Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. február 2019 | Jaromír
ŽSR prijali opatrenia na riešenie nepriaznivej situácie žilinskej stanice

Tlačové správy | 13.04.2017 09:59

ŽSR prijali opatrenia na riešenie nepriaznivej situácie žilinskej stanice

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) prijali rázne opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu nepriaznivej situácie s neprispôsobivými osobami a bezdomovcami v železničnej stanici (ŽST) Žilina. ŽSR sa tak rozhodli na základe množstva sťažností cestujúcich, ale i ohrozovania zamestnancov stanice či externých firiem pôsobiacich v jej priestoroch.

Posolstvo čistého životného prostredia sa šíri netradičným spôsobom

Tlačové správy | 11.04.2017 15:10

Posolstvo čistého životného prostredia sa šíri netradičným spôsobom

Na Námestí Andreja Hlinku boli v pondelok, 10. apríla 2017, umiestnené dva veľkokapacitné kontajnery naplnené odpadom. Aj takýmto nevšedným spôsobom chcú upozorniť na znečistené životné prostredie aktivisti z Občianskeho združenia GO SPACE spoločne s mestom Žilina.

Ďalšie čistenie Vodného diela Žilina už tento víkend

Tlačové správy | 06.04.2017 13:38

Ďalšie čistenie Vodného diela Žilina už tento víkend

Jarné upratovanie vo veľkom dorazilo aj do Žiliny. Okrem čistenia ulíc, zberu veľkoobjemového odpadu či revitalizácie zelene, sa čistoty dočká aj okolie Vodného diela pri Žiline. Túto oddychovú zónu, obľúbenú najmä u občanov mesta každoročne navštívi množstvo ľudí. Avšak neporiadok po návštevníkoch zostáva aj po ich odchode.

Mestský úrad v Žiline prejde rekonštrukciou

Tlačové správy | 03.04.2017 10:22

Mestský úrad v Žiline prejde rekonštrukciou

Mestu Žilina sa podarilo získať dotáciu vo výške 1 886 576,05 eura na rekonštrukciu Mestského úradu v Žiline. Práce budú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy a začnú prevzatím staveniska 3. apríla 2017. Je to prvá väčšia rekonštrukcia budovy od jej skolaudovania v roku 1988. Mesto Žilina sa bude finančne podieľať na rekonštrukcii vo výške necelých 100 000 eur.

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto ocenilo obetavú prácu svojich pedagógov

Tlačové správy | 29.03.2017 15:45

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto ocenilo obetavú prácu svojich pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Rosenfeldovom paláci uskutočnilo každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom škôl a školských zariadení mesta Žilina, v rámci ktorého bola udelená i Cena Janka Frátrika pre rok 2017. Ocenených bolo 24 pedagogických a výchovných pracovníkov.

Veľkokapacitné kontajnery v Žiline

Tlačové správy | 28.03.2017 12:48

Veľkokapacitné kontajnery v Žiline

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) si vám dovoľuje oznámiť, že od 4. 4. do 28. 5. 2017 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

Pobočka colného úradu Žilina Pošta sa presťahuje do nových priestorov

Tlačové správy | 28.03.2017 12:38

Pobočka colného úradu Žilina Pošta sa presťahuje do nových priestorov

Pobočka colného úradu Žilina Pošta známa aj pod názvom vyclievacia pošta sa presťahuje. Od 3. apríla 2017 už nebude sídliť na ulici P. O. Hviezdoslava 3, Žilina.

Mesto Žilina vlastní vzácne umelecké predmety

Tlačové správy | 22.03.2017 11:53

Mesto Žilina vlastní vzácne umelecké predmety

V majetku mesta Žilina sa nachádzajú významné výtvarné skvosty, ktorých autormi sú známi žilinskí i zahraniční umelci. Diela, ktorými by sa chcela pýšiť nejedná galéria, mesto zachová ako cenné dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zápis detí do 1. ročníka žilinských základných škôl

Tlačové správy | 14.03.2017 12:53

Zápis detí do 1. ročníka žilinských základných škôl

Zápis detí do 1. ročníka všetkých základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa pre školský rok 2017/2018 uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2016 od 5. do 7. apríla 2017.

Nová výzva pre rozvoj obcí a miest

Tlačové správy | 10.03.2017 10:45

Nová výzva pre rozvoj obcí a miest

Žilinská župa vyhlasuje už tretiu výzvu v rámci systému poskytovania dotácií VZN 46/2016. Z vlastného rozpočtu podporí tentoraz aktivity v programe Regionálny rozvoj s alokovanými prostriedkami vo výške 124.364 eur.

Doručovanie poplatku za komunálny odpad

Tlačové správy | 09.03.2017 13:15

Doručovanie poplatku za komunálny odpad

Mestský úrad v Žiline (MsÚ) vám oznamuje, že zamestnanci úradu budú v termíne od 10. 3. do 26. 3. 2017 doručovať do vlastných rúk rozhodnutia, ktorými mesto Žilina vyrubuje poplatok za komunálny odpad pre obdobie roka 2017. V prípade, že si občan rozhodnutie nepreberie osobne od zamestnanca MsÚ v Žiline, úrad využije možnosť doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.

Oprava výtlkov na ceste - ulica Košická

Tlačové správy | 03.03.2017 15:43

Oprava výtlkov na ceste - ulica Košická

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/18 v okrese Žilina.

Poslanci upravili podmienky pre nájomníkov mestských bytov

Tlačové správy | 03.03.2017 12:59

Poslanci upravili podmienky pre nájomníkov mestských bytov

Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline schválili zmeny podmienok pre nájomníkov v nájomných mestských bytoch, ktoré odporučilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR na konci roka 2016. Najväčšiu pozornosť spôsobil čl. 3 všeobecného záväzného nariadenia (VZN) mesta Žilina č. 2/2017, v ktorom sa upravili podmienky platieb zábezpeky.

ŽSR vykonajú nočnú opravu na moste nad Kysuckou ulicou v Žiline

Tlačové správy | 03.03.2017 12:37

ŽSR vykonajú nočnú opravu na moste nad Kysuckou ulicou v Žiline

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú od 6. marca vykonávať opravné práce na železničnom moste nad Kysuckou ulicou v Žiline. Z dôvodu intenzívnej cestnej dopravy na pozemnej komunikácii a vysokej frekvencii prechádzajúcich vlakov v danom mieste je pracovná činnosť naplánovaná v nočných hodinách. Práce sa budú realizovať v čase od 22.00 hod. do 4.00 hod. a skončia ráno 10. marca.

Aktivity občanov a občianskych združení sa opäť podporia

Tlačové správy | 02.03.2017 12:36

Aktivity občanov a občianskych združení sa opäť podporia

Mesto Žilina v tomto roku podporí aktivity občanov a občianskych združení, a to až vo výške 296 000 eur. Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu v týchto oblastiach: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť a životné prostredie.

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
12 °C
2 °C
2 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod