Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. marec 2019 | Gabriel

Z regiónu

Doručovanie pošty je v Považskom Chlmci problémom. Doplácajú obyvatelia

Pre väčšinu ľudí je pošta v schránke bežnou rutinou, pre obyvateľov žilinskej mestskej časti Považský Chlmec však často výnimočnou situáciou. Záujem o doručovanie pošty je totiž v tejto časti Žiliny dlhodobo nízky.

13.12.2018 | 13:54

„Táto situácia trvá už zhruba dva roky. Poštové doručovateľky sa neustále striedajú a túto prácu robia často len brigádničky. Pra­videlnú poštárku preto ne­máme,“ hovorí o problema­tickej situácii v Považskom Chlmci obyvateľka Katarí­na. Tá ďalej vysvetľuje, že pokiaľ sa aj stane, že poštár­ka príde, nechá v schránke iba lístok a po poštu si mu­sia ísť následne do Budatína. Pobočka pošty v Považskom Chlmci totiž nie je. „Pove­dia, že nemajú čas alebo že zásielku v tej chvíli so sebou nemajú. Častejšie dochádza­nie na poštu do Budatína je však problémom najmä pre dôchodcov,“ pokračuje Ka­tarína. Znášať musia podľa jej slov vrátane problému s klasickou poštou aj one­skorené doručovanie novín, ktoré dostávajú s niekoľ­kodňovým sklzom. „Vraj je to všetko preto, lebo je toho veľa a nikto tu tak nechce chodiť.“

POZÍCIU NEVEDIA OBSADIŤ

Nízky záujem o ponuku práce poštárky v mestskej časti Žiliny eviduje Sloven­ská pošta podľa našich in­formácií dlhodobo. Vo svo­jej reakcii sa však vyjadruje stručne. „Slovenská pošta z tohto dôvodu zabezpeču­je doručovanie pošty v Po­važskom Chlmci na dennej báze aj alternatívnymi spô­sobmi doručovania, naprí­klad prostredníctvom prie­hradkových zamestnancov či poštovým doručovate­ľom z iného doručovacie­ho rajónu,“ uvádza vo svo­jom stanovisku hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Ro­venská. Rovnakým spôso­bom, ako ďalej dopĺňa, je v žilinskej mestskej časti doručovaná aj denná tlač, pri ktorej pobočka postu­puje podľa prevádzkových možností a v súlade s poš­tovými podmienkami Slo­venskej pošty. „Pracovné miesto je aj naďalej v po­nuke pracovných príleži­tostí Slovenskej pošty na www.kariera.posta.sk, na portáli profesia.sk, infor­mácia je viditeľne umiest­nená aj pri vchode do po­bočky,“ informuje Eva Rovenská.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Nedeľa    24. Marec 2019
21.3. 17:00 - 5.5.2019 17:00 | Pripomienky
6.3. 12:28 - 29.3.2019 19:00 | Ján Rau: Krajina a zvieratá v nej
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
16 °C
15 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod