Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Zdravie a životný štýl

Vplyv elektromagnetického žiarenia na zdravie

Elektromagnetické žiarenie je kombinácia elektrického a magnetického vlnenia rôznej frekvencie a dĺžky vĺn. Najčastejšie je toto žiarenie delené do dvoch skupín, na ionizujúce a neionizujúce žiarenie.

12.08.2016 | 09:26

Dnes sa budeme zaoberať neionizujúcim žiarením, konkrétne vlnami a mikrovlnami, ktoré v našom životnom prostredí vytvárajú elektromagnetické polia. S elektromagnetickými poliami sa môžeme stretnúť v blízkosti vedenia vysokého napätia, elektrických káblov a rôznych spotrebičov v domácnosti. Pre tieto polia je charakteristická nízka frekvencia 50 Hz a veľmi veľká vlnová dĺžka. Účinky na človeka sú nejasné, vedecky nepreukázané.


Niekedy sa u citlivých ľudí prejavujú nešpecifické príznaky ako je únava, podráždenosť a podobne. Ešte významnejší vplyv na vznik takzvaného „elektromagnetického smogu“ majú rádiové vlny. Frekvenčné spektrum vĺn šíriacich rádiové vysielanie je okolo 100 MHz, pre televízne vysielanie je to okolo 400 MHz a pre mobilné telefóny v našich podmienkach je to najčastejšie 900 a 1800 MHz. S rádiový a televíznym vysielaním spolunažívame už niekoľko desaťročí a možno konštatovať, že neboli zistené nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Najvýznamnejší podiel na elektromagnetickom smogu v súčasnosti majú mobilné telefóny. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v prevádzke je na svete približne 6,9 miliardy mobilných telefónov.


Tieto komunikujú prostredníctvom siete pevných antén, ktoré sa nazývajú aj základňové stanice. Na Slovensku je vplyv elektromagnetického žiarenia regulovaný vyhláškou MZ SR 534/2007 Z. z. Každá základňová stanica pre uvedenie do prevádzky musí prejsť meraním, ktoré preukazuje súlad s touto vyhláškou. Vplyv mobilných telefónov je skúmaný už dlhšie obdobie.


Svetová zdravotnícky organizácia uvádza, že štúdie trvajúce viac ako 10 rokov nepreukázali zvýšené riziko nádorových ochorení. Zároveň však konštatuje, že používanie mobilných telefónov je fenomén, ktorý neustále narastá, hlavne pri mladej populácii. Taktiež je stále ešte nedostatok údajov za obdobie dlhšie ako 15 rokov. Preto je nevyhnutné zachovávať opatrnosť a neustále sledovať možné vplyvy elektromagnetického žiarenia vedeckými štúdiami. Najlepšou ochranou pred žiarením z mobilných telefónov je vzdialenosť. Vzdialenosť 30-40 cm od tela prakticky znižuje vplyv elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov na zanedbateľné hodnoty. Už vzdialenosť niekoľko cm od tela tieto hodnoty žiarenia výrazne znižuje. Taktiež je účinné používanie tzv. „hands-free“ zariadení. No a úplne najúčinnejšie opatrenie je obmedziť počet a dĺžku našich hovorov.

Autor: MUDr. Martin Kapasný

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
26 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod