Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Z regiónu

Súd potvrdil neplatnosť výpovede zamestnankyne Žilinskej univerzity

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline prepustila zamestnankyňu neplatne a bude jej musieť doplatiť mzdu za jedenásť mesiacov v celkovej výške 8298,40 eura. Rozhodol o tom Krajský súd v Žiline, ktorý tak potvrdil rozsudok Okresného súdu Ružomberok. Proti tomuto rozhodnutiu už nie je možné podať riadny opravný prostriedok. Ďalšie podobné verdikty súdov sa dajú očakávať v blízkej budúcnosti.

25.06.2018 | 15:11

Výpoveď zamestnankyni, ktorá podľa zmluvy vykonávala prácu ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline, dala 14. júna 2016 dekanka Vlasta Cabanová z organizačných dôvodov. Vďaka nim sa mala stať nadbytočnou a spolu s ňou viacerí ďalší vysokoškolskí pedagógovia. Viacerí z nich sú presvedčení, že skutočným dôvodom ich prepustenia neboli organizačné zmeny, ale skutočnosť, že dekankinu prácu dlhodobo kritizovali. Vyčítali jej totiž, že sa o fakultu dostatočne nestará, vďaka čomu prichádzali mnohé odbory o akreditáciu a tým aj o študentov a peniaze.

„Odvolací súd sa stotožňuje so záverom okresného súdu, že vo výpovedi z pracovného pomeru absentuje špecifikácia rozhodnutia zamestnávateľa o organizačných zmenách, a to či už dátumom, dôvodmi, resp. konkrétnym popisom organizačnej zmeny,“ uvádza sa v rozsudku.

Právny zástupca Vlasty Cabanovej sa hájil slovami: „Dôvodom prijatia organizačných zmien žalovanej bola prebiehajúca reštrukturalizácia pedagogických vied. Dôvody vedúce k reštrukturalizácii boli uvedené v zápise z kolégia rektorky univerzity zo dňa 18. 12. 2015 a sú zverejnené na internetovej stránke fakulty. Toto odporúčanie vychádzalo zo záverov uvedených v hodnotiacej správe akreditačnej komisie. V jej zmysle bolo fakulte odporúčané zvýšiť kvalitu publikačnej činnosti a venovať pozornosť kvalifikačnej štruktúre pracoviska.“

Vlastu Cabanovú sme požiadali o názor na rozhodnutie súdu. „Rešpektujeme rozhodnutie Okresného súdu Ružomberok, ako aj potvrdzujúce rozhodnutie Krajského súdu v Žiline. Napriek tomu nie sme sto­tožnení s právnymi názormi týchto menovaných súdov, a preto uvažujeme o ďalšom postupe,“ napísala nám de­kanka. Náhrada mzdy bude podľa jej slov poskytnutá z finančných prostriedkov fakulty humanitných vied. „Pracovný pomer bol skon­čený z organizačných dô­vodov, nie z dôvodu kritiky vedenia fakulty. Menovaná dlhodobo nespĺňala požia­davky akreditácie z obdobia 2008 – 2013. Z tohto dôvodu sa vedenie fakulty rozhodlo pristúpiť k tejto organizač­nej zmene,“ uzavrela.

Fakulte reálne hrozí, že ďalšie tisíce až desaťtisí­ce eur bude musieť vypla­tiť ďalším prepusteným za­mestnancom, ktorí sa súdia o neplatnosť výpovede. Nie­ktorí z nich už na prvom stupni vyhrali.

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
26 °C
14 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod