Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

V Bánovej sú píly v plnej zbroji

Predminulý víkend zaskočil obyvateľov Bánovej zvuk motorových píl a padajúcich stromov. O výrube hory pod kopcom Stoška, až na pár ľudí, nikto nevedel. Ostali šokovaní.

26.08.2016 | 09:10

V pondelok do redakcie telefonovala ne­šťastná obyvateľka Bánovej. Keď zistila, že im za oknami rúbu horu, nevedela, čo si po­čať. „Začala som chodiť po su­sedoch. Bola to vraj iniciatíva niektorých, čo bývajú pod ho­rou, ale tí žiadali vyrúbať iba niektoré stromy, aby im ne­spadli na pozemky. Tu sa vo výrube pokračuje vo veľkom. Krásna zdravá hora! Musela som si dať tabletku na upoko­jenie,“ opisovala zúfalo.


Zaskočení ostali aj poslan­ci. „V sobotu mi zavolal posla­nec František Kosa: Príď, niečo sa deje, volajú mi ľudia, nad Bá­novou pod kopcom Stoška pí­lia stromy a ja o ničom neviem. Vezmi foťák,“ hovorí poslanec Ľubo Bechný. „Tak som sa­dol do auta a vyrazil. Ľudia už aj volali mestskú políciu, kto­rá prišla. Všetko je ale legálne, urbariát má všetky povolenia, s iniciatívou prišli majitelia do­mov tesne pod svahom. Spísali petíciu, pretože sa boja, aby im raz padnuté stromy nezavalili strechy. Poisťovňa im povedala, že im škodu neuhradí a budú ju musieť pýtať od majiteľa lesa. A tak, napriek tomu, že ešte ne­padol na strechu domu žiad­ny strom, motorové píly začali svoju prácu. Les zložený pre­važne z Kanadskej borovice a náletových drevín má byť celý vykosený zhruba od školského ihriska ZŠ Bánová. Následne sa vysadia nové mladé stromče­ky,“ dodal.


Aj František Kosa nám po­tvrdil, že výrub overoval, no je úplne legálny a nič nezmôžu ani občania, ani mesto, dokon­ca ani ochranárske organizácie, pretože Kanadská borovica nie je pôvodná drevina.


Hora patrí do lesného celku Dubeň, ide konkrétne o porasty označené 97 a 10, 97 b. „V po­rastoch sa vykonáva spraco­vanie poškodených stromov. K spracovaniu sú vydané sú­hlasy na ťažbu. Vlastníkom je Urbár PS Bánová. Plán starost­livosti o les predpisuje v po­rastoch obnovnú ťažbu, ktorá bude vykonaná po schválení plánu starostlivosti o les, vy­konaním obnovnej ťažby v po­rastoch bude riešené ohrozenie stavieb vlastníkov, ktoré sa na­chádzajú v bezprostrednej blíz­kosti porastov,“ uviedol vedúci odboru lesného a pozemkové­ho Okresného úradu Žilina Šte­fan Macášek.


Ako konštatoval Ľubo Bech­ný: „Len dúfajme, že zatiaľ ma­jiteľov domov nevytopí. Lebo les bol zároveň absorbátorom vody, ktorá teraz potečie voľne po strmom svahu smerom na domy.“

Foto: Ľubo Bechný

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
26 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod