Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Z regiónu

Vo finále súťaže krásy zabojuje aj mladá gymnazistka z Petrovíc

Má 19 rokov, pochádza z Petrovíc v okrese Bytča a je študentkou posledného ročníka na žilinskom bilingválnom gymnáziu. Xénia Gregušová je čerstvou finalistkou súťaže Miss Universe 2018, v ktorej bude o titul najkrajšej Slovenky bojovať s číslom päť.

09.11.2018 | 12:11

Účasť v súťaži krásy nie je pre 19-roč­nú Petrovičanku premiérou, v minulosti už totiž stihla zo­žať úspechy napríklad aj na slovenskej Miss stredných škôl (1. vicemiss) či na zahraničnej Miss v Kórei, kde sa umiest­nila na úctyhodnom druhom mieste. Podobné súťaže si však podľa Xénie, ktorá by chce­la budúci rok skúsiť prijímacie skúšky na bratislavskú vyso­kú školu múzických umení či psychológiu, vyžadujú obeto­vať veľké množstvo času. Na jej obľúbenú činnosť, ktorou je predovšetkým tanec, si ale náj­de čas takmer vždy. Xénia pri­tom tancuje buď len tak sama pre seba, v tanečnej skupine, no tanec dokonca aj vyučuje.

BUDÚCNOSŤ VIDÍ V TANCI

„Tanec zaberá veľmi veľ­kú časť môjho voľného času, v budúcnosti by som si pre­to rada otvorila aj vlastnú tanečnú školu. Okrem tanca však veľmi rada behám a pe­čiem. Milujem i prechádzky v prírode so svojimi dvomi psami a snažím sa čo najčas­tejšie tráviť svoj voľný čas so svojím priateľom,“ prezrádza o sebe finalistka tohtoročnej Miss Universe Xénia Gregu­šová. Osobnostne sa pova­žuje za citlivú osobu, ktorá niekedy ľuďom dôveruje viac, ako by mala. „A to často až tak, že keby ste ma teraz mali posadiť do auta cudziemu človeku, bez váhania by som nastúpila a nechala by som sa odviezť. Myslím, že som tiež celkom cieľavedomá. Ak si niečo zaumienim, idem si za tým aj napriek zákazom. Čo je však u mňa trochu negatívne, je, že si veci často nechávam na poslednú chvíľu, na čo ob­čas i doplácam.“

PODPORA ŠIROKÉHO OKOLIA

Myšlienka prihlásiť sa do známej súťaže krásy skrs­la podľa Xénie ešte pri účas­ti v Miss stredných škôl. Hoci to podľa nej napadlo najmä organizátorovi tejto súťaže, skúsila by to pravdepodobne aj sama. „Súťaže tohto typu milujem a veľmi ma bavia. Každá jedna mi dá veľmi veľa a vždy sa niečo nové naučím. Čo sa týka súťaže Miss Uni­verse, už ako malá som mala sen byť raz jej finalistkou. No a teraz si ho konečne plním,“ hovorí 19-ročná Xénia. Pod­poru počas tohto obdobia na­chádza podľa jej slov najmä u babky, rodičov a u mlad­šieho brata. „Fakt, že som vo finále, vníma aj moje okolie, ktoré ma podporuje. Naprí­klad čo sa týka internetového hlasovania na facebookovej stránke Miss Universe Slova­kia, veľa priateľov mi v ňom pomáha. Často však ide aj o cudzích ľudí, čo ma milo prekvapuje.“

KAŽDÁ JE VÝNIMOČNÁ

Na čas pred vyhlásením fi­nálovej dvanástky si gymna­zistka spomína veľmi živo. „Na začiatku si porota za­volala všetky dievčatá. My sme sa predstavili a niečo o sebe povedali. Prešli sme sa v plavkách a hneď nám aj oznámili výsledok. Ná­sledne sme sa pred porotu postavili všetky postupujú­ce dievčatá a tam už začala porota porovnávať, ktoré dievča ako rozpráva, ktoré ako chodí... Porota prihlia­dala aj na naše postavy. Po­stupne sa vyhlasovali mená dievčat, ktoré nepostupu­jú, až dokým pred nimi ne­stála iba finálová zostava,“ spomína si Xénia na bra­tislavský kasting, ktorý sa uskutočnil v polovici ok­tóbra. Vyšla z neho dvanást­ka dievčat, s ktorými má vraj veľmi dobré vzťahy. „Kolek­tívu som sa dosť obávala, no nakoniec môžem povedať, že som zostala prekvapená. Viem, že to znie možno ako­by som klamala, no naozaj sme si všetky sadli a vôbec sa neberieme ako konku­rentky. Všetky dievčatá sú nádherné nielen zvonka, ale i zvnútra, čo by mala byť aj podstata tejto súťaže. Verím, že i po jej ukončení zostane­me v kontakte a budeme sa i naďalej stretávať.“

FINÁLOVÝ VEČER SI CHCE UŽIŤ

Mladá Petrovičanka trávi v súčasnosti pomerne veľa času práve cestovaním do hlavného mesta, v ktorom spolu s ostatnými finalistka­mi postupne absolvujú rôz­ne aktivity, ktoré so súťažou súvisia. „Išlo napríklad o fo­tenie, návštevu rádia, kader­níckeho salónu, kde sa nám postarali o vlasy. Absolvova­li sme aj jazdu v aute, ktoré dostane víťazka súťaže na celý rok.“ Xénia sa finálové­ho večera, ktorý sa uskutoč­ní 16. novembra v Banskej Bystrici, dnes podľa svojich slov neobáva, zo všetkého najviac sa pritom teší naj­mä na tri módne prehliadky. „Myslím, že sa ničoho nebo­jím, skôr naopak, dúfam, že si to čo najviac užijem,“ do­dáva na záver.

Foto: Archív Xénie Gregušovej

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
21 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod