Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Kultúra

Výstava prepája fyzickú prácu, umeleckú a architektonickú reflexiu

Na jar sa ukončila základná rekonštrukcia Novej synagógy v Žiline a začal sa v nej rozbiehať kultúrny program.

06.07.2017 | 14:59

 

Pracovná výstava je pomlčkou medzi týmito dvoma fázami, pokusom prejsť z jednej do druhej čo najplynulejšie. Preto sa organizátori a kurátori rozhodli nevystavovať už hotové diela, ale od konca apríla sa začali zaoberať Novou synagógou a uvažovať o modernistickej architektúre a jej limitoch vzhľadom na súčasnosť.

MODERNISTICKÁ ARCHITEKTÚRA

„Prizvali sme súčasných umelcov, architektov a teoretikov zo Slo­venska aj zahraničia, aby spolu s nami strávili tvorivý čas v No­vej synagóge počas posledných rekonštrukčných prác,“ povedala kurátorka výstavy Ivana Ruma­nová. „Ich reflexia modernistickej architektúry a Behrensovej tvorby sa bude konať paralelne s dokon­čovacími prácami a ich rezidencie sa stanú plnou súčasťou procesu rekonštrukcie.“
„Pracovná výstava vytvorí čas a priestor, kedy sa náš tím môže v kolotoči prác a administratívy nadýchnuť a dopriať si pohľad z odstupu na to, čo robíme. Skú­mať, ako otázky, ktoré riešime pri otváraní kultúrnej inštitúcie v Ži­line, rezonujú s prístupmi disku­tovanými na medzinárodnej ume­leckej scéne,“ vysvetlil iniciátor rekonštrukcie Novej synagógy Ma­rek Adamov.

SKÚMANIE, SKÚŠANIE

Architekti z nemeckého Studia Miessen a slovenského štúdia Plural, Martin Zaiček a umelky­ňa Magda Stanová, sa vo svojich intervenciách počas Pracovnej výstavy zaoberajú tým, ako sa modernistický a pôvodne sakrál­ny priestor transformuje na in­štitúciu, ktorá chce byť otvorená a inkluzívna. „Chceme skúmať, akú kultúrnu infraštruktúru má v súčasnosti zmysel budovať v da­nom kontexte, pre koho, z akých zdrojov, aké typy vzťahov možno navrhnúť medzi divákmi, priesto­rom, inštitúciou a urbánnym pro­stredím, ako pracovať s inklu­zívnosťou a neskĺznuť pritom do zaliečania sa divákom,“ vyslovil Martin Jančok z architektonického štúdia Plural, ktorý viedol rekon­štrukciu Novej synagógy.
Vizuálna umelkyňa, bratislav­ská rodáčka a lektorka na Harvarde Katarina Burin zároveň s teoreti­kom architektúry Petrom Szalayom a umelcom Martinom Piačekom uvažujú o tom, v akom vzťahu sú pamäť a dejiny.
Architekt Jakub Kopec, umelec a dizajnér Tomáš Libertíny, ktorý tvorí objekty v spolupráci so včelami, ďalej nemecké umelecké zoskupenie The Society for Nontrivial Pursuits a zvukový umelec Matúš Kobolka tematizujú radikálnu zmenu per­spektívy, ktorá smeruje od človeka k zvieratám, algoritmom, umelej in­teligencii, mikroorganizmom a iným neľudským faktorom v umení, filo­zofii, dizajne, ale aj v každodennosti. Výstava potrvá do 22. júla 2017.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: archív Novej synagógy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod