenájom, a teda ide o zneužívanie. Aj preto poukazujem na zle nastavený systém. Pokladám to za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta.“

Riaditeľka tvrdí, že mesto od roku 2013 Žirafu prenasleduje, šikanuje a snaží sa ju zničiť. Aj keď sa toto CVČ podieľalo na budovaní športovísk v meste vrátane športovej haly na ZŠ V. Javorku, dnes ju nemôže využívať. „Žirafa dnes funguje aj napriek obrovskej snahe vedenia mesta zničiť ju a je schopné použiť tie najpodlejšie metódy, lebo funguje dobre. Chcem požiadať, aby ste s touto štvavou politikou voči Žirafe prestali,“ uviedla.

Igor Choma riaditeľku a zároveň poslankyňu v reakcii obvinil z konfliktu záujmov, a tým aj z porušenia zákona. „Slušnosť a zákon kážu, aby ste dopredu oboznámili poslancov, že ste v konflikte záujmov,“ uviedol. A pokračoval: „My ako mesto sme vás žiadali o informácie, keďže podnikáte s verejnými zdrojmi a od ŽSK máte na tento rok 322-tisíc eur a od mesta Bytča 22 500 eur, čo je viac ako 340-tisíc eur. Ide o verejné zdroje a ja budem tieto kontroly iniciovať sústavne. Bolo totiž 13 kontrol na krúžky, ktoré sa mali konať a nekonali sa. Preto je tu sústavný dôvod na kontrolu. Máte k dispozícii športovú halu, o ktorej hovoríte, aká je krásna a treba ju kúpiť. Lenže vy preto zháňate priestory, lebo vám je tam zima, pretože je nefunkčná. A navyše je v rekonštrukcii a nie je skolaudovaná. Ako môže vodiť deti športovať do neskolaudovanej haly?“

Peter Fiabáne, ale aj Jozef Juriš vyjadrili ochotu Žirafe vyhovieť. „Podľa dostupných informácií sú v súčasnosti telocvične nedosta­točne využívané. Uvedenú situáciu v najbližšej dobe preveríme a ak po kontrole zistíme, že telocvične nie sú využívané, budem dávať návrh na možnosť komerčného využitia týchto voľných kapacít. Dnešný predpoklad príjmu je vo výške okolo 50-tisíc eur za rok. Takto získané finančné prostriedky by podľa mňa mali ísť priamo na rozvoj a podporu športu. Takto by som chcel smero­vať aj svoj návrh, ktorý predložíme na najbližšom mestskom zastupiteľ­stve,“ uviedol Jozef Juriš.

Martin Kapitulík vyzval viceprimátora Patrika Gromu, aby prestal šíriť obvi­nenia o porušovaní zákona zo strany CVČ. Podania na polícii sa totiž dote­raz nepotvrdili.

Autor: Michal Filek

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
25 °C
9 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod