Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Zdravie a životný štýl

Irena Belohorská: Potenciál našich ľudí musíme využiť doma

Irena Belohorská sa túži vrátiť do politiky. Rada by po prestávke opäť zasadla do poslaneckých lavíc v Bruseli. Zhovárali sme sa s ňou aj o sociálnych problémoch, ktorým Európa čelí.

19.05.2014 | 12:44

Po zániku HZDS ste sa rozhodli založiť Stranu demokratického Slovenska. Je priamou pokračovateľkou niekdajšieho HZDS?

HZDS naplnilo svoju historickú úlohu – založilo štát a postavilo všetky inštitúcie na jeho fungovanie. Neskôr, keď bolo jasné, že štát je životaschopný, aj neprajníci zrazu chceli obsadzovať kľúčové pozície – HZDS postupným oslabovaním uzatvorilo svoju činnosť.

Strana demokratického Slovenska chce vstúpiť na politickú scénu Slovenska, aby pomohla riešiť občanom problémy, ktoré sa na Slovensku v posledných rokoch nahromadili. Nechceme len menovať problémy, všetci ich dennodenne vidíme, cítime. Navrhujeme  transparentné riešenia, aby Slovensko bolo naším domovom, aby tu boli naši občania spokojní.
 

Kandidujete do Europarlamentu. Prečo ste sa tak rozhodli?

Aj napriek tomu, že nie som teraz v politike, neustále ju sledujem a priznám sa, že som v poslednom období, mierne povedané, šokovaná.

Krátko pred týmito voľbami vzniklo veľa nových politických strán, ktorých jediným cieľom je dostať sa do EP. Bez toho, že by niečo v živote dokázali, voľby do EP berú ako reality show – dajte nám šancu. Lebo my chceme....

Ešte dobre, že nerobia promenádu v plavkách alebo voľný tanec.

Našťastie, že v medicíne platí profesionálna skromnosť, mladý lekár, keď skončí, síce by veľmi chcel operovať srdce, ale chápe, že ešte musí nejaký rôčik počkať, pokiaľ profesionálne dospeje.

SDS združuje asi 1 500 členov, medzi nimi sú politici so skúsenosťami z miestnej, regionálnej, ale aj vrcholovej politiky. Podpredsedníčka SDS je starostka Skalitého a poslankyňa VÚC Žilina pani Šimurdová a druhým podpredsedom je pán Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu. Mnohí majú skúsenosti aj v európskych inštitúciách, ale hlavne vedia, čo je to zodpovednosť za 5 miliónov ľudí. Sme členmi Európskej demokratickej skupiny, kde poznajú prácu mnohých z nás.
 

Vy ste už boli v minulosti poslankyňou Európskeho parlamentu. Aké najväčšie úspechy sa vám podarilo dosiahnuť?

V EP som pôsobila v rokoch 2004 - 2009, kde som pracovala aj vo vedení (KP - Konferencia predsedov politických strán) ako jediná z 12 nových členských štátov. Mala som možnosť byť pri kľúčových rokovaniach EP, z nich spomeniem napr. jeho svätosť dalajlámu, Tarju Hallonen, prezidentku Fínska alebo riešenie krízy s ruským plynom v r. 2008 u prezidenta Sarkozyho. Okrem toho som bola aj členkou výboru pre životné prostredie, verejné zdravotníctvo a bezpečnosť potravín. Pripravila som dôležitú správu „Tematickú stratégiu používania pesticíd“, ktorá má veľký význam pre zdravie občanov celej EÚ. Mnohé z pesticíd sa museli prestať používať vzhľadom na ich možné účinky (nádory mozgu, dýchacieho ústrojenstva, lymfómy...).

Ako spravodajkyňa som pripravila niekoľko správ k problematike detí, podala som 140 pripomienok k jednotlivým rozhodnutiam.
 

S akým programom kandidujete? Čo sú vaše priority?

Chceme, aby Slovensko ako súčasť EÚ riešilo všetko to, čo sa dá lepšie riešiť doma, tu aj riešilo. Aby kompetencie, ktoré zostanú EÚ, prinášali Slovensku prospech. Aby v inštitúciách EÚ pracovalo viac Slovákov. Aby sme maximálne a efektívne využili fondy EÚ. Za hlavné priority si kladieme zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo, zlepšenie životnej úrovne na Slovensku, aby sa potenciál mladých ľudí vedel využiť doma a nie vo vedeckých centrách vo svete.
 

Akým najväčším výzvam v súčasnosti čelí EÚ?

Myslím si, že je to veľká migrácia mladých ľudí z východu na západ EÚ. Máme vysokú nezamestnanosť mladých ľudí, na druhej strane, paradoxne, predlžujeme vek odchodu do dôchodku. Práve z toho vzniká v spoločnosti medzigeneračná agresivita. Okrem tejto krízy v spoločnosti ide o možnú energetickú krízu vzhľadom na nejasnú situáciu na Ukrajine.
 

Neobávate sa, že voľby v Európe vyhrajú extrémistické strany a strany euroskeptikov?

Práve vyššie spomenuté problémy, veľká sociálna nespokojnosť, vedú k nedôvere ku vládnucej garnitúre. Arogancia politikov, neriešenie problémov, zvyšovanie bohatstva úzkej skupiny ľudí, ktorí veľakrát provokujú svojím spôsobom života, to práve vedie k voľbe strán, ktoré populistickými sloganmi živia na jednej strane nenávisť a na strane druhej nádej v ľahké riešenia. A tie nie sú.
 

Ako hodnotíte ukrajinskú krízu? Zaujala Európa správny postoj?

Ak chce byť Ukrajina súčasťou EÚ, mala by sa naučiť riešiť problémy pri stole, určite nie s puškou v ruke. Ľudia, ktorí rozbíjajú výklady, rabujú, nepatria do politiky. Mať pravdu niekedy nestačí. Veľakrát treba pravdu aj obhájiť. Škoda, že sa nevenuje pozornosť tvrdeniam aj druhej strany. Ale hlavne si myslím, že riešenie by malo byť v rukách EÚ.


S kolegom Sergejom Kozlíkom tvoríte silnú kandidátku. Aké sú jeho najväčšie prednosti?

Pán europoslanec a predseda SDS Sergej Kozlík  je skúsený politik, ktorý vie hľadať pragmatické riešenia aj v ťažkých situáciách. Bol ministrom financií a podpredsedom slovenskej vlády, poslancom NR SR a teraz je už 10 rokov europoslancom. Jeho doménou je práve oblasť ekonomiky, financií a daní. 
 

Aký výsledok si trúfate dosiahnuť?

Občanom ponúkame skúsenosti, vernosť, ako aj odvahu ochraňovať Slovensko v EÚ. Uvedomujeme si zodpovednosť za osudy všetkých tu v našom krásnom Slovensku. Žijú tu naše deti a vnúčatá.
 

Prečo by ľudia mali voliť práve Stranu demokratického Slovenska?

Lebo veríme, že úspech Slovenska v EÚ sa začína na Slovensku. Lebo mnohí z nás stáli pri zrode Slovenskej republiky a vtedy, keď sme hlasovali za rozdelenie štátu v Prahe, verili sme v silu národa, že si veci dokáže riadiť sám, s rozumom a odvahou. Koľko krvi sa prelialo za rozdelenie bývalej Juhoslávie, koľko obetí už dnes je na Ukrajine.

Ak dostaneme dôveru a právo zastupovať záujmy Slovenska, nesklameme.

Ochránime strategické záujmy Slovenska, ako je pôda a zdroje pitnej vody. Presadíme, aby ten, čo pracuje, sa mal lepšie ako ten, čo prácu odmieta. Ochránime rodinu ako základný článok života národa.
 

S Nicolasom Sarkozym (bývalý prezident Francúzska).

 

Ako vnímate smerovanie Slovenska v EÚ? Je správny servilný postoj našich politikov k EÚ?

Slovensko je mladý moderný štát s pluralitnou spoločnosťou postavený na troch pilieroch, a to národnom, kresťanskom a sociálnom. Naše miesto je v spoločnej Európe, ktorá vyznáva demokraciu, trhovú ekonomiku.

Nemyslím si, že Slovensko má servilný postoj, možno niekedy trestuhodne nevšímavý. Chýba nám viac pružnosti v analýzach a viac odvahy v doťahovaní pripomienok. Mali by sme však pochopiť, že byť slušný pri vyjednávaní, ešte neznamená byť servilný. Argumentovať môžem aj skromne potichu, ale dôrazne.

Pri každom nariadení, rozhodnutí musel byť aj zástupca Slovenska, teda nikdy sa nerozhodovalo bez nás. Je to alibizmus sa vyhovárať, že nám niekto niečo nariadil. Asi sme to nepripomienkovali, asi sme nevyjednávali.
 

Ako hodnotíte vývoj, ktorým Slovensko prešlo za 24 rokov od nežnej revolúcie?

Je úžasné, že sa nám podarilo obhájiť Slovensko ako mladý, moderný štát. Okrem toho, že prvé roky sme museli zápasiť s nedôverou mnohých štátov, žiaľ, museli sme prekonávať aj nedôveru doma. Po prvých ťažkých rokoch a mnohých chybách sme sa ako rovnocenní partneri posadili k rokovacím stolom všetkých európskych inštitúcií. Veľakrát za to trpko zaplatili mnohí naši občania. Žiaľ, niekedy nájsť riešenie, ktoré vyhovuje všetkým 28 štátom, sa nedá. Som rada, ak čítam, že v porovnaní s našimi susedmi sme na tom dnes lepšie. Prišla doba, aby sme teraz dokázali priniesť životnú úroveň európskych krajín k nám domov.
 

Irena Belohorská by sa rada po prestávke opäť vrátila do Bruselu.

 

Michal Filek
Snímky archív

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod